Archiwum komunikatów Rejestru Cen

Miasto Stołeczne Warszawa

Archiwum komunikatów Rejestru Cen

piątek, 9 kwietnia 2021

UWAGA – Informujemy, że z dniem 12 kwietnia 2021r. zostaje przywrócony dla rzeczoznawców majątkowych wgląd do aktów notarialnych zgodnie z przyjętymi zasadami 28 kwietnia 2020r.

czwartek, 18 marca 2021

Prace serwisowe - przerwa techniczna


Uwaga - w dniu 23.03.2021 r. (wtorek) w godzinach 09:00 - 11:00 serwis Rejestru Cen Nieruchomości bedzie niedostępny. Przepraszamy za utrudnienia.
środa, 9 grudnia 2020
Uwaga - w związku z pracami serwisowymi, w dniu 10.12.2020 r. (czwartek) w godzinach 16:00 - 21:00 mogą występować problemy w działaniu serwisów i usług BGiK.
wtorek, 24 listopada 2020

Prace serwisowe


Uwaga - w związku z pracami serwisowymi, w najbliższy czwartek (26.11.2020 r.) w godzinach 9:00 - 9:30 mogą występować chwilowe problemy w działaniu serwisu Rejestru Cen Nieruchomości. Przepraszamy za utrudnienia.

czwartek, 30 lipca 2020

Prace serwisowe - przerwa techniczna


Od dnia 30.07.2020 r. od godziny 15:00 do dnia 31.07.2020 r. do godziny 9:00 serwis Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości będzie nieczynny. Przerwa techniczna związana jest z wymogiem dostosowania serwisu do nowych przepisów zawartych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

poniedziałek, 27 kwietnia 2020

Informacja dla rzeczoznawców majątkowych


Ze względu na przedłużający się stan epidemii, uprzejmie informujemy że w siedzibie Biura Geodezji i Katastru (dalej BGiK) od dnia 28 kwietnia 2020 roku zostaną uruchomione dwa stanowiska komputerowe dla rzeczoznawców majątkowych (dalej Rzeczoznawców), przeznaczone do dokonywania wglądu do skanów aktów notarialnych (dalej AN). Prosimy o zapoznanie się z zasadami organizacyjnymi udostępniania AN do wglądu:

 1. Rzeczoznawca w pierwszej kolejności składa wniosek o wgląd do zbioru AN (formularz P oraz P8). Wniosek można złożyć elektronicznie za pomocą platformy ePUAP (epuap.gov.pl) lub osobiście w formie papierowej poprzez umieszczenie wniosku w skrzynce podawczej znajdującej się w siedzibie BGiK. Na stronie internetowej ‘www.um.warszawa.pl/bgik’ znajduje się instrukcja złożenia wniosku przez ePUAP.
 2. Jeżeli Rzeczoznawca posiada listę AN, do których treści potrzebuje uzyskać dostęp, powinien dołączyć ją do wniosku o wgląd do AN. Lista powinna zawierać numer repertorium aktu notarialnego, datę zawarcia aktu oraz dzielnicę, której dotyczy.
 3. We wniosku niezbędne jest podanie przez Rzeczoznawcę danych do kontaktu, tj. adresu email oraz numeru telefonu komórkowego. Na podany adres mailowy zostanie do Rzeczoznawcy wysłany zabezpieczony hasłem dokument obliczenia opłaty, a na numer telefonu zostanie wysłany sms z hasłem umożliwiającym otwarcie w/w dokumentu (zapobieganie incydentom dot. ochrony danych osobowych).
 4. Rzeczoznawca dokonuje płatności wynikającej z dokumentu obliczenia opłaty, wpisując w tytule przelewu jego numer. Przesyła mailem zwrotnym (na adres z którego otrzymał dokument) potwierdzenie dokonania opłaty za wgląd do AN.
 5. Pracownik BGiK kontaktuje się telefonicznie lub mailowo z Rzeczoznawcą, aby dokonać rezerwacji terminu na wgląd do AN. Uzgodniony termin rezerwacji zostanie przesłany Rzeczoznawcy na adres mailowy podany we wniosku. W przypadku gdy Rzeczoznawca nie będzie mógł skorzystać z wglądu w uzgodnionym terminie, powinien o tym niezwłocznie poinformować w mailu zwrotnym. Zwolniony w ten sposób termin będzie mógł zostać wykorzystany przy rezerwacji terminu przez innego Rzeczoznawcę.
 6. Wgląd do AN będzie się rozpoczynał o godzinie 8 i o godzinie 12 (zapewnienie udostępniania na okres do 4 godzin).
 7. Ze względu na ograniczenia w dostępie do budynku BGiK przez wejście główne (od ul. Sandomierskiej), Rzeczoznawcy powinni korzystać z wejścia od ul. Olszewskiej (wejście przez szlaban). Po minięciu szlabanu, proszę kierować się dalej, wzdłuż parkingu, do wejścia do budynku znajdującego się po lewej stronie. Przy wejściu należy zaczekać na pracownika BGiK, który o godzinie 8 i o godzinie 12, po potwierdzeniu danych osób składających wnioski, zaprowadzi ich do sali, w której można dokonać wglądu do AN.
 8. Przebywając na terenie BGiK, Rzeczoznawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ponadto powinien używać rękawiczek jednorazowych oraz nie przemieszczać się samodzielnie po terenie BGiK. Opuszczenie budynku musi odbywać się w towarzystwie pracownika BGiK.
Jeżeli będą potrzebowali Państwo uzyskać wgląd do aktów z 2012 roku oraz starszych, prosimy przed złożeniem wniosku o kontakt na adres mailowy mkasprzak@um.warszawa.pl, w celu ustalenia jakie ograniczenia występują w uzyskaniu wglądu.

