Druki i wzory dla interesantów

Miasto Stołeczne Warszawa

Druki i wzory

modyfikowany: piątek, 7 sierpnia 2020
 1. 1.
  Ustalanie numerów porządkowych i wydawanie zawiadomień o tych ustaleniach Wydawanie zaświadczeń dotyczących numerów porządkowych ujawnionych w ewidencji miejscowości, ulic i adresów (wnioski do pobrania)
  19115
 2. 2.
  Nadawanie nazw ulicom i placom publicznym, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim (wnioski do pobrania)
  19115
 3. 3.
  Wniosek o zgłoszenie zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków
  XLSX
 4. 3a.
  Klauzula informacyjna
  PDF
 5. 4.
  Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego
  DOCX PDF
 6. 4a.
  Klauzula informacyjna
  PDF
 7. 5.
  Wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków
  DOCX PDF
 8. 5a.
  Klauzula informacyjna
  PDF
 9. 6.
  Wniosek o udostepnienie innych materiałów
  DOCX PDF
 10. 6a.
  Klauzula informacyjna
  PDF
 11. 7.
  Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków
  DOCX PDF
 12. 7a.
  Klauzula informacyjna
  PDF
 13. 8.
  Wniosek o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie danych EGiB
  DOCX PDF
 14. 8a.
  Klauzula informacyjna
  PDF
 15. 9.
  Wniosek o udostępnienie rejestru cen nieruchomości
  DOCX PDF
 16. 9a.
  Klauzula informacyjna
  PDF
 17. 10.
  Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
  DOCX PDF
 18. 10a.
  Klauzula informacyjna
  PDF
 19. 11.
  Wniosek o wydanie dodatkowej kopii odpisu protokołu z narady koordynacyjnej.
  DOCX PDF
 20. 11a.
  Klauzula informacyjna
  PDF
 21. 12.
  Wniosek o zwrot wpłaty/nadpłaty/opłaty skarbowej
  DOCX
 22. 12a.
  Klauzula informacyjna
  PDF