Rejestr Cen

Miasto Stołeczne Warszawa

Komunikaty

piątek, 7 maja 2021

Informacja Biura Geodezji i Katastru
dotycząca wdrożenia systemu do obsługi PZGiK m.st. Warszawy

W związku z wdrożeniem systemu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy (System ZGiK) w ramach Etapów od VI do VIII informuję, że:

 • w dniach od 12.05.2021 r. do 26.05.2021 r. zostanie wstrzymana aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej, w zakresie dzielnic: Śródmieście, Praga-Północ, Rembertów, Ochota, Wola, Żoliborz, Białołęka i Targówek.
  W tych dniach nie będzie możliwości wydania protokołów z narad koordynacyjnych dla projektów zlokalizowanych na terenie tych dzielnic. Narady koordynacyjne odbędą się w ustalonych terminach tj. cyklicznie we wtorki i czwartki w godz. 9.00-12.00;
 • od 14.05.2021 r.. zostanie wstrzymane działanie Serwisu dla Rzeczoznawców – internetowego serwisu dostępnego pod adresem http://rciwn.um.warszawa.pl/. Natomiast przez okres 3 mcy w Serwisie dla Rzeczoznawców będzie można pobierać dane, licencje i DOO wygenerowane przed 14.05.2021 r. W czasie, gdy serwis internetowy do zdalnego pobierania danych będzie niedostępny, będą realizowane wnioski o dane z rejestru cen nieruchomości złożone osobiście w BGiK, przesłane pocztą lub przesłane przez ePUAP.
 • od 21.05.2021 r. godz. 16:00 do 26.05.2021 r. wyłączona zostanie możliwość korzystania z Portali udostępnionych przez BGIK, tj.: Portalu Geodety, Portalu Interesanta, Portalu Projektanta, IntraEwid;
 • w dniach od 24.05.2021 r. do 26.05.2021 r., wystąpią utrudnienia w obsłudze Interesantów w Biurze Geodezji i Katastru m.in. nie będzie możliwości ustalenia zasięgu zamawianej mapy zasadniczej/ewidencyjnej dla wszystkich dzielnic m.st. Warszawy oraz wystawienia dokumentów obliczenia opłaty dla wniosków, a tym samym - odbierania przez interesantów nieopłaconych dokumentów. Wnioski złożone w tym okresie będą realizowane sukcesywnie od momentu uruchomienia produkcyjnego Systemu ZGiK (które nastąpi prawdopodobnie w drugiej połowie dnia 26.05.2021 r.).

Wydziały Obsługi Mieszkańców w dzielnicach m.st. Warszawy będą działały bez zmian.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.
piątek, 9 kwietnia 2021

UWAGA – Informujemy, że z dniem 12 kwietnia 2021r. zostaje przywrócony dla rzeczoznawców majątkowych wgląd do aktów notarialnych zgodnie z przyjętymi zasadami 28 kwietnia 2020r.

czwartek, 25 marca 2021

W związku z nasileniem pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wzrastającą ilością zakażeń wśród pracowników Biura Geodezji i Katastru informujemy, że wprowadzamy ponownie zmiany w bezpośredniej obsłudze interesantów w Biurze Geodezji i Katastru. Od 29 marca 2021 r. wszystkie wnioski będą przyjmowane jedynie na punkcie podawczym, ponadto będzie istniała możliwość złożenia wniosku w skrzynce podawczej dostępnej w siedzibie Biura w godzinach pracy urzędu tj. 8-16.

Zostanie utrzymana możliwość odbioru przygotowanych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Biura, o której zostaną Państwo poinformowani poprzez wiadomość SMS, wysłaną pod numer telefonu podany na wniosku.

Ponadto zachęcamy również do korzystania z możliwości złożenia wniosków poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu m.st. Warszawy ePUAP. W przypadku złożenia wniosków o mapy ewidencyjne/zasadnicze dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z portalu Interesanta.

Rzeczoznawców majątkowych zachęcamy do korzystania z portalu internetowego. Jednocześnie informujemy, że wgląd do aktów notarialnych w związku z powyższym jest wstrzymany do odwołania.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

czwartek, 18 marca 2021

Prace serwisowe - przerwa techniczna


Uwaga - w dniu 23.03.2021 r. (wtorek) w godzinach 09:00 - 11:00 serwis Rejestru Cen Nieruchomości bedzie niedostępny. Przepraszamy za utrudnienia.
środa, 9 grudnia 2020
Uwaga - w związku z pracami serwisowymi, w dniu 10.12.2020 r. (czwartek) w godzinach 16:00 - 21:00 mogą występować problemy w działaniu serwisów i usług BGiK.
wtorek, 24 listopada 2020

Prace serwisowe


Uwaga - w związku z pracami serwisowymi, w najbliższy czwartek (26.11.2020 r.) w godzinach 9:00 - 9:30 mogą występować chwilowe problemy w działaniu serwisu Rejestru Cen Nieruchomości. Przepraszamy za utrudnienia.

