BGiK

Miasto Stołeczne Warszawa

Serwisy Mapowe

Link do serwisu mapowego Plan Warszawy
Plan Warszawy - kompozycja bez możliwości włączania i wyłączania warstw.
Link do serwisu mapowego Warszawa Dzisiaj
Warszawa dzisiaj - Mapa Zaawansowana, umożliwiająca dowolne włączanie i wyłączanie poszczególnych warstw.
Link do serwisu mapowego Warszawa Historyczna
Warszawa historyczna - mapa zawierająca historyczne dane, takie jak archiwalne materiały kartograficzne a także aktualne dane.
Link do serwisu mapowego Zabytki
Mapa warszawskich zabytków zawierająca informacje pochodzące z Systemu ewidencji zabytków m.st. Warszawy ARKA, w tym o obiektach wpisanych do rejestru zabytków, pomnikach historii, obszarze UNESCO, jak również dane towarzyszące związane z planowaniem przestrzennym, a także inne dotyczące architektonicznego dziedzictwa kulturowego Warszawy.
Link do serwisu mapowego Mapa własności
Mapa własności i władania gruntów m.st. Warszawy - powiększ do skali 1:4000 aby poznać właściciela lub władającego gruntem.
Link do serwisu mapowego Plany zagospodarowania
Mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zawierająca plany uchwalone (w postaci rastrowej i wektorowej) oraz opracowywane.
Link do serwisu mapowego Nieruchomości
Mapa miejskich nieruchomości na sprzedaż i wynajem, zawierająca nieruchomości planowane do sprzedaży, przeznaczone (tzn. posiadające zarządzenie o przeznaczeniu do sprzedaży) oraz ogłoszone (tzn. posiadające zarządzeniu o ogłoszoeniu przetargu) a także nieruchomości do wynajęcia w przetargu, konkursie ofert i poza konkursem.
Link do serwisu mapowego Cmentarze
Mapa warszawskich cmentarzy, zawierająca wyszukiwarkę osób pochowanych na cmentarzach: Stare Powązki, Ewangelicko-Augsburskim, Komunalnym Północnym i Wojskowym.
Link do serwisu mapowego Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości
Mapa Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości - zawierająca informacje o transakcjach sprzedaży nieruchomości oraz mapę średnich cen 1m2 lokali mieszkalnych.
Link do serwisu mapowego Rowery
Rowerowa Warszawa - mapa zawierająca informacje dla rowerzystów.
Link do serwisu mapowego Mapy Odnawialnych Źródeł Energii
Mapa Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) - mapa nasłonecznienia, geotermii niskotemperaturowej (pompy ciepła) i zasięgu ciepła sieciowego.
Link do serwisu mapowego Geodezja
Mapa z elementami mapy zasadniczej - zawierająca dane z EGiB, dane w zakresie elementów infrastruktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej, prowadzonych w postaci numerycznej oraz znaków osnów geodezyjnych i zakresów prac geodezyjnych.
Link do serwisu mapowego Adaptcity
Mapy klimatyczne Warszawy ADAPTCITY.

Więcej informacji na stronie www.adaptcity.pl.

Link do serwisu Mapy akustycznej
Mapa obrazująca poziomy hałasu w przestrzeni miejskiej, w podziale na poszczególne źródła.
Link do serwisu mapowego Wałów Wisły
Serwis mapowy zawierający informacje dotyczące obiektów składających się na system biernej ochrony przed powodzią m.st. Warszawy (SBOPPW), zlokalizowanych wzdłuż rzeki Wisły oraz Jeziorki.
Serwis mapowy prezentujący informacje dotyczące zieleni miejskiej. Zawiera informacje inwentaryzacyjne o elementach tworzących zieleń miejską pochodzące z Bazy Danych o Terenach Zieleni, dane o pomnikach przyrody oraz warstwę zarządców terenów zieleni. W katalogu Wiem o Wycince prezentowane są informacje o prowadzonych postępowaniach w sprawie usuwania drzew i krzewów. Zawiera również publikację danych Mapy Koron Drzew z podziałem gatunkowym oraz powstałe w oparciu o nią mapy tematyczne.
Link do serwisu mapowego Warszawa Ukośna
Portal mapowy zawierający zsynchronizowane fotoplany ukośne w kierunkach północ, południe, wschód, zachód oraz fotoplan pionowy wykonane w 2018 r.
Portale internetowe wdrożone w BGIK: Geodety, Interesanta i Projektanta, umożliwiające m.in. złożenie drogą elektroniczną wniosków oraz dokonanie opłat za wydanie dokumentów.

