Miasto Stołeczne Warszawa

Zalecenia dla Wykonawców prac geodezyjnych - pliki do pobrania

Zalecenia dla Wykonawców prac geodezyjnych

modyfikowany: poniedziałek, 16 marca 2020
 1. 1.
  Składanie operatów technicznych w postaci cyfrowej: 105 KB
  Pobierz
 2. 2.
  Nośnik informatyczny (uwaga zmiana!): 2064 KB
  Pobierz
 3. 3.
  Inwentaryzacja powykonawcza sieci u.p. – głowice przeciskowe: 760 KB
  Pobierz
 4. 4.
  Komunikat do wykonawców w sprawie właściwych podpisów na zgłoszeniach: 307 KB
  Pobierz
 5. 5.
  Granice działek budynkowych: 465 KB
  Pobierz
 6. 6.
  Informacja dla wykonawców w sprawie ochrony znaków: 618 KB
  Pobierz
 7. 6a.
  Wytyczne zabezpieczenia znaków geodezyjnej osnowy poziomej: 944 KB
  Pobierz
 8. 6b.
  Warunki techniczne uzupełnienia poziomej osnowy geodezyjnej: 718 KB
  Pobierz
 9. 7.
  Transformacja PUWG 2000: 4609 KB
  Pobierz
 10. 8.
  Biblioteka znaków numerycznej mapy zasadniczej: 67 KB
  Pobierz
 11. 9.
  Linie rozgraniczające: 323 KB
  Pobierz
 12. 10.
  Informacja o budynkach po zmianie rozporządzenia egib wraz ze wzorem wykazu zmian
 13. 10a.
  Informacja o budynkach 26.02.2014 r. - pdf: 816 KB
  Pobierz
 14. 10b.
  Informacja o budynkach 07.07.2016 r. - pdf: 720 KB
  Pobierz
 15. 10c.
  Wykaz zmian danych budynkowych 31.08.2016 r. - xls: 16 KB
  Pobierz
 16. 10d.
  Informacja o budynkach w budowie 7.11.2017 r. - pdf: 278 KB
  Pobierz
 17. 11.
  Numery punktów podstawowej poziomej osnowy geodezyjnej: 19 KB
  Pobierz
 18. 12.
  Numery punktów podstawowej wysokościowej osnowy geodezyjnej: 65 KB
  Pobierz
 19. 13.
  Wzór opisu pozaramkowego mdcp opracowywanej numerycznie: 32 KB
  Pobierz
 20. 14.
  Sprawozdania techniczne
 21. 14a.
  Informacja dla geodetów w sprawie sprawozdań technicznych: 365 KB
  Pobierz
 22. 14b.
  Wzór sprawozdania technicznego: 17 KB
  Pobierz
 23. 15.
  Kompletność Operatu Technicznego 06.09.2018 r.: 465 KB
  Pobierz
 24. 16.
  Wytyczne do kompletowania Operatu Technicznego
 25. 16a.
  Wytyczne - TYCZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 232 KB
  Pobierz
 26. 16b.
  Wytyczne - INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA BUDYNKÓW: 253 KB
  Pobierz
 27. 16c.
  Wytyczne - INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA SIECI PODZIEMNEGO UZBROJENIA TERENU: 167 KB
  Pobierz
 28. 16d.
  Wytyczne - MAPA DO CELÓW PRAWNYCH: 214 KB
  Pobierz
 29. 16e.
  Wytyczne - MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH: 171 KB
  Pobierz