piątek, 13 marca 2020

Informacja dla rzeczoznawców majątkowych


W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce informuję, że od dnia 13 marca 2020 r. zostanie stworzony punkt podawczy, na którym będą przyjmowane wszystkie wnioski.
Obsługa Interesantów nie będzie odbywała się przy stanowiskach ds. bezpośredniej obsługi w tut. Biurze.
O możliwości odbioru przygotowanych dokumentów będziecie Państwo informowani poprzez wiadomość sms, wysłaną pod numer telefonu podany na wniosku.
Ponadto zachęcamy rzeczoznawców do korzystania z portalu internetowego rciwn.um.warszawa.pl.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.
wtorek, 15 października 2019

UWAGA!


Z powodu przeniesienia części pracowników działu zajmujących się obsługą rzeczoznawców majątkowych, z pok. nr 37 do pok. 34A, informujemy, że w dniu 23.10.2019r. nie będzie możliwy wgląd do skanów aktów notarialnych jak również i bazy RCIWN. Utrudnienia w dostępie do danych RCIWN mogą się przedłużyć do południa dnia następnego. Jednocześnie informujemy, że zdalny dostęp do aplikacji RCIWN będzie możliwy.
poniedziałek, 24 czerwca 2019

UWAGA! Przerwa techniczna!


W związku z planowanymi w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy pracami mającymi na celu wdrożenie nowego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy, w dniach 01-05.07.2019r. nie będzie możliwy wgląd do aktów notarialnych. Obsługa wniosków o udostępnienie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości będzie prowadzona bez zmian.

Zmiana terminu wdrożenia (pierwotnie przewidywana przerwa w dniach 24-28.06.2019r.) nastąpiła z powodów niezależnych od Biura Geodezji i Katastru.

Zmiana terminu oznacza, że w dniach 24-28.06.2019r. będzie istniała możliwość dokonywania wglądu do aktów notarialnych.

