BGiK

Miasto Stołeczne Warszawa

Serwisy Mapowe

Link do serwisu mapowego Plan Warszawy
Plan Warszawy - kompozycja bez możliwości włączania i wyłączania warstw.
Link do serwisu mapowego Warszawa Dzisiaj
Warszawa dzisiaj - Mapa Zaawansowana, umożliwiająca dowolne włączanie i wyłączanie poszczególnych warstw.
Link do serwisu mapowego Warszawa Historyczna
Warszawa historyczna - mapa zawierająca historyczne dane, takie jak archiwalne materiały kartograficzne a także aktualne dane.
Link do serwisu mapowego Zabytki
Mapa warszawskich zabytków zawierająca informacje pochodzące z Systemu ewidencji zabytków m.st. Warszawy ARKA, w tym o obiektach wpisanych do rejestru zabytków, pomnikach historii, obszarze UNESCO, jak również dane towarzyszące związane z planowaniem przestrzennym, a także inne dotyczące architektonicznego dziedzictwa kulturowego Warszawy.
Link do serwisu mapowego Mapa własności
Mapa własności i władania gruntów m.st. Warszawy - powiększ do skali 1:4000 aby poznać właściciela lub władającego gruntem. Uwaga - kategoria "Mieszana" oznacza, że dana działka posiada więcej niż jednego właściciela/władającego. Szczegóły w atrybutach dostępnych po najechaniu kursorem na działkę.
Link do serwisu mapowego Plany zagospodarowania
Mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zawierająca plany uchwalone (w postaci rastrowej i wektorowej) oraz opracowywane.
Link do serwisu mapowego Nieruchomości
Mapa miejskich nieruchomości na sprzedaż i wynajem, zawierająca nieruchomości planowane do sprzedaży, przeznaczone (tzn. posiadające zarządzenie o przeznaczeniu do sprzedaży) oraz ogłoszone (tzn. posiadające zarządzeniu o ogłoszoeniu przetargu) a także nieruchomości do wynajęcia w przetargu, konkursie ofert i poza konkursem.
Link do serwisu mapowego Cmentarze
Mapa warszawskich cmentarzy, zawierająca wyszukiwarkę osób pochowanych na cmentarzach: Stare Powązki, Ewangelicko-Augsburskim, Komunalnym Północnym i Wojskowym.
Link do serwisu mapowego Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości
Mapa Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości - zawierająca informacje o transakcjach sprzedaży nieruchomości oraz mapę średnich cen 1m2 lokali mieszkalnych.
Link do serwisu mapowego Rowery
Rowerowa Warszawa - mapa zawierająca informacje dla rowerzystów.
Link do serwisu mapowego Mapy Odnawialnych Źródeł Energii
Mapa Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) - mapa nasłonecznienia, geotermii niskotemperaturowej (pompy ciepła) i zasięgu ciepła sieciowego.
Link do serwisu mapowego Geodezja
Mapa z elementami mapy zasadniczej - zawierająca dane z EGiB, dane w zakresie elementów infrastruktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej, prowadzonych w postaci numerycznej oraz znaków osnów geodezyjnych i zakresów prac geodezyjnych.
Link do serwisu mapowego Adaptcity
Mapy klimatyczne Warszawy ADAPTCITY.

Więcej informacji na stronie www.adaptcity.pl.

Link do serwisu Mapy akustycznej
Mapa obrazująca poziomy hałasu w przestrzeni miejskiej, w podziale na poszczególne źródła.
Link do serwisu mapowego Wałów Wisły
Serwis mapowy zawierający informacje dotyczące obiektów składających się na system biernej ochrony przed powodzią m.st. Warszawy (SBOPPW), zlokalizowanych wzdłuż rzeki Wisły oraz Jeziorki.
Link do serwisu mapowego Warszawa Ukośna
Portal mapowy zawierający zsynchronizowane fotoplany ukośne w kierunkach północ, południe, wschód, zachód oraz fotoplan pionowy wykonane w 2018 r.

Komunikaty

piątek, 13 grudnia 2019 Opublikowano nową wersję (1.9) dokumentacji usługi (API) BGIK.
środa, 11 grudnia 2019 Informujemy, że w serwisie mapowym opublikowana została nowa warstwa – Placówki POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna). Podstawowa opieka zdrowotna jest częścią systemu opieki zdrowotnej i zapewnia zdrowym i chorym świadczenia zdrowotne w przychodni lub w domu.
poniedziałek, 9 grudnia 2019 Informujemy, że w serwisie mapowym opublikowany został fotoplan z 2019 roku. Zdjęcia zostały wykonane w dniach 3 i 4 kwietnia 2019 r.
wtorek, 19 listopada 2019 W serwisie RCiWN opublikowane zostały mapy średnich cen transakcyjnych gruntów niezabudowanych dla lat 2017 i 2018 oraz lokali mieszkalnych dla roku 2018.
poniedziałek, 18 listopada 2019 Informujemy, że na stronie http://mapa.um.warszawa.pl/BGIK/ w zakładce „Serwis dla geodetów” umieszczone zostały filmy instruktażowe dotyczące obsługi Portalu Geodety oraz oprogramowania InterMAP, udostępnionego przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy pod adresem https://zgik.um.warszawa.pl/. Zachęcamy do korzystania.
wtorek, 29 października 2019 W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych przypominamy, że w Serwisie Cmentarze działa wyszukiwarka osób pochowanych. W tej chwili w bazie znajduje się już ponad 230.000 grobów oraz ponad 460.000 osób pochowanych na czterech warszawskich cmentarzach (Stare Powązki, Ewangelicko-Augsburski, Komunalny Północny, Wojskowy).
piątek, 4 października 2019 Informujemy, że na stronie http://mapa.um.warszawa.pl/BGIK/ z zakładki „Serwis dla geodetów” można pobrać bezpłatne filmy instruktażowe dotyczące obsługi Portalu Geodety, udostępnionego przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy pod adresem https://zgik.um.warszawa.pl/, tj.:

  • „Portal_Godety – podstawy” - zawierający podstawowe informacje o Portalu Geodety oraz zgłoszenie pracy geodezyjnej,
  • „Portal_Geodety - obsługa pracy” - zawierający informacje o tym jak zamawiać materiały, przeglądać dokumentację powiązaną z pracą geodezyjną, protokół uzgodnień, zgłoszenie uzupełniające, dokonanie płatności za materiały.
W późniejszym terminie udostępnione zostaną również filmy instruktażowe, dotyczące obsługi aplikacji InterMAP.

Informacje

Problemy, awarie lub sugestie prosimy zgłaszać na adres mailowy: ortofoto@um.warszawa.pl


Biuro Geodezji i Katastru udostępnia także usługi:


  • WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem: http://wms.um.warszawa.pl/serwis
  • WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem: http://wfs.um.warszawa.pl/serwis
  • API, umożliwiająca osadzenie mapy na stronie HTML. Dokumentacja usługi dostępna do pobrania: Dokumentacja
  • REST / SOAP. Dokumentacja usług dostępna do pobrania: Dokumentacja


W celu obejrzenia mapy przy pomocy usług WMS i WFS niezbędne jest zainstalowanie klienta WMS lub wykorzystanie serwisu mapowego umożliwiającego podłączenie takiej usługi.


Do pobrania program do transformacji między układami lokalnymi Warszawy, a układem PUWG2000: TransformacjaWarszawa_106.rar