Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa

Informacje

poniedziałek, 28 czerwca 2021

Banner - komunikat RODO

czwartek, 29 kwietnia 2021

Informacja dla Interesantów

Mając na uwadze podejmowane i zapowiadane działania związane z „odmrażaniem” gospodarki i życia społecznego w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, informujemy, że od 4 maja 2021r. wprowadza się kolejne zmiany w bezpośredniej obsłudze interesantów w Biurze Geodezji i Katastru.

Od 4 maja 2021r. Interesanci będą obsługiwani we wszystkich sprawach realizowanych przez Biuro Geodezji i Katastru przy stanowiskach ds. bezpośredniej obsługi po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie (224431 600, 224431 601) lub przez system rezerwacji internetowych.

Bez umówienia się można składać pisma i wnioski w punkcie podawczym (za potwierdzeniem wpływu) oraz odbierać zrealizowane wnioski.

Ponadto zachęcamy również do korzystania z możliwości złożenia wniosków poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu m.st. Warszawy ePUAP.

W przypadku złożenia wniosków o mapy ewidencyjne/zasadnicze dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z portalu Interesanta.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

piątek, 9 kwietnia 2021

Informacja dla Interesantów

W związku z nasileniem pandemii wirusa SARS-CoV-2 informujemy o zmianach w bezpośredniej obsłudze interesantów w Biurze Geodezji i Katastru.
Wszystkie wnioski przyjmowane są jedynie na punkcie podawczym. Ponadto istnieje możliwość złożenia wniosku w skrzynce podawczej dostępnej w siedzibie Biura w godzinach pracy urzędu tj. 8-16.

Utrzymana jest możliwość odbioru przygotowanych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Biura, o której zostaną Państwo poinformowani poprzez wiadomość SMS wysłaną pod numer telefonu podany na wniosku.

Ponadto zachęcamy również do korzystania z możliwości złożenia wniosków poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu m.st. Warszawy ePUAP. W przypadku złożenia wniosków o mapy ewidencyjne/zasadnicze dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z portalu Interesanta.

Od dnia 12 kwietnia 2021r. możliwy będzie wgląd do aktów notarialnych przez rzeczoznawców majątkowych. Wgląd będzie się odbywał zgodnie z zasadami wprowadzonymi 28 kwietnia 2020. Zachęcamy rzeczoznawców majątkowych do korzystania z portalu internetowego Rejestru Cen.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

czwartek, 25 marca 2021

W związku z nasileniem pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wzrastającą ilością zakażeń wśród pracowników Biura Geodezji i Katastru informujemy, że wprowadzamy ponownie zmiany w bezpośredniej obsłudze interesantów w Biurze Geodezji i Katastru. Od 29 marca 2021 r. wszystkie wnioski będą przyjmowane jedynie na punkcie podawczym, ponadto będzie istniała możliwość złożenia wniosku w skrzynce podawczej dostępnej w siedzibie Biura w godzinach pracy urzędu tj. 8-16.

Zostanie utrzymana możliwość odbioru przygotowanych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Biura, o której zostaną Państwo poinformowani poprzez wiadomość SMS, wysłaną pod numer telefonu podany na wniosku.

Ponadto zachęcamy również do korzystania z możliwości złożenia wniosków poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu m.st. Warszawy ePUAP. W przypadku złożenia wniosków o mapy ewidencyjne/zasadnicze dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z portalu Interesanta.

Rzeczoznawców majątkowych zachęcamy do korzystania z portalu internetowego. Jednocześnie informujemy, że wgląd do aktów notarialnych w związku z powyższym jest wstrzymany do odwołania.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

piątek, 4 grudnia 2020

Informacja Biura Geodezji i Katastru
dotycząca wdrożenia systemu do obsługi PZGiK m.st. Warszawy

W związku z wdrożeniem systemu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy (System ZGiK) w ramach Etapu V informuję, że:

 • w dniach 14-21.12.2020 r. zostanie wstrzymana aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej, w zakresie dzielnic Wilanów, Wawer, Wesoła.
  W tych dniach nie będzie możliwości wydania protokołów z narad koordynacyjnych dla projektów zlokalizowanych na terenie dzielnic Wilanów, Wawer i Wesoła. Narady koordynacyjne odbędą się wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w ustalonych terminach tj. cyklicznie we wtorki, czwartki i piątki w godz. 9.00-12.00;
 • od 18.12.2020r. godz. 16:00 do 21.12.2020 r. wyłączona zostanie możliwość korzystania z Portali udostępnionych przez BGIK, tj.: Portalu Geodety, Portalu Interesanta oraz Portalu Projektanta;
 • ww dniu 21.12.2020 r. (poniedziałek) w I połowie dnia, wystąpią utrudnienia w obsłudze Interesantów w Biurze Geodezji i Katastru m.in. nie będzie możliwości ustalenia zasięgu zamawianej mapy zasadniczej/ewidencyjnej dla Dzielnic: Praga-Południe, Bemowo, Bielany, Ursus, Ursynów, Włochy, Mokotów, Wilanów, Wawer i Wesoła oraz wystawienia dokumentów obliczenia opłaty dla wniosków dotyczących obszaru m.st. Warszawy, a tym samym - odbierania przez interesantów nieopłaconych dokumentów. Wnioski złożone w tym terminie, będą realizowane sukcesywnie od momentu uruchomienia produkcyjnego Systemu ZGiK dla Etapu V (prawdopodobnie w II połowie dnia 21.12.2020 r.).