środa, 6 marca 2019

Przerwa techniczna


W dniu 7.03.2019r. (czwartek), w godzinach 5:00 - 8:00 będą odbywały się prace serwisowe. W związku z tym mogą Państwo doświadczyć w tych godzinach chwilowych przerw w dostępie do usługi RCIWN. Przepraszamy za utrudnienia.
czwartek, 28 lutego 2019

Przerwa techniczna


W dniu 28.02.2019r. (czwartek), w godzinach 15:30 - 20:30 będą odbywały się prace serwisowe. W związku z tym mogą Państwo doświadczyć chwilowych przerw w dostępie do usługi RCIWN. Przepraszamy za utrudnienia.
wtorek, 15 stycznia 2019

Przerwa techniczna


W dniu 17.01.2019r. (czwartek), w godzinach 15:00 - 21:00 będą odbywały się prace prace serwisowe i serwis w tym czasie będzie niedostępny. Prosimy o niekorzystanie z serwisu w tych godzinach. Przepraszamy za utrudnienia.
piątek, 7 grudnia 2018

Problemy techniczne z dostępem do serwisu


W dniu dzisiejszym (7.12.2018r.) mogą występować problemy z zalogowaniem się do serwisu. Za utrudnienia przepraszamy.
wtorek, 9 października 2018

Prace serwisowe


W dniu 11.10.2018r. (czwartek), w godzinach 13:00 - 13:30 ze względu na prace serwisowe może nie działać funkcjonalność wysyłana powiadomień mailowych z systemu RCiWN.
wtorek, 14 sierpnia 2018

Zmiana Regulaminu korzystania z internetowego Serwisu dla Rzeczoznawców


Informujemy, że z dniem 22 sierpnia 2018 r. ulega zmianie Regulamin korzystania z internetowego Serwisu dla Rzeczoznawców. Wprowadzone zmiany dotyczą procedury zakładania konta w Serwisie. Nowy Regulamin dostępny jest w rubryce Pliki do pobrania.
wtorek, 3 lipca 2018 Uwaga - w związku z pracami serwisowymi, planowanymi w czwartek 19 lipca w godzinach 8:00 - 8:30, prosimy o niekorzystanie z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości w tym przedziale czasowym.
wtorek, 3 lipca 2018 Uwaga - w związku z pracami serwisowymi, w sobotę 7 lipca w godzinach 8:00 - 18:00 nastąpi przerwa w działaniu serwisów mapowych, usług sieciowych i stron internetowych, prowadzonych przez BGiK. Utrudnienia w dostępie mogą wystąpić okresowo także w niedzielę.
czwartek, 7 czerwca 2018

UWAGA! Przerwa techniczna!


W dniu 08.06.2018r. (piątek), w godzinach 8:00 - 10:00 będą odbywały się prace prace serwisowe. W związaku z tym prosimy o niekorzystanie z serwisu w tych godzinach.
wtorek, 5 czerwca 2018

Wyłączenie Serwisu dla Rzeczoznawców


W związku z problemami technicznymi Serwis dla Rzeczoznawców został tymczasowo wyłączony.
czwartek, 24 maja 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzedu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami m.st. Warszawy;
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

poniedziałek, 21 maja 2018

UWAGA! Przerwa techniczna!


W dniu 22.05.2018r. (wtorek), w godzinach 16:00 - 21:00 korzystanie z serwisu może być utrudnione ze względu na prace serwisowe. Prosimy o niekorzystanie z serwisu w tych godzinach.
wtorek, 15 maja 2018

Przerwa techniczna


W dniu dzisiejszym (15.05.2018r.), w godzinach 16:00 - 21:00 korzystanie z serwisu może być utrudnione ze względu na prace serwisowe. Prosimy o niekorzystanie z serwisu w tych godzinach.
czwartek, 8 marca 2018

Przerwa techniczna


W środę 14.03.2018r. nastąpi chwilowe wyłączenie serwisu RCiWN w godzinach 7:00-12:15 w związku z wprowadzeniem nowego systemu płatności online BlueMedia. Przepraszamy za utrudnienia.
poniedziałek, 12 lutego 2018

Informacja dotycząca płatności


Już wkrótce możliwe będzie dokonywanie płatności przy pomocy nowego systemu płatności online BlueMedia. Regulamin płatności dostępny w dziale obok - "Pliki do pobrania".

UWAGA! Przerwa techniczna!


W związku z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 października 2017r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018r. stawek opłat za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego informujemy, że w związku z koniecznością ich aktualizacji, działanie aplikacji RCIWN od dnia 29 grudnia godz. 15:30 do dnia 3 stycznia godz. 8:00 zostanie zawieszone.
czwartek, 21 grudnia 2017

UWAGA! Przerwa techniczna!


