Strona Biura Geodezji i Katastru

Miasto Stołeczne Warszawa

Komunikaty

piątek, 7 maja 2021

Informacja Biura Geodezji i Katastru
dotycząca wdrożenia systemu do obsługi PZGiK m.st. Warszawy

W związku z wdrożeniem systemu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy (System ZGiK) w ramach Etapów od VI do VIII informuję, że:

 • w dniach od 12.05.2021 r. do 26.05.2021 r. zostanie wstrzymana aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej, w zakresie dzielnic: Śródmieście, Praga-Północ, Rembertów, Ochota, Wola, Żoliborz, Białołęka i Targówek.
  W tych dniach nie będzie możliwości wydania protokołów z narad koordynacyjnych dla projektów zlokalizowanych na terenie tych dzielnic. Narady koordynacyjne odbędą się w ustalonych terminach tj. cyklicznie we wtorki i czwartki w godz. 9.00-12.00;
 • od 14.05.2021 r.. zostanie wstrzymane działanie Serwisu dla Rzeczoznawców – internetowego serwisu dostępnego pod adresem http://rciwn.um.warszawa.pl/. Natomiast przez okres 3 mcy w Serwisie dla Rzeczoznawców będzie można pobierać dane, licencje i DOO wygenerowane przed 14.05.2021 r. W czasie, gdy serwis internetowy do zdalnego pobierania danych będzie niedostępny, będą realizowane wnioski o dane z rejestru cen nieruchomości złożone osobiście w BGiK, przesłane pocztą lub przesłane przez ePUAP.
 • od 21.05.2021 r. godz. 16:00 do 26.05.2021 r. wyłączona zostanie możliwość korzystania z Portali udostępnionych przez BGIK, tj.: Portalu Geodety, Portalu Interesanta, Portalu Projektanta, IntraEwid;
 • w dniach od 24.05.2021 r. do 26.05.2021 r., wystąpią utrudnienia w obsłudze Interesantów w Biurze Geodezji i Katastru m.in. nie będzie możliwości ustalenia zasięgu zamawianej mapy zasadniczej/ewidencyjnej dla wszystkich dzielnic m.st. Warszawy oraz wystawienia dokumentów obliczenia opłaty dla wniosków, a tym samym - odbierania przez interesantów nieopłaconych dokumentów. Wnioski złożone w tym okresie będą realizowane sukcesywnie od momentu uruchomienia produkcyjnego Systemu ZGiK (które nastąpi prawdopodobnie w drugiej połowie dnia 26.05.2021 r.).

Wydziały Obsługi Mieszkańców w dzielnicach m.st. Warszawy będą działały bez zmian.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.
czwartek, 29 kwietnia 2021

Informacja dla Interesantów

Mając na uwadze podejmowane i zapowiadane działania związane z „odmrażaniem” gospodarki i życia społecznego w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, informujemy, że od 4 maja 2021r. wprowadza się kolejne zmiany w bezpośredniej obsłudze interesantów w Biurze Geodezji i Katastru.

Od 4 maja 2021r. Interesanci będą obsługiwani we wszystkich sprawach realizowanych przez Biuro Geodezji i Katastru przy stanowiskach ds. bezpośredniej obsługi po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie (224431 600, 224431 601) lub przez system rezerwacji internetowych.

Bez umówienia się można składać pisma i wnioski w punkcie podawczym (za potwierdzeniem wpływu) oraz odbierać zrealizowane wnioski.

Ponadto zachęcamy również do korzystania z możliwości złożenia wniosków poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu m.st. Warszawy ePUAP.