Wydziały Obsługi Mieszkańców w dzielnicach m.st. Warszawy będą działały bez zmian.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.
piątek, 18 września 2020

Informacja Biura Geodezji i Katastru
dotycząca wdrożenia systemu do obsługi PZGiK m.st. Warszawy

W związku z wdrożeniem systemu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy (System ZGiK) w ramach Etapu IV informuję, że:

 • w dniach 21-28.09.2020 r. zostanie wstrzymana aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej, w zakresie dzielnicy Mokotów
  W tych dniach nie będzie możliwości wydania protokołów z narad koordynacyjnych dla projektów zlokalizowanych na terenie dzielnic Mokotów. Narady koordynacyjne odbędą się wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w ustalonych terminach tj. cyklicznie we wtorki i czwartki w godz. 9.00-12.00;
 • od 25.09.2020r. godz. 16:00 do 28.09.2020 r. wyłączona zostanie możliwość korzystania z Portali udostępnionych przez BGIK, tj.: Portalu Geodety, Portalu Interesanta oraz Portalu Projektanta;
 • w dniu 28.09.2020 r. (poniedziałek) w I połowie dnia, wystąpią utrudnienia w obsłudze Interesantów w Biurze Geodezji i Katastru m.in. nie będzie możliwości ustalenia zasięgu zamawianej mapy zasadniczej/ewidencyjnej dla Dzielnic: Praga- Południe, Bemowo, Bielany, Ursus, Ursynów, Włochy i Mokotów oraz wystawienia dokumentów obliczenia opłaty dla wniosków dotyczących obszaru m.st. Warszawy, a tym samym - odbierania przez interesantów nieopłaconych dokumentów. Wnioski złożone w tych terminach będą realizowane sukcesywnie od momentu uruchomienia produkcyjnego Systemu ZGiK dla Etapu IV (prawdopodobnie w II połowie dnia 28.09.2020 r.).

Wydziały Obsługi Mieszkańców w dzielnicach m.st. Warszawy będą działały bez zmian.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.
czwartek, 17 września 2020

Informujemy, że w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Interesanci są obsługiwani we wszystkich sprawach realizowanych przez Biuro Geodezji i Katastru w godzinach 8.00-16.00 po wcześniejszym umówieniu wizyty poprzez stronę internetową Rezerwacje lub telefonicznie pod numerami telefonów 22 443 1600 i 22 443 1601.

Bez umówienia się można składać pisma i wnioski w punkcie podawczym w godzinach 8.00-16.00 (za potwierdzeniem wpływu) oraz odbierać zrealizowane wnioski.

Ponadto zachęcamy również do korzystania z możliwości złożenia wniosków poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Przy czym wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej ePUAP powinien:

 • być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej,
 • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
 • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

poniedziałek, 15 czerwca 2020

Mając na uwadze podejmowane i zapowiadane działania związane z „odmrażaniem” gospodarki i życia społecznego w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, informujemy, że od 17 czerwca 2020r. wprowadza się kolejne zmiany w bezpośredniej obsłudze interesantów w Biurze Geodezji i Katastru.

Informujemy, że Interesanci są obsługiwani we wszystkich sprawach realizowanych przez Biuro Geodezji i Katastru w godzinach 8.00-16.00 po wcześniejszym umówieniu wizyty poprzez stronę internetową //rezerwacje.um.warszawa.pl/ lub telefonicznie pod numerami telefonów 22 443 1600 i 22 443 1601.

Bez umówienia się można składać pisma i wnioski w punkcie podawczym w godzinach 8.00-16.00 (za potwierdzeniem wpływu) oraz odbierać zrealizowane wnioski.

Ponadto zachęcamy również do korzystania z możliwości złożenia wniosków poprzez stronę internetową //epuap.gov.pl/wps/portal. Jednocześnie informujemy, że instrukcja złożenia wniosku przez ePUAP została zamieszczona pod adresem //mapa.um.warszawa.pl/

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

piatek, 22 maja 2020

Informacja dla Interesantów

Mając na uwadze podejmowane i zapowiadane działania związane z „odmrażaniem” gospodarki i życia społecznego w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, informujemy, że od 27 maja 2020r. wprowadza się kolejne zmiany w bezpośredniej obsłudze interesantów w Biurze Geodezji i Katastru.

Od dnia 27 maja 2020r. będzie istniała możliwość umawiania wizyt w godzinach 8:30-15:30 w Biurze Geodezji i Katastru, w celu złożenia wniosku, poprzez stronę internetową //rezerwacje.um.warszawa.pl/ lub telefonicznie pod numerami telefonów 22 443 1600 i 22 443 1601.

Skrzynka podawcza nadal dostępna będzie w siedzibie tut. Biura w godzinach 8-16, gdzie możliwe będzie złożenie wniosku również za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Odbiór dokumentów będzie niezmiennie odbywał się w punkcie podawczym w godzinach 8:30-15:30.

Ponadto zachęcamy również do korzystania z możliwości złożenia wniosków poprzez stronę internetową //epuap.gov.pl/wps/portal lub korzystania z portalu Interesanta //zgik.um.warszawa.pl.
Jednocześnie informujemy, że instrukcja złożenia wniosku przez ePUAP została zamieszczona pod adresem //mapa.um.warszawa.pl/.

Narady koordynacyjne w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będą przeprowadzane wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do odwołania. W przypadku spraw wymagających wyjaśnień, zapewniamy udział Wnioskodawców w naradzie koordynacyjnej wyłącznie w formie elektronicznej.

Wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z dokumentacją projektową w formie analogowej przyjmowane są jak dotychczas w siedzibie Biura Geodezji i Katastru. W uzupełnieniu wniosku złożonego w formie analogowej, zalecane jest przesłanie na adres: bg-uzgodnienia@um.warszawa.pl dokumentacji projektowej w formie elektronicznej, zamieszczając w tytule wiadomości, lokalizację projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.
czwartek, 14 maja 2020

Mając na uwadze podejmowane i zapowiadane działania związane z „odmrażaniem” gospodarki i życia społecznego w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, informujemy, że od 18 maja 2020r. wprowadza się kolejne zmiany w bezpośredniej obsłudze interesantów w Biurze Geodezji i Katastru.

Odbiór dokumentów będzie odbywał się w punkcie podawczym w godzinach 9-15.

Skrzynka podawcza dostępna będzie w siedzibie tut. Biura w godzinach 8-16.

Wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z dokumentacją projektową w formie analogowej przyjmowane są jak dotychczas w siedzibie Biura Geodezji i Katastru. W uzupełnieniu wniosku złożonego w formie analogowej, zalecane jest przesłanie na adres: bg-uzgodnienia@um.warszawa.pl dokumentacji projektowej w formie elektronicznej, zamieszczając w tytule wiadomości, lokalizację projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

wtorek, 28 kwietnia 2020

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce informujemy, że od 4 maja 2020 r. wprowadza się kolejne zmiany w bezpośredniej obsłudze interesantów w Biurze Geodezji i Katastru.

Odbiór dokumentów będzie odbywał się w punkcie podawczym w godzinach 9-14.

Skrzynka podawcza dostępna będzie w siedzibie tut. Biura w godzinach 8-16.

Wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z dokumentacją projektową w formie analogowej przyjmowane są jak dotychczas w siedzibie Biura Geodezji i Katastru. W uzupełnieniu wniosku złożonego w formie analogowej, zalecane jest przesłanie na adres: bg-uzgodnienia@um.warszawa.pl dokumentacji projektowej w formie elektronicznej, zamieszczając w tytule wiadomości, lokalizację projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

poniedziałek, 20 kwietnia 2020

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce informujemy, że od 22 kwietnia 2020 r. wprowadza się kolejne zmiany w bezpośredniej obsłudze interesantów w Biurze Geodezji i Katastru.

Odbiór dokumentów będzie odbywał się w punkcie podawczym w godzinach 10-14.

Skrzynka podawcza dostępna będzie w siedzibie tut. Biura w godzinach 8-16.

Wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z dokumentacją projektową w formie analogowej przyjmowane są jak dotychczas w siedzibie Biura Geodezji i Katastru. W uzupełnieniu wniosku złożonego w formie analogowej, zalecane jest przesłanie na adres: bg-uzgodnienia@um.warszawa.pl dokumentacji projektowej w formie elektronicznej, zamieszczając w tytule wiadomości, lokalizację projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

środa, 1 kwietnia 2020

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce informujemy, że od 06 kwietnia 2020 r. wprowadza się kolejne zmiany w bezpośredniej obsłudze interesantów w Biurze Geodezji i Katastru.

Odbiór dokumentów będzie odbywał się w punkcie podawczym w godzinach 11-14.

W dniu 10.04.2020 r. nie będzie możliwości bezpośredniego odbioru przez interesantów dokumentów w siedzibie Biura Geodezji i Katastru.

Skrzynka podawcza dostępna będzie w siedzibie tut. Biura w godzinach 8-16.

Wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z dokumentacją projektową w formie analogowej przyjmowane są jak dotychczas w siedzibie Biura Geodezji i Katastru. W uzupełnieniu wniosku złożonego w formie analogowej, zalecane jest przesłanie na adres: bg-uzgodnienia@um.warszawa.pl dokumentacji projektowej w formie elektronicznej, zamieszczając w tytule wiadomości, lokalizację projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

poniedziałek, 23 marca 2020 W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce informuję, że od dnia 24 marca 2020 r. wprowadza się kolejne zmiany w bezpośredniej obsłudze interesantów w Biurze Geodezji i Katastru.
Wydawanie zrealizowanych dokumentów będzie odbywało się w punkcie podawczym jedynie w godzinach 10-14. Przyjmowanie wypełnionych wniosków będzie odbywało się poprzez złożenie wniosku w skrzynce podawczej znajdującej się w siedzibie tut. Biura w godzinach 8-16.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.
czwartek, 16 marca 2020

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce informuję, że od dnia 13 marca 2020 r. zostanie stworzony punkt podawczy, na którym będą przyjmowane wszystkie wnioski.

Obsługa Interesantów nie będzie odbywała się przy stanowiskach ds. bezpośredniej obsługi w tut. Biurze.

O możliwości odbioru przygotowanych dokumentów będziecie Państwo informowani poprzez wiadomość sms, wysłaną pod numer telefonu podany na wniosku.

Ponadto zachęcamy do korzystania z portalu Interesanta //zgik.um.warszawa.pl/ .

