Strona Biura Geodezji i Katastru

Miasto Stołeczne Warszawa

Komunikaty

czwartek, 16 grudnia 2021 W serwisie mapowym Rejestr Cen opublikowane zostały mapy średnich cen transakcyjnych lokali mieszkalnych z 2020 roku - rynek pierwotny i wtórny oraz mapy średnich cen transakcyjnych gruntów niezabudowanych z 2020 roku.
wtorek, 7 grudnia 2021 Opublikowano nową wersję dokumentacji usług REST i SOAP (1.7).
czwartek, 25 listopada 2021 Opublikowano nową wersję dokumentacji usługi mapowej BGIK (2.1).
środa, 24 listopada 2021 Informujemy, że w serwisie mapowym została opublikowana warstwa „Buspasy”, która znajduje się w katalogu „Komunikacja”.
poniedziałek, 22 listopada 2021 Informujemy, że w serwisie mapowym opublikowany został fotoplan z 2021 roku. Zdjęcia zostały wykonane w dniach 28 kwietnia oraz 11 maja 2021 roku.
piątek, 19 listopada 2021 Informujemy, że w serwisie mapowym Warszawa Dzisiaj w folderze Zero waste została opublikowana nowa warstwa – jadłodzielnie.
Jadłodzielnie są dla wszystkich. Każdy może śmiało wziąć z nich to, na co ma akurat ochotę i to bezpłatnie. Nic nie powinno wylądować w naszych koszach na odpady.
piątek, 29 października 2021 W związku z potrzebą przeprowadzenia prac administracyjnych związanych z utrzymaniem Serwisu Wiem o Wycince, informujemy, że Serwis będzie niedostępny do 5 listopada 2021 r. Przepraszamy za niedogodności.
czwartek, 28 października 2021 W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych przypominamy, że w Serwisie Cmentarze działa wyszukiwarka osób pochowanych. W tej chwili w bazie znajduje się już ponad 230.000 grobów oraz ponad 470.000 osób pochowanych na czterech warszawskich cmentarzach (Stare Powązki, Ewangelicko-Augsburski, Komunalny Północny, Wojskowy).
czwartek, 28 października 2021 Biuro Geodezji i Katastru Urzędu Miasta m.st. Warszawy informuje o aktualizacji serwisu miejskiego, służącego do przeglądania lotniczych zdjęć ukośnych. Aktualizacja zapewnia m.in. możliwość przeglądania i porównywania dodatkowych danych, takich jak wybrane archiwalne fotoplany i dane ze skaningu laserowego. Dostęp do serwisu można uzyskać poprzez geoportal miejski mapa.um.warszawa.pl, po kliknięciu na serwis WARSZAWA ukośna lub wprowadzając bezpośrednio do przeglądarki adres http://ukosne.um.warszawa.pl.

W przypadku problemów z wyświetleniem treści, występujących w niektórych komputerach użytkowników, należy wyczyścić pamięć przeglądarki internetowej, a minimum:

  • wyczyścić obrazy i pliki zapisane w pamięci podręcznej (Google Chrome),
  • wyczyścić buforowane obrazy i pliki (Microsoft Edge),
  • wyczyszczenie pamięci podręcznej (Mozilla Firefox),
  • uruchomić portal w trybie incognito/InPrivate.

Zachęcamy do wejścia na portal i aktywnego korzystania.
środa, 27 października 2021 Dzięki uprzejmości Archiwum Państwowego w Warszawie, w serwisie Warszawa Historyczna opublikowano rękopiśmienny barwny plan miasta w skali 1:2500, sporządzony w latach 1896 – 1906, będący częścią kolekcji tzw. Planów Lindleya. Biuro Geodezji i Katastru dokonało cyfrowej obróbki oryginalnych skanów w celu uczytelnienia treści. Plan jest dostępny pod przyciskiem „Zdjęcia”, w czterech odrębnych warstwach, w zależności od treści i dat sporządzenia: 1896-1906, 1897, 1897-1901 oraz 1900-1901.

Cała kolekcja planów Lindleya znajduje się w zbiorach Archiwum Państwowego w Warszawie (w zespole 72/1001 Zarząd Budowy Kanalizacji i Wodociągów w Warszawie, sygn. 785).
piątek, 22 października 2021 Informujemy, że w serwisie mapowym Plany Zagospodarowania, w folderze „Konsultacje projektu uchwały w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”, zostały opublikowane dwie nowe warstwy – „Obszar zdegradowany” i „Obszar rewitalizacji”. Warstwy przedstawiają proponowane granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, poddane konsultacjom społecznym trwającym do 15 listopada 2021 r Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji to pierwszy etap prac nad nowym programem rewitalizacji w Warszawie. Ostateczny projekt granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zostanie przyjęty po zakończeniu konsultacji społecznych.
piątek, 22 października 2021 W związku z pracami serwisowymi planowanymi na dzień 26.10.2021 roku w godzinach 7:00-8:00 będą niedostępne serwisy mapowe oraz usługi WMS, WFS, REST/SOAP, API. Za utrudnienia przepraszamy.
wtorek, 12 października 2021 Informujemy, że w serwisie „Zabytki” pojawiła się nowa warstwa „Archeologia – getto warszawskie” w grupie warstw „Gminna ewidencja zabytków”.
poniedziałek, 11 października 2021 Informujemy, że w serwisie mapowym Warszawa Dzisiaj została opublikowana nowa warstwa – Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (wydane po 1 stycznia 2021 r. w Biurze Ochrony Środowiska). Warstwa zawiera informacje o wydanych od 1 stycznia 2021 r. w Biurze Ochrony Środowiska decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć planowanych do realizacji. Opublikowane decyzje zawierają takie dane jak numer decyzji, datę jej wydania, skróconą nazwę przedsięwzięcia oraz jego lokalizację. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia określa wpływ planowanej inwestycji na środowisko oraz wskazuje sposoby ograniczania tego wpływu i minimalizowania jego skutków, jednakże nie rodzi praw do terenu. Jest ona niezbędna do uzyskania m.in. pozwolenia na budowę i decyzji o warunkach zabudowy.

Informacje

Problemy, awarie lub sugestie prosimy zgłaszać na adres mailowy: mapa@um.warszawa.pl


Biuro Geodezji i Katastru udostępnia także usługi:


  • WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem: https://wms.um.warszawa.pl/serwis
  • WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem: https://wfs.um.warszawa.pl/serwis
  • WFS (Web Feature Service) dane bezpłatne w ramach "Tarczy 4.0" dostępny pod adresem: https://wms2.um.warszawa.pl/geoserver/wfs/wfs
  • API, umożliwiająca osadzenie mapy na stronie HTML. Dokumentacja usługi w postaci pliku docx dostępna do pobrania: Dokumentacja
  • REST / SOAP. Dokumentacja usług w postaci pliku docx dostępna do pobrania: Dokumentacja

W celu obejrzenia mapy przy pomocy usług WMS i WFS niezbędne jest zainstalowanie klienta WMS lub wykorzystanie serwisu mapowego umożliwiającego podłączenie takiej usługi.


Do pobrania program do transformacji między układami lokalnymi Warszawy, a układem PUWG2000: TransformacjaWarszawa_106.rar