W przypadku złożenia wniosków o mapy ewidencyjne/zasadnicze dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z portalu Interesanta.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

środa, 7 kwietnia 2021 W serwisie „Zabytki” zostały opublikowane nowe warstwy mapowe prezentujące warszawską architekturę drewnianą. W wyniku prowadzonych od 2018 r. prac terenowych, kwerend archiwalnych i informacji przekazanych od mieszkańców, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków opracowało oznaczenia zarówno drewnianych obiektów zabytkowych, jak i wybranych budynków drewnianych nieobjętych ochroną konserwatorską, a także budynków już nieistniejących. W warstwach znajdujących się w katalogu Dane tematyczne, w podkatalogu Architektura drewniana zostało zobrazowanych w sumie ok. 250 domów drewnianych ujętych w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy (GEZ), z których 34 jest wpisanych do rejestru zabytków, a także ok. 530 obiektów nieujętych w GEZ i ok. 140 obiektów już nieistniejących, co daje łącznie ok. 950. budynków. Przewidujemy systematyczną aktualizację mapy o nowe informacje dotyczące architektury drewnianej.
poniedziałek, 22 marca 2021 W serwisie Warszawa dzisiaj opublikowano nową warstwę – Punkty rozdawania maseczek.
poniedziałek, 15 lutego 2021 W serwisie Plany zagospodarowania opublikowano nową warstwę - Centra dzielnicowe i lokalne z dopuszczeniem możliwości wyznaczenia zabudowy śródmiejskiej w planie miejscowym i w trybie tzw. specustawy mieszkaniowej.
czwartek, 4 lutego 2021 Uprzejmie informujemy, że został zakończony projekt opracowania Kompleksowej Mapy Koron Drzew dla obszaru m.st. Warszawy. Projekt był realizowany od sierpnia 2018 r. i wymagał przeprowadzenia szeregu złożonych prac w zakresie pozyskania danych (terenowych, lotniczych) oraz ich dalszego przetworzenia.

Dzięki ww. pracom uzyskano informacje na temat składu gatunkowego i stanu zdrowotnego drzew w mieście dla ponad 7 mln wyznaczonych koron drzew.

Informacje uzyskane w ramach projektu na temat rozmieszczenia drzew, ich zróżnicowania taksonomicznego oraz stanu zdrowotnym mają istotne znaczenie m.in. w zakresie planowania zabiegów pielęgnacyjnych, wycinek, nasadzeń, stąd też Mapa Koron Drzew będzie wspierać jednostki zarządzające zielenią w realizacji ich zadań. Z pośród drzew iglastych najliczniej występują sosny natomiast liściastych dęby.

Dane opracowane w ramach pilotażu oraz Kompleksowej Mapy Koron Drzew zostały udostępnione w serwisie Zieleń.
środa, 3 lutego 2021 W serwisie Plany zagospodarowania opublikowano nowy katalog - Projekt zmiany Studium – wyłożenie do publicznego wglądu, a w nim dwie nowe warstwy - Zasięg zabudowy śródmiejskiej oraz Granica obszarów, w których dopuszcza się możliwość wyznaczenia zabudowy śródmiejskiej w planie miejscowym i w trybie tzw. specustawy mieszkaniowej.
wtorek, 26 stycznia 2021 Informujemy, że 20 stycznia 2021 r. weszło w życie zarządzenie nr 48/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie Katalogu nazw obiektów miejskich.

Informacje

Problemy, awarie lub sugestie prosimy zgłaszać na adres mailowy: mapa@um.warszawa.pl


Biuro Geodezji i Katastru udostępnia także usługi:


 • WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem: https://wms.um.warszawa.pl/serwis
 • WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem: https://wfs.um.warszawa.pl/serwis
 • WFS (Web Feature Service) dane bezpłatne w ramach "Tarczy 4.0" dostępny pod adresem: https://wms2.um.warszawa.pl/geoserver/wfs/wfs
 • API, umożliwiająca osadzenie mapy na stronie HTML. Dokumentacja usługi w postaci pliku docx dostępna do pobrania: Dokumentacja
 • REST / SOAP. Dokumentacja usług w postaci pliku docx dostępna do pobrania: Dokumentacja

W celu obejrzenia mapy przy pomocy usług WMS i WFS niezbędne jest zainstalowanie klienta WMS lub wykorzystanie serwisu mapowego umożliwiającego podłączenie takiej usługi.


Do pobrania program do transformacji między układami lokalnymi Warszawy, a układem PUWG2000: TransformacjaWarszawa_106.rar