Narady koordynacyjne w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu od dnia 16.03.2020r. do odwołania, będą przeprowadzane wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, bez udziału wnioskodawców.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.
środa, 12 lutego 2020

Informacja Biura Geodezji i Katastru
dotycząca wdrożenia systemu do obsługi PZGiK m.st. Warszawy

W związku z wdrożeniem systemu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy (System ZGiK) w ramach Etapu III informuję, że:

 • w dniach 17-24.02.2020 r. zostanie wstrzymana aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej, w zakresie dzielnic Ursus, Włochy i Ursynów.
  W tych dniach nie będzie możliwości wydania protokołów z narad koordynacyjnych dla projektów zlokalizowanych na terenie dzielnic Ursus, Włochy i Ursynów. Narady koordynacyjne odbędą się w ustalonych terminach tj. cyklicznie we wtorki i czwartki w godz. 9.00-12.00;
 • od 21.02.2020 r. godz. 16:00 do 24.02.2020 r. wyłączona zostanie możliwość korzystania z Portali udostępnionych przez BGIK, tj.: Portalu Geodety, Portalu Interesanta oraz Portalu Projektanta;
 • w dniu 24.02.2020 r. (poniedziałek) w I połowie dnia, wystąpią utrudnienia w obsłudze Interesantów w Biurze Geodezji i Katastru m.in. nie będzie możliwości ustalenia zasięgu zamawianej mapy zasadniczej/ewidencyjnej dla Dzielnic: Praga Południe, Bemowo, Bielany, Ursus, Ursynów i Włochy oraz wystawienia dokumentów obliczenia opłaty dla wniosków dotyczących obszaru m.st. Warszawy, a tym samym - odbierania przez interesantów nieopłaconych dokumentów. Wnioski złożone w tych terminach będą realizowane sukcesywnie od momentu uruchomienia produkcyjnego Systemu ZGiK dla Etapu III (prawdopodobnie w II połowie dnia 24.02.2020 r.).

Wydziały Obsługi Mieszkańców w dzielnicach m. st. Warszawy będą działały bez zmian.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.
środa, 11 grudnia 2019

KOMUNIKAT DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

W dniu 10.12.2019 r. dla obszaru dzielnic Bemowo, Bielany i Praga-Południe m.st. Warszawy zostały przeliczone rzędne układu wysokościowego Kronsztadt 86 do układu PL-EVRF2007-NH.


Od dnia 13.01.2020 r. opracowania dla obszaru dzielnic Bemowo, Bielany i Praga-Południe m. st. Warszawy składane do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie należy wykonywać wyłącznie w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.

Dla prac będących w realizacji do przeliczania rzędnych należy stosować wzory:

H PL_EVRF2007_NH = H Kronsztadt 86 + 0.17 dla obszaru dzielnicy Bemowo, Bielany.
H PL_EVRF2007_NH = H Kronsztadt 86 + 0.18 dla obszaru dzielnicy Praga-Południe.
 1. Informacja PDF, rozmiar pliku: 271 KB
  Pobierz
 2. Informacja DOC, rozmiar pliku: 16 KB
  Pobierz
wtorek, 10 grudnia 2019

KOMUNIKAT DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

W dniach 16.12.2019 r. - 10.01.2020 r. dla obszaru m. st. Warszawy przeprowadzony zostanie proces przeliczania rzędnych układu wysokościowego Kronsztadt 86 do układu PL-EVRF2007-NH.Przeliczanie rzędnych przebiegać będzie sukcesywnie, wg. załączonego harmonogramu obejmującego poszczególne dzielnice lub obszary baz numerycznej mapy zasadniczej.

W związku z tym, czasowo na udostępnianej numerycznej mapie zasadniczej mogą pojawiać się w bezpośrednim sąsiedztwie obiekty opisane rzędnymi z różnych układów wysokościowych.

Od dnia 13.01.2020 r. opracowania dla obszaru m. st. Warszawy składane do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie należy wykonywać wyłącznie w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.

Dla prac będących w realizacji do przeliczania rzędnych należy stosować wzory:

H PL_EVRF2007_NH = H Kronsztadt 86 + 0.17 dla obszaru dzielnicy Bemowo, Bielany, Włochy i Żoliborz.
H PL_EVRF2007_NH = H Kronsztadt 86 + 0.18 dla obszaru pozostałych dzielnic.
 1. Informacja, rozmiar pliku: 324 KB
  Pobierz
 2. Harmonogram, rozmiar pliku: 164 KB
  Pobierz
wtorek, 26 listopada 2019

Informacja Biura Geodezji i Katastru
dotycząca wdrożenia systemu do obsługi PZGiK m.st. Warszawy

W związku z wdrożeniem systemu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy (System ZGiK) w ramach Etapu II informuję, że:

 • w dniach 2.12-9.12.2019 r. zostanie wstrzymana aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej, w zakresie dzielnic Bemowo i Bielany.
  W tych dniach nie będzie możliwości wydania protokołów z narad koordynacyjnych dla projektów zlokalizowanych na terenie dzielnic Bemowo i Bielany. Narady koordynacyjne odbędą się w ustalonych terminach tj. cyklicznie we wtorki i czwartki w godz. 9.00-12.00;
 • od 6.12.2019 r. godz. 16:00 do 9.12.2019 r. wyłączona zostanie możliwość korzystania z Portali udostępnionych przez BGIK, tj.: Portalu Geodety, Portalu Interesanta oraz Portalu Projektanta;
 • w dniu 7.12.2019 r. (sobota) oraz 9.12.2019 r. (poniedziałek) w I połowie dnia, wystąpią utrudnienia w obsłudze Interesantów w Biurze Geodezji i Katastru m.in. nie będzie możliwości ustalenia zasięgu zamawianej mapy zasadniczej/ewidencyjnej dla Dzielnicy Praga-Południe oraz wystawienia dokumentów obliczenia opłaty dla wniosków dotyczących obszaru m.st. Warszawy, a tym samym - odbierania przez interesantów nieopłaconych dokumentów. Wnioski złożone w tych terminach będą realizowane sukcesywnie od momentu uruchomienia produkcyjnego Systemu ZGiK dla Etapu II (prawdopodobnie w II połowie dnia 9.12.2019 r.).

