Strona Biura Geodezji i Katastru

Miasto Stołeczne Warszawa

Komunikaty

środa, 21 grudnia 2020 W serwisie mapowym RCiWN opublikowane zostały mapy - średnich cen transakcyjnych lokali mieszkalnych dla 2019 roku (rynek pierwotny i wtórny) oraz średnich cen transakcyjnych gruntów niezabudowanych dla 2019 roku.
środa, 16 grudnia 2020 Informujemy, że w serwisie mapowym opublikowany został fotoplan z 2020 roku. Zdjęcia zostały wykonane w dniach 5,6 i 24 kwietnia 2020 roku. W związku z dużym zainteresowaniem najnowszym fotoplanem oraz trwającym procesem generowania keszy dla skal większych od 1:1000 w najbliższych dniach wczytywanie fotoplanu może trwać dłużej niż zwykle.
piątek, 16 października 2020

Z dniem 20.10.2020 roku dla serwisu mapowego m.st. Warszawy wprowadzona zostanie zmiana protokołu http na https. W związku ze zmianą protokołu prosimy o dostosowanie własnych rozwiązań do planowanych zmian. Jednocześnie informujemy, że opublikowano nową wersję dokumentacji usługi mapowej BGIK.

czwartek, 17 września 2020

Informujemy, że w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Interesanci są obsługiwani we wszystkich sprawach realizowanych przez Biuro Geodezji i Katastru w godzinach 8.00-16.00 po wcześniejszym umówieniu wizyty poprzez stronę internetową Rezerwacje lub telefonicznie pod numerami telefonów 22 443 1600 i 22 443 1601.

Bez umówienia się można składać pisma i wnioski w punkcie podawczym w godzinach 8.00-16.00 (za potwierdzeniem wpływu) oraz odbierać zrealizowane wnioski.

Ponadto zachęcamy również do korzystania z możliwości złożenia wniosków poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Przy czym wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej ePUAP powinien:


  • być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej,
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
  • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Informacje

Problemy, awarie lub sugestie prosimy zgłaszać na adres mailowy: mapa@um.warszawa.pl


Biuro Geodezji i Katastru udostępnia także usługi:


  • WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem: http://wms.um.warszawa.pl/serwis
  • WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem: http://wfs.um.warszawa.pl/serwis
  • WFS (Web Feature Service) dane bezpłatne w ramach "Tarczy 4.0" dostępny pod adresem: http://wms2.um.warszawa.pl/geoserver/wfs/wfs
  • API, umożliwiająca osadzenie mapy na stronie HTML. Dokumentacja usługi w postaci pliku docx dostępna do pobrania: Dokumentacja
  • REST / SOAP. Dokumentacja usług w postaci pliku docx dostępna do pobrania: Dokumentacja

W celu obejrzenia mapy przy pomocy usług WMS i WFS niezbędne jest zainstalowanie klienta WMS lub wykorzystanie serwisu mapowego umożliwiającego podłączenie takiej usługi.


Do pobrania program do transformacji między układami lokalnymi Warszawy, a układem PUWG2000: TransformacjaWarszawa_106.rar