Strona Biura Geodezji i Katastru

Miasto Stołeczne Warszawa

Komunikaty

piątek, 9 kwietnia 2021

Informacja dla Interesantów

W związku z nasileniem pandemii wirusa SARS-CoV-2 informujemy o zmianach w bezpośredniej obsłudze interesantów w Biurze Geodezji i Katastru.
Wszystkie wnioski przyjmowane są jedynie na punkcie podawczym. Ponadto istnieje możliwość złożenia wniosku w skrzynce podawczej dostępnej w siedzibie Biura w godzinach pracy urzędu tj. 8-16.

Utrzymana jest możliwość odbioru przygotowanych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Biura, o której zostaną Państwo poinformowani poprzez wiadomość SMS wysłaną pod numer telefonu podany na wniosku.

Ponadto zachęcamy również do korzystania z możliwości złożenia wniosków poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu m.st. Warszawy ePUAP. W przypadku złożenia wniosków o mapy ewidencyjne/zasadnicze dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z portalu Interesanta.

Od dnia 12 kwietnia 2021r. możliwy będzie wgląd do aktów notarialnych przez rzeczoznawców majątkowych. Wgląd będzie się odbywał zgodnie z zasadami wprowadzonymi 28 kwietnia 2020. Zachęcamy rzeczoznawców majątkowych do korzystania z portalu internetowego Rejestru Cen.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

środa, 7 kwietnia 2021 W serwisie „Zabytki” zostały opublikowane nowe warstwy mapowe prezentujące warszawską architekturę drewnianą. W wyniku prowadzonych od 2018 r. prac terenowych, kwerend archiwalnych i informacji przekazanych od mieszkańców, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków opracowało oznaczenia zarówno drewnianych obiektów zabytkowych, jak i wybranych budynków drewnianych nieobjętych ochroną konserwatorską, a także budynków już nieistniejących. W warstwach znajdujących się w katalogu Dane tematyczne, w podkatalogu Architektura drewniana zostało zobrazowanych w sumie ok. 250 domów drewnianych ujętych w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy (GEZ), z których 34 jest wpisanych do rejestru zabytków, a także ok. 530 obiektów nieujętych w GEZ i ok. 140 obiektów już nieistniejących, co daje łącznie ok. 950. budynków. Przewidujemy systematyczną aktualizację mapy o nowe informacje dotyczące architektury drewnianej.
poniedziałek, 22 marca 2021 W serwisie Warszawa dzisiaj opublikowano nową warstwę – Punkty rozdawania maseczek.
poniedziałek, 15 lutego 2021 W serwisie Plany zagospodarowania opublikowano nową warstwę - Centra dzielnicowe i lokalne z dopuszczeniem możliwości wyznaczenia zabudowy śródmiejskiej w planie miejscowym i w trybie tzw. specustawy mieszkaniowej.
czwartek, 4 lutego 2021 Uprzejmie informujemy, że został zakończony projekt opracowania Kompleksowej Mapy Koron Drzew dla obszaru m.st. Warszawy. Projekt był realizowany od sierpnia 2018 r. i wymagał przeprowadzenia szeregu złożonych prac w zakresie pozyskania danych (terenowych, lotniczych) oraz ich dalszego przetworzenia.

Dzięki ww. pracom uzyskano informacje na temat składu gatunkowego i stanu zdrowotnego drzew w mieście dla ponad 7 mln wyznaczonych koron drzew.

Informacje uzyskane w ramach projektu na temat rozmieszczenia drzew, ich zróżnicowania taksonomicznego oraz stanu zdrowotnym mają istotne znaczenie m.in. w zakresie planowania zabiegów pielęgnacyjnych, wycinek, nasadzeń, stąd też Mapa Koron Drzew będzie wspierać jednostki zarządzające zielenią w realizacji ich zadań. Z pośród drzew iglastych najliczniej występują sosny natomiast liściastych dęby.

Dane opracowane w ramach pilotażu oraz Kompleksowej Mapy Koron Drzew zostały udostępnione w serwisie Zieleń.
środa, 3 lutego 2021 W serwisie Plany zagospodarowania opublikowano nowy katalog - Projekt zmiany Studium – wyłożenie do publicznego wglądu, a w nim dwie nowe warstwy - Zasięg zabudowy śródmiejskiej oraz Granica obszarów, w których dopuszcza się możliwość wyznaczenia zabudowy śródmiejskiej w planie miejscowym i w trybie tzw. specustawy mieszkaniowej.
wtorek, 26 stycznia 2021 Informujemy, że 20 stycznia 2021 r. weszło w życie zarządzenie nr 48/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie Katalogu nazw obiektów miejskich.

Informacje

Problemy, awarie lub sugestie prosimy zgłaszać na adres mailowy: mapa@um.warszawa.pl


Biuro Geodezji i Katastru udostępnia także usługi:


  • WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem: https://wms.um.warszawa.pl/serwis
  • WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem: https://wfs.um.warszawa.pl/serwis
  • WFS (Web Feature Service) dane bezpłatne w ramach "Tarczy 4.0" dostępny pod adresem: https://wms2.um.warszawa.pl/geoserver/wfs/wfs
  • API, umożliwiająca osadzenie mapy na stronie HTML. Dokumentacja usługi w postaci pliku docx dostępna do pobrania: Dokumentacja
  • REST / SOAP. Dokumentacja usług w postaci pliku docx dostępna do pobrania: Dokumentacja

W celu obejrzenia mapy przy pomocy usług WMS i WFS niezbędne jest zainstalowanie klienta WMS lub wykorzystanie serwisu mapowego umożliwiającego podłączenie takiej usługi.


Do pobrania program do transformacji między układami lokalnymi Warszawy, a układem PUWG2000: TransformacjaWarszawa_106.rar