Wydziały Obsługi Mieszkańców w dzielnicach m. st. Warszawy będą działały bez zmian.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.
poniedziałek, 18 listopada 2019 Informujemy, że w zakładce „Serwis dla geodetów” umieszczone zostały filmy instruktażowe dotyczące obsługi Portalu Geodety oraz oprogramowania InterMAP, udostępnionych przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy pod adresem //zgik.um.warszawa.pl/. Zachęcamy do korzystania.
piątek, 4 października 2019 Informujemy, że z zakładki „Serwis dla geodetów” można pobrać bezpłatne filmy instruktażowe dotyczące obsługi Portalu Geodety, udostępnionego przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy pod adresem //zgik.um.warszawa.pl/, tj.:

 • „Portal_Godety – podstawy” - zawierający podstawowe informacje o Portalu Geodety oraz zgłoszenie pracy geodezyjnej,
 • „Portal_Geodety - obsługa pracy” - zawierający informacje o tym jak zamawiać materiały, przeglądać dokumentację powiązaną z pracą geodezyjną, protokół uzgodnień, zgłoszenie uzupełniające, dokonanie płatności za materiały.
W późniejszym terminie udostępnione zostaną również filmy instruktażowe, dotyczące obsługi aplikacji InterMAP.
poniedziałek, 12 sierpnia 2019 Informujemy, że do momentu zakończenia prac serwisowych w zakresie aktualizacji prezentacji danych mapowych dla dzielnicy Praga-Południe, w serwisie „Geodezja” są prezentowane wyłącznie archiwalne (nie podlegające bieżącemu odświeżaniu) dane dotyczące zlokalizowanych na obszarze tej dzielnicy obiektów objętych treścią mapy zasadniczej, takich jak istniejące i projektowane elementy sieci uzbrojenia terenu, elementy infrastruktury naziemnej i nadziemnej.
Informację o zakończeniu prac serwisowych przekażemy w odrębnym komunikacie
piątek, 9 sierpnia 2019

Informacja dla geodetów
dotycząca wdrożenia systemu do obsługi PZGiK m.st. Warszawy

Uprzejmie informujemy, że od połowy sierpnia 2019r. planowane są prezentacje, dotyczące:

 • Portalu Geodety, dostępnego pod adresem //zgik.um.warszawa.pl/;
 • bezpłatnego oprogramowania InterMap, możliwego do pobrania z zakładki „Pobierz dokumenty” w Portalu ZGiK;

Firmy geodezyjne zainteresowane udziałem w ww. prezentacjach, proszone są o przesłanie maila na adres PortalZGiK@um.warszawa.pl, z informacją o liczbie osób, oraz numerem telefonu i adresem e-mail do kontaktu, w celu uzgodnienia dogodnego terminu.

Jednocześnie zwracam się z prośbą, aby w korespondencji przekazywanej na ww. adres zawarta była poniższa informacja:

„Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w zakresie: numer telefonu, adres e-mail, w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z organizacją prezentacji.”
 1. Klauzula inform., rozmiar pliku: 20 KB
  Pobierz
piątek, 9 sierpnia 2019

Informacja dla geodetów
dotycząca wdrożenia systemu do obsługi PZGiK m.st. Warszawy

Uprzejmie informujemy, że od połowy sierpnia 2019r. planowane są prezentacje, dotyczące:

 • Portalu Geodety, dostępnego pod adresem //zgik.um.warszawa.pl/;
 • bezpłatnego oprogramowania InterMap, możliwego do pobrania z zakładki „Pobierz dokumenty” w Portalu ZGiK;

Firmy geodezyjne zainteresowane udziałem w ww. prezentacjach, proszone są o przesłanie maila na adres PortalZGiK@um.warszawa.pl, z informacją o liczbie osób, oraz numerem telefonu i adresem e-mail do kontaktu, w celu uzgodnienia dogodnego terminu.
wtorek, 23 lipca 2019

KOMUNIKAT DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

W dniu 30.08.2019r. dla obszaru dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy przeprowadzony zostanie proces przeliczania rzędnych lokalnego układu wysokościoweo 0-Wisły do układu Kronsztadt 86.Dnia 30.08.2019r. nie będą udostępniane dane baz geometrycznych dla dzielnicy Mokotów.

Od dnia 01.09.2019r. opracowania dla obszaru dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy składane do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie należy wykonywać wyłącznie w układzie wysokościowym Kronsztadt 86.

Dla prac będących w realizacji do przeliczania rzędnych należy stosować wzór: K_86 = 0-Wisły + 77.87.

 1. Informacja PDF, rozmiar pliku: 185 KB
  Pobierz
 2. Informacja DOC, rozmiar pliku: 16 KB
  Pobierz
piątek, 12 lipca 2019

Informacja dla geodetów

Uprzejmie informujemy, że adres mailowy do kontaktu w sprawach związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych w Portalu Geodety i InterMap to PortalZGiK@um.warszawa.pl.
W przypadku problemów z logowaniem, usterek itp. zgłoszenia są obsługiwane pod adresem helpdesk-bgik@um.warszawa.pl.