W poniedziałek 5.02.2017r. nastąpi chwilowe wyłączenie serwisu RCiWN w godzinach 9:00-9:15. Przepraszamy za utrudnienia.
piątek, 1 grudnia 2017

UWAGA! Prace serwisowe!


Uwaga - w związku z pracami serwisowymi, w godzinach 10:00 - 11:00 w dniu dzisiejszym, mogą występować problemy w działaniu aplikacji RCiWN. Prosimy w tym czasie nie realizować zleceń przez internet.
piątek, 1 grudnia 2017

Nowe opcje w serwisie RCIWN


Informujemy, że w serwisie RCIWN została dodana możliwość wybieranie wszystkich nieruchomości z wybranych transakcji w części "wybieranie nieruchomości". Przycisk wyboru wszystkich nieruchomości z transakcji znajduje się obok przycisku wyboru wszystkich nieruchomości spełniających kryteria wyboru.
piątek, 17 listopada 2017

Tabela wysokości prowizji


Przypominamy, że od 12 czerwca br. opłaty za realizację usług publicznych przez platformę płatności elektronicznych Paybynet są niższe i będą miały mniejsza prowizję - 0,59 zł brutto (59 groszy netto - zwolnione z VAT).
czwartek, 16 listopada 2017

Nowe opcje w serwisie RCIWN


Informujemy, że w serwisie RCIWN została dodana możliwość filtrowania transakcji po cenie transakcyjnej.
czwartek, 8 listopada 2017

Prace serwisowe


Uwaga - w związku z pracami serwisowymi przy serwerach, w poniedziałek 13 listopada 2017r. w godzinach 8:30-12:30, nastąpi przerwa w działaniu serwisów RCiWN. Prosimy w tym czasie nie realizować zleceń przez internet.
poniedziałek, 3 lipca 2017

Komunikat dotyczący płatności


Informujemy, że z przyczyn niezależnych od BGiK nie jest możliwe realizowanie płatności przez bank BGŻ Paribas do odwołania.
wtorek, 13 czerwca 2017

Komunikat dotyczący płatności


Informujemy, że z przyczyn technicznych nie jest możliwe realizowanie płatności przy pomocy kart płatniczych Visa i Mastercard.
piątek, 9 czerwca 2017

Włączenie Serwisu dla Rzeczoznawców


W dniu dzisiejszym Serwis dla Rzeczoznawców został ponownie uruchomiony.
UWAGA! W przypadku kiedy serwis nie będzie działał prawidłowo, należy wyczyścić cache przeglądarki używając skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+Del i wybierając do usunięcia Ciasteczka oraz Dane pamięci podręcznej (w zależności od przeglądarki nazwy elementów do czyszczenia mogą się różnić).
wtorek, 6 czerwca 2017

Wyłączenie Serwisu dla Rzeczoznawców


W związku z problemami związanymi z płatnościami, Seris dla Rzeczoznawców z przyczyn technicznych został czasowo wyłaczony.
poniedziałek, 24 kwietnia 2017

UWAGA


Z dniem 19.05.2017 r. Biuro Geodezji i Katastru (BGiK) wprowadza nowy system do aktualizacji bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości, uwzględniający zapisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034 j.t. ze zm.).

Rzeczoznawcy majątkowi uzyskają możliwość zdalnego dostępu do danych o transakcjach, zawartych w bazie rejestru cen i wartości nieruchomości - za pomocą uruchamianego Serwisu dla Rzeczoznawców. Zainteresowany korzystaniem z serwisu rzeczoznawca majątkowy, powinien złożyć wniosek o rejestrację i nadanie mu loginu oraz hasła. Formularz „wniosku o rejestrację w Serwisie dla Rzeczoznawców” oraz „Regulamin korzystania z internetowego Serwisu dla Rzeczoznawców” dostępne są:
 • na stronie internetowej BGiK w zakładce „Serwis dla Rzeczoznawców”, adres: //rciwn.um.warszawa.pl/,
 • w siedzibie BGiK, budynek B1, pok. 37.