czwartek, 30 lipca 2020

Prace serwisowe - przerwa techniczna


Od dnia 30.07.2020 r. od godziny 15:00 do dnia 31.07.2020 r. do godziny 9:00 serwis Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości będzie nieczynny. Przerwa techniczna związana jest z wymogiem dostosowania serwisu do nowych przepisów zawartych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

poniedziałek, 27 kwietnia 2020

Informacja dla rzeczoznawców majątkowych


Ze względu na przedłużający się stan epidemii, uprzejmie informujemy że w siedzibie Biura Geodezji i Katastru (dalej BGiK) od dnia 28 kwietnia 2020 roku zostaną uruchomione dwa stanowiska komputerowe dla rzeczoznawców majątkowych (dalej Rzeczoznawców), przeznaczone do dokonywania wglądu do skanów aktów notarialnych (dalej AN). Prosimy o zapoznanie się z zasadami organizacyjnymi udostępniania AN do wglądu:

 1. Rzeczoznawca w pierwszej kolejności składa wniosek o wgląd do zbioru AN (formularz P oraz P8). Wniosek można złożyć elektronicznie za pomocą platformy ePUAP (epuap.gov.pl) lub osobiście w formie papierowej poprzez umieszczenie wniosku w skrzynce podawczej znajdującej się w siedzibie BGiK. Na stronie internetowej ‘www.um.warszawa.pl/bgik’ znajduje się instrukcja złożenia wniosku przez ePUAP.
 2. Jeżeli Rzeczoznawca posiada listę AN, do których treści potrzebuje uzyskać dostęp, powinien dołączyć ją do wniosku o wgląd do AN. Lista powinna zawierać numer repertorium aktu notarialnego, datę zawarcia aktu oraz dzielnicę, której dotyczy.
 3. We wniosku niezbędne jest podanie przez Rzeczoznawcę danych do kontaktu, tj. adresu email oraz numeru telefonu komórkowego. Na podany adres mailowy zostanie do Rzeczoznawcy wysłany zabezpieczony hasłem dokument obliczenia opłaty, a na numer telefonu zostanie wysłany sms z hasłem umożliwiającym otwarcie w/w dokumentu (zapobieganie incydentom dot. ochrony danych osobowych).
 4. Rzeczoznawca dokonuje płatności wynikającej z dokumentu obliczenia opłaty, wpisując w tytule przelewu jego numer. Przesyła mailem zwrotnym (na adres z którego otrzymał dokument) potwierdzenie dokonania opłaty za wgląd do AN.
 5. Pracownik BGiK kontaktuje się telefonicznie lub mailowo z Rzeczoznawcą, aby dokonać rezerwacji terminu na wgląd do AN. Uzgodniony termin rezerwacji zostanie przesłany Rzeczoznawcy na adres mailowy podany we wniosku. W przypadku gdy Rzeczoznawca nie będzie mógł skorzystać z wglądu w uzgodnionym terminie, powinien o tym niezwłocznie poinformować w mailu zwrotnym. Zwolniony w ten sposób termin będzie mógł zostać wykorzystany przy rezerwacji terminu przez innego Rzeczoznawcę.
 6. Wgląd do AN będzie się rozpoczynał o godzinie 8 i o godzinie 12 (zapewnienie udostępniania na okres do 4 godzin).
 7. Ze względu na ograniczenia w dostępie do budynku BGiK przez wejście główne (od ul. Sandomierskiej), Rzeczoznawcy powinni korzystać z wejścia od ul. Olszewskiej (wejście przez szlaban). Po minięciu szlabanu, proszę kierować się dalej, wzdłuż parkingu, do wejścia do budynku znajdującego się po lewej stronie. Przy wejściu należy zaczekać na pracownika BGiK, który o godzinie 8 i o godzinie 12, po potwierdzeniu danych osób składających wnioski, zaprowadzi ich do sali, w której można dokonać wglądu do AN.
 8. Przebywając na terenie BGiK, Rzeczoznawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ponadto powinien używać rękawiczek jednorazowych oraz nie przemieszczać się samodzielnie po terenie BGiK. Opuszczenie budynku musi odbywać się w towarzystwie pracownika BGiK.
Jeżeli będą potrzebowali Państwo uzyskać wgląd do aktów z 2012 roku oraz starszych, prosimy przed złożeniem wniosku o kontakt na adres mailowy mkasprzak@um.warszawa.pl, w celu ustalenia jakie ograniczenia występują w uzyskaniu wglądu.

piątek, 13 marca 2020

Informacja dla rzeczoznawców majątkowych


W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce informuję, że od dnia 13 marca 2020 r. zostanie stworzony punkt podawczy, na którym będą przyjmowane wszystkie wnioski.
Obsługa Interesantów nie będzie odbywała się przy stanowiskach ds. bezpośredniej obsługi w tut. Biurze.
O możliwości odbioru przygotowanych dokumentów będziecie Państwo informowani poprzez wiadomość sms, wysłaną pod numer telefonu podany na wniosku.
Ponadto zachęcamy rzeczoznawców do korzystania z portalu internetowego rciwn.um.warszawa.pl.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.
wtorek, 15 października 2019

UWAGA!


Z powodu przeniesienia części pracowników działu zajmujących się obsługą rzeczoznawców majątkowych, z pok. nr 37 do pok. 34A, informujemy, że w dniu 23.10.2019r. nie będzie możliwy wgląd do skanów aktów notarialnych jak również i bazy RCIWN. Utrudnienia w dostępie do danych RCIWN mogą się przedłużyć do południa dnia następnego. Jednocześnie informujemy, że zdalny dostęp do aplikacji RCIWN będzie możliwy.
czwartek, 24 maja 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzedu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami m.st. Warszawy;
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.