środa, 10 lipca 2019

Informacja dla geodetów
dotycząca wdrożenia systemu do obsługi PZGiK m.st. Warszawy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 lipca 2019r. został zakończony Etap I wdrożenia zintegrowanego systemu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy.

W wyniku wdrożenia Systemu ZGiK w Etapie I, został uruchomiony Portal Geodety pod adresem //zgik.um.warszawa.pl/. Regulamin oraz instrukcja korzystania z Portalu Geodety, znajdują się w zakładce „Pobierz dokumenty” na dole strony. Ponadto, w wyniku realizacji umowy, geodeci realizujący prace na terenie m.st. Warszawy, są uprawnieni do pobierania bezpłatnego oprogramowania InterMap z zakładki „Pobierz dokumenty”.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 8 lipca 2019 r.:
 1. wyłączona została aplikacja do pobierania opisów topograficznych – ODGiK-Net-Klient,
 2. wyłączony został serwis ISPG zawierający informację o statusie prac geodezyjnych.
czwartek, 4 lipca 2019

Informacja dla Interesantów
dotycząca wdrożenia systemu do obsługi PZGiK m.st. Warszawy

W związku z planowanym wdrożeniem w m.st. Warszawa zintegrowanego systemu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego ("System ZGiK") informuję, że w dniu 8 lipca 2019 r. (poniedziałek) stanowiska ds. bezpośredniej obsługi Interesantów w Biurze Geodezji i Katastru będą nieczynne, jednakże będzie istniała możliwość złożenia dokumentów w Kancelarii lub Punkcie Informacyjnym Biura Geodezji i Katastru.

Wydziały Obsługi Mieszkańców w dzielnicach m. st. Warszawy będą działały bez zmian.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w dniach 9 i 11 lipca 2019 r. nie odbędą się narady koordynacyjne.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

 1. Informacja PDF, rozmiar pliku: 185 KB
  Pobierz
 2. Informacja DOC, rozmiar pliku: 152 KB
  Pobierz
piątek, 28 czerwca 2019

Informacja dla Interesantów
dotycząca wdrożenia systemu do obsługi PZGiK m.st. Warszawy

W związku z planowanym wdrożeniem w m.st. Warszawa zintegrowanego systemu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego ("System ZGiK") informuję, że w dniach 1 – 5 lipca 2019 r. wystąpią zmiany w zakresie obsługi interesantów.

W dniach 1 – 5 lipca 2019 r. nie będzie możliwości naliczania opłat administracyjnych za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym za wydawanie wypisów i wyrysów oraz za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wnioski złożone w tym terminie będą realizowane sukcesywnie od momentu uruchomienia produkcyjnego Systemu ZGiK, planowanego na 8 lipca 2019 r.

W ww. terminie nie będzie możliwy wgląd do aktów notarialnych przez rzeczoznawców majątkowych. Obsługa wniosków o udostępnienie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości będzie prowadzona bez zmian.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

czwartek, 13 czerwca 2019

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH
dotycząca wdrożenia systemu do obsługi PZGiK m.st. Warszawy

W związku z planowanym wdrożeniem w m.st. Warszawa zintegrowanego systemu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego ("System ZGiK") informuję, że w najbliższym czasie Biuro Geodezji i Katastru wprowadzi szereg zmian organizacyjno-technicznych, związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. System ZGiK będzie wdrażany w podziale na Etapy od I do VIII, przy czym wdrożenie obejmujące Etap I (Praga-Południe) nastąpi w pierwszej połowie lipca 2019 r.

Od momentu wdrożenia Systemu ZGiK tj. w lipcu 2019 r. wprowadzone zostaną następujące zmiany:

 1. Zgodnie § 71 ust. 2 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego formatem wymiany plików danych między wykonawcą prac geodezyjnych a organem prowadzącym PZGiK, będzie format KCD systemu TurboMap lub format GML. Do czasu wdrożenia systemu dla całego obszaru m.st. Warszawy do każdego pliku KCD lub GML należy dołączyć również plik TXT obejmujący wykaz wszystkich punktów opracowania zgodnie z dotychczasową praktyką.
 2. Wykonawcom prac geodezyjnych realizującym prace na obszarze m.st. Warszawy udostępnione zostanie nieodpłatnie oprogramowanie InterMap, umożliwiające przygotowywanie map wynikowych prac geodezyjnych oraz plików danych wygenerowanych z roboczej bazy danych w formacie KCD, zawierające również funkcje eksportu danych do plików DXF i DGN. Oprogramowanie InterMap będzie udostępnione do pobrania na stronie głównej Portalu systemu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Informacja o możliwości pobierania oprogramowania oraz możliwości zakładania kont w Portalu będzie przekazywana na bieżąco.
 3. Oznaczenia obiektów uwidacznianych w dokumentacji sporządzonej w wyniku geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych będą musiały być zgodne z oznaczeniami tych obiektów w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1—6 i 10 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne lub nawiązywać do tych oznaczeń.
 4. Operaty techniczne składane do weryfikacji i przyjęcia do PZGiK w momencie zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych będą musiały zawierać dokumenty będące rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz wysokościowych, a w szczególności mapy do celów prawnych, mapy do celów projektowych oraz mapy zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych (dotyczy operatów technicznych których częścią składową są kopie tych dokumentów).
Jednocześnie informuję, że w dniach 01-05 lipca 2019 r., w związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia Etapu I prac, w którym to na potrzeby migracji danych do nowego systemu planowane jest wyłączenie dostępu do środowisk produkcyjnych dotychczasowych systemów informatycznych, nastąpi ograniczenie w zakresie realizacji wniosków i zgłoszeń prac dla całego obszaru m.st. Warszawy oraz aktualizacji baz danych dla Dzielnicy Praga-Południe.

