Serwisy mapowe m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu lub zgłoszenia uwag, prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie - Klauzula informacyjna.

Dane EGiB do pobrania

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 40a ust.2 pkt 1, nie pobiera się opłaty za udostępnianie zbiorów danych:

  • dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii (lit. i),
  • dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych (lit. j)
Dzielnica Zbiór danych dot.działek ewidencyjnych Zbiór danych dot.budynków
Bemowo SHP     DXF SHP     DXF
Białołęka SHP     DXF SHP     DXF
Bielany SHP     DXF SHP     DXF
Mokotów SHP     DXF SHP     DXF
Ochota SHP     DXF SHP     DXF
Praga-Południe SHP     DXF SHP     DXF
Praga-Północ SHP     DXF SHP     DXF
Rembertów SHP     DXF SHP     DXF
Śródmieście SHP     DXF SHP     DXF
Targówek SHP     DXF SHP     DXF
Ursus SHP     DXF SHP     DXF
Ursynów SHP     DXF SHP     DXF
Wawer SHP     DXF SHP     DXF
Wesoła SHP     DXF SHP     DXF
Wilanów SHP     DXF SHP     DXF
Włochy SHP     DXF SHP     DXF
Wola SHP     DXF SHP     DXF
Żoliborz SHP     DXF SHP     DXF

data aktualności danych jest jednym z atrybutów obiektów w plikach SHP


Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 40a ust.2 pkt 7, nie pobiera się opłaty za udostępnianie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 3, w postaci elektronicznej.

Dzielnica Zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków (grunty, użytki rolne oraz lasy, budynki i lokale) wg stanu na 1 stycznia 2021 r.
wszystkie dzielnice
m. st. Warszawy
ODS

Dane statystyczne

Dane statystyczne m.st. Warszawy
dotyczące ewidencji gruntów i budynków,
według stanu na 1 stycznia 2019 r.

Dzielnica Liczba obrębów Liczba działek Liczba budynków Liczba lokali
Bemowo 61 10935 7766 53881
Białołęka 184 38634 20006 51114
Bielany 98 14210 8536 54056
Mokotów 166 18871 14077 124283
Ochota 38 3972 3126 35917
Praga-Południe 96 11708 12246 88579
Praga-Północ 37 2758 3559 20367
Rembertów 62 10650 10285 4656
Śródmieście 67 5975 5312 64211
Targówek 86 16517 9853 40809
Ursus 25 7792 5572 21899
Ursynów 145 19156 10422 52910
Wawer 301 55882 34404 11306
Wesoła 54 14917 8488 4296
Wilanów 115 14321 8003 20605
Włochy 85 17105 10791 15156
Wola 80 8380 6932 91773
Żoliborz 42 4100 2941 30181
m.st. Warszawa 1742 275883 182319 785999

Dane pozyskane na potrzeby programu badań
statystycznych statystyki publicznej na 2019 r.


Ogłoszenia

czwartek, 17 września 2020

Informujemy, że w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Interesanci są obsługiwani we wszystkich sprawach realizowanych przez Biuro Geodezji i Katastru w godzinach 8.00-16.00 po wcześniejszym umówieniu wizyty poprzez stronę internetową Rezerwacje lub telefonicznie pod numerami telefonów 22 443 1600 i 22 443 1601.

Bez umówienia się można składać pisma i wnioski w punkcie podawczym w godzinach 8.00-16.00 (za potwierdzeniem wpływu) oraz odbierać zrealizowane wnioski.

Ponadto zachęcamy również do korzystania z możliwości złożenia wniosków poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Przy czym wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej ePUAP powinien:

  • być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej,
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
  • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

piątek, 31 lipca 2020

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń Ministra Rozwoju określających wzory wniosków, od dnia 31.07.2020 r. będą obowiązywały nowe formularze wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (min. wniosek o wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wniosek o mapę zasadniczą lub ewidencyjną) oraz nowe formularze wniosków zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
Nowe formularze wniosków będą dostępne od 31.07.2020 r. na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru oraz Warszawa 19115.

wtorek, 21 lipca 2020

W związku z ustawą z 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwaną „Tarczą 4.0”, wprowadzono możliwość bezpłatnego pobierania danych EGiB w zakresie działek i budynków oraz osnowy geodezyjnej.

Udostępnianie danych dla obszaru m.st. Warszawy realizowane jest:

poprzez usługi WFS pod adresem https://wms2.um.warszawa.pl/geoserver/wfs/wfs ,

poprzez portal mapowy (serwis Geodezja) w zakresie działek oraz osnowy geodezyjnej,

na stronie Biura Geodezji i Katastru w ramce „Dane EGiB do pobrania” w zakresie działek i budynków dla poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy.

Bezpłatne udostępnianie działek na portalu mapowym w serwisie Geodezja jest realizowane przez możliwość wygenerowania współrzędnych załamania granicy działki, z okienka informacji o działce, pojawiającego się po wskazaniu działki na mapie.

Bezpłatne udostępnianie osnowy geodezyjnej na portalu mapowym w serwisie Geodezja jest realizowane przez możliwość pobrania opisu topograficznego punktu osnowy z okienka informacji o punkcie, gdzie zawarte są również inne potrzebne informacje.

poniedziałek, 16 marca 2020

INFORMACJA BIURA GEODEZJI I KATASTRU

Informujemy, że od dnia 16.03.2020r. możliwe jest składanie operatów technicznych w postaci cyfrowej poprzez Portal Geodety. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Serwis dla geodetów” – „Zalecenia techniczne”