Komunikaty

wtorek, 31 marca 2020 W serwisie RCiWN opublikowano transakcje lokalowe i gruntowe z 2020 roku
poniedziałek, 23 marca 2020 W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce informuję, że od dnia 24 marca 2020 r. wprowadza się kolejne zmiany w bezpośredniej obsłudze interesantów w Biurze Geodezji i Katastru.
Wydawanie zrealizowanych dokumentów będzie odbywało się w punkcie podawczym jedynie w godzinach 10-14. Przyjmowanie wypełnionych wniosków będzie odbywało się poprzez złożenie wniosku w skrzynce podawczej znajdującej się w siedzibie tut. Biura w godzinach 8-16.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.
czwartek, 16 marca 2020

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce informuję, że od dnia 13 marca 2020 r. zostanie stworzony punkt podawczy, na którym będą przyjmowane wszystkie wnioski.

Obsługa Interesantów nie będzie odbywała się przy stanowiskach ds. bezpośredniej obsługi w tut. Biurze.

O możliwości odbioru przygotowanych dokumentów będziecie Państwo informowani poprzez wiadomość sms, wysłaną pod numer telefonu podany na wniosku.

Ponadto zachęcamy do korzystania z portalu Interesanta https://zgik.um.warszawa.pl/

Narady koordynacyjne w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu od dnia 16.03.2020r. do odwołania, będą przeprowadzane wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, bez udziału wnioskodawców.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.
środa, 26 lutego 2020 W serwisie mapowym „Zabytki”, w katalogu warstw „Materiały Biura Odbudowy Stolicy (BOS)” została opublikowana cyfrowa wersja „Planu inwentaryzacji zniszczeń Warszawy BOS z lat 1945-1946” w związku z przypadającymi w tym roku obchodami 75. rocznicy obudowy Warszawy i 75. rocznicy powołania Biura Odbudowy Stolicy. Plan ten stanowi unikalny dokument kartograficzny – inwentaryzację zniszczeń miasta po zakończeniu II wojny światowej. Wraz z innymi dokumentami z kolekcji Archiwum Biura Odbudowy Stolicy został wpisany w 2011 r. na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”
poniedziałek, 24 lutego 2020 W serwisie mapowym opublikowano nowy serwis dedykowany zieleni miejskiej. Zawiera on warstwy z Bazy Danych o Terenach Zieleni zawierające informacje inwentaryzacyjne o poszczególnych elementach tworzących zieleń miejską, warstwy pomników przyrody oraz warstwy zarządców zieleni. Serwis zawiera również podserwis Wiem o Wycince, za pomocą którego zapewniony jest dostęp mieszkańców do informacji o prowadzonych postępowaniach w sprawie usuwania drzew i krzewów na obszarze m.st. Warszawy. Na mapie zaznaczone będą lokalizacje drzew przeznaczonych do wycinki wraz z informacją o powodach ich usunięcia i etapie postępowania (etap wniosku na usunięcie, etap zgody na usunięcie). Została tu również opublikowana pierwsza część danych Mapy Koron Drzew wraz z powstałymi w oparciu o nie mapami tematycznymi (mapa przebarwień, mapa defoliacji, mapa wskaźnikowa NDVI). Pozostała część danych zostanie opublikowana po zakończeniu projektu.

Informacje

Problemy, awarie lub sugestie prosimy zgłaszać na adres mailowy: mapa@um.warszawa.pl


Biuro Geodezji i Katastru udostępnia także usługi:


  • WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem: http://wms.um.warszawa.pl/serwis
  • WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem: http://wfs.um.warszawa.pl/serwis
  • API, umożliwiająca osadzenie mapy na stronie HTML. Dokumentacja usługi dostępna do pobrania: Dokumentacja
  • REST / SOAP. Dokumentacja usług dostępna do pobrania: Dokumentacja


W celu obejrzenia mapy przy pomocy usług WMS i WFS niezbędne jest zainstalowanie klienta WMS lub wykorzystanie serwisu mapowego umożliwiającego podłączenie takiej usługi.


Do pobrania program do transformacji między układami lokalnymi Warszawy, a układem PUWG2000: TransformacjaWarszawa_106.rar