W kolejnych Etapach wdrożenia ograniczenia te związane będą z wydawaniem danych i aktualizacją baz danych na obszarze objętym migracją danych, tj.:

 • Etap II – Bemowo i Bielany
 • Etap III - Ursus, Włochy, Ursynów
 • Etap IV - Mokotów
 • Etap V - Wilanów, Wawer, Wesoła
 • Etap VI - Śródmieście, Praga-Północ, Rembertów
 • Etap VII - Ochota, Wola, Żoliborz
 • Etap VIII - Białołęka, Targówek

O dokładnych terminach wdrożenia Systemu ZGiK w kolejnych Dzielnicach będziemy informować na bieżąco.

Za utrudnienia przepraszamy.
Dyrekcja Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy
 1. Informacja PDF, rozmiar pliku: 662 KB
  Pobierz
 1. Informacja DOC, rozmiar pliku: 161 KB
  Pobierz
piątek, 23 listopada 2018 Biuro Geodezji i Katastru uprzejmie informuje o zamieszczeniu w zakładce Serwis dla geodetów→ Druki i wzory →poz. 17 nowego wzoru Wniosku o zamieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń zawiadomień o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
czwartek, 27 września 2018

Informacja o konsultacjach społecznych w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej

 1. Informacja, rozmiar pliku: 216 KB
  Pobierz
wtorek, 11 września 2018 Biuro Geodezji i Katastru uprzejmie informuje o zamieszczeniu nowych Informacji skierowanych do Wykonawców Prac Geodezyjnych w zakładce Serwis dla geodetów→Zalecenia techniczne →poz.19 Wytyczne do kompletowania Operatu Technicznego.
czwartek, 6 września 2018 Biuro Geodezji i Katastru uprzejmie informuje o zamieszczeniu nowej Informacji skierowanej do Wykonawców Prac Geodezyjnych w zakładce Serwis dla geodetów → Zalecenia techniczne → poz.18. Kompletność Operatu Technicznego 06.09.2018 r.
wtorek, 3 lipca 2018 Uwaga - w związku z pracami serwisowymi, w sobotę 7 lipca w godzinach 8:00 - 18:00 nastąpi przerwa w działaniu serwisów mapowych, usług sieciowych i stron internetowych, prowadzonych przez BGiK. Utrudnienia w dostępie mogą wystąpić okresowo także w niedzielę.
poniedziałek, 18 czerwca 2018

Biuro Geodezji i Katastru Urzędu Miasta st. Warszawy uprzejmie informuje, że od dnia 2 lipca 2018 roku Delegatura Biura Geodezji i Katastru dla Dzielnicy Praga-Południe zostanie przeniesiona do siedziby Biura Geodezji i Katastru mieszczącej się na ul. Sandomierskiej 12.

Obsługa interesantów odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w punkcie obsługi interesantów, telefon informacja ogólna: 22 443 16 00, 22 443 16 01.

Jednocześnie informujemy, że interesanci w dalszym ciągu mogą składać podania w sprawach z zakresu geodezji i kartografii w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe.

piątek, 23 marca 2018

Informujemy, że w dniach 19-21 kwietnia 2018 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się II Kongres Geodetów Polskich.

 1. Plakat, rozmiar pliku: 1590 KB
  Pobierz
 2. Formularz, rozmiar pliku: 738 KB
  Pobierz
środa, 10 stycznia 2018

W dniu 9 stycznia 2017 r. weszło w życie Zarządzenie nr 17/2018 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie „Katalogu nazw obiektów miejskich”, w związku z koniecznością dostosowania dotychczasowych regulacji dotyczących „Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy” do zapisów § 27 i § 30 uchwały nr LV/1383/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nazewnictwa obiektów miejskich (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 8402).
Jednocześnie utraciło moc Zarządzenie nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy” oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich (z późn. zm.), wydawane w okresie obowiązywania uchwały nr L/1524/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w m.st. Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1540 oraz z 2010 r. poz. 6026).

wtorek, 12 grudnia 2017

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że weszły w życie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy:

 • 1. Zarządzenie nr 1694/2017 z dnia 25.10.2017 r.
  Wyznacza się dzień 27 grudnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy, w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym listopad-grudzień 2017 r., ze względu na święto „Niepodległości” w dniu 11 listopada 2017 r. przypadające w innym dniu niż niedziela.

 • 2. Zarządzenie nr 1695/2015 z dnia 25.10.2017 r.
  Wyznacza się dzień 2 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy, w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym styczeń - luty 2018 r., ze względu na „Święto Trzech Króli” w dniu 6 stycznia 2018 r. przypadające w innym dniu niż niedziela.

wtorek, 7 listopada 2017

KOMUNIKAT DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

W serwisie dla geodetów w punkcie 18d zostały dodane zalecenia dotyczące opracowań geodezyjnych obejmujących budynki w trakcie budowy. Nowe zasady należy uwzględniać w operatach technicznych, przekazywanych do weryfikacji celem przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, od dnia 13 listopada 2017r.”


czwartek, 21 września 2017

KOMUNIKAT DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

W dniach 02.10.2017r. – 19.10.2017r, dla obszaru m. st. Warszawy

przeprowadzony zostanie proces przeliczania rzędnych lokalnego układu wysokościoweo 0-Wisły do układu Kronsztadt 86Przeliczanie rzędnych przebiegać będzie sukcesywnie, wg. załączonego harmonogramu obejmującego poszczególne dzielnice lub obszary baz numerycznej mapy zasadniczej (z wyłączeniem dzielnicy Mokotów)

W związku z tym, czasowo na udostępnianej numerycznej mapie zasadniczej mogą pojawiać się w bezpośrednim sąsiedztwie obiekty opisane rzędnymi z różnych układów wysokościowych.Od dnia 01.11.2017r. opracowania dla obszaru m. st. Warszawy składane do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie należy wykonywać wyłącznie w układzie wysokościowym Kronsztadt 86 (z wyłączeniem dzielnicy Mokotów).Dla prac będących w realizacji do przeliczania rzędnych należy stosować wzór: K_86 = 0-Wisły + 77.87

 1. Komunikat, rozmiar pliku: 333 KB
  Pobierz
 2. Harmonogram, rozmiar pliku: 246 KB
  Pobierz
środa, 18 stycznia 2017

W dniu 12 stycznia 2017 r. weszło w życie Zarządzenie nr 29/2017 Prezydenta m.st. Warszawy aktualizujące Zarządzenie nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich.

wtorek, 3 stycznia 2017

Informacja o przejęciu przez BGiK spraw związanych z podziałami geodezyjnymi nieruchomości


Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 roku prowadzi sprawy związane z podziałami geodezyjnymi nieruchomości.

Pisma i inne dokumenty dotyczące spraw związanych z podziałami geodezyjnymi nieruchomości można składać w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w siedzibach Urzędów Dzielnic, jak również bezpośrednio w siedzibie BGiK przy ul. Sandomierskiej 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w Sali Obsługi Interesanta na parterze, wejście od ul. Sandomierskiej 12.

Informacja ogólna Biura: 22 443 16 00, 22 443 16 01

poniedziałek, 10 października 2016

KOMUNIKAT DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

W dniach 17.10.2016r. – 20.10.2016r, dla obszaru "Stara Miłosna" dzielnicy Wesoła

przeprowadzony zostanie proces przeliczania rzędnych układu wysokościowego Kronsztadt 60 do układu Kronsztadt 86Przeliczanie rzędnych przebiegać będzie sukcesywnie, etapami obejmującymi poszczególne grupy obiektów. W związku z tym, czasowo na udostępnianej numerycznej mapie zasadniczej tego obszaru mogą pojawiać się w bezpośrednim sąsiedztwie obiekty opisane rzędnymi z obu układów wysokościowych.Od dnia 21.10.2016r. opracowania z obszaru "Stara Miłosna" dzielnicy Wesoła składane do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie należy wykonywać wyłącznie w układzie wysokościowym Kronsztadt 86.

Przy realizacji prac geodezyjnych na tym obszarze, wskazane jest wykonywanie pomiarów kontrolnych rzędnych obiektów wykazanych na numerycznej mapie zasadniczejDla prac będących w realizacji do przeliczania rzędnych należy stosować wzór: K_86 = K_60 - 0.09

 1. Komunikat, rozmiar pliku: 337 KB
  Pobierz
czwartek, 22 września 2016

KOMUNIKAT DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

W dniach 30.09.2016r. – 14.10.2016r, dla obszaru dzielnicy Ursus objętego arkuszami sekcyjnymi w kroju WZM - Warszawski Zespół Miejski rozpoczęty zostanie proces przeliczania rzędnych układu wysokościowego Kronsztadt 60 do układu lokalnego „0 – Wisły”.Przeliczanie rzędnych przebiegać będzie sukcesywnie, etapami obejmującymi poszczególne grupy obiektów. W związku z tym, czasowo na udostępnianej numerycznej mapie zasadniczej tego obszaru mogą pojawiać się w bezpośrednim sąsiedztwie obiekty opisane rzędnymi z obu układów wysokościowych.Od dnia 01.10.2016r. opracowania z obszaru dzielnicy Ursus składane do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie należy wykonywać wyłącznie w układzie wysokościowym „ 0-Wisły”.Dla prac będących w realizacji do przeliczania rzędnych należy stosować wzór: 0_Wisły = K_60 - 77.96

 1. Komunikat, rozmiar pliku: 419 KB
  Pobierz
wtorek, 26 kwietnia 2016

Obwieszczenie w sprawie założenia księgi wieczystej dla nieruchomości położonej w dzielnicy Wawer oznaczonej jako dz.ew. 1/8 z obrębu 3-14-24

 1. Obwieszczenie, rozmiar pliku: 258 KB
  Pobierz
czwartek, 14 kwietnia 2016

W dniach od 13 kwietnia (środa) od godziny 16:00 do 18 kwietnia (poniedziałek) do godziny 16.00 z powodu prac remontowych wejście do siedziby Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy od strony ul. Sandomierskiej będzie nieczynne. Prosimy o korzystanie z wejścia od strony ul. Olszewskiej: bramą wjazdową, następnie przez parking, aż do wejścia głównego od strony parkingu. Szczegóły w załączniku.

 1. Informacja, rozmiar pliku: 514 KB
  Pobierz
piątek, 1 kwietnia 2016

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 24/1 z obrębu ew. 1-08-36 z działką ew. 23/1 z obrębu ew. 1-08-36. Szczegóły w załączniku.

 1. Zawiadomienie, rozmiar pliku: 263 KB
  Pobierz
piątek, 26 lutego 2016

W dniu 23 lutego 2016 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 222/2016 Prezydenta m.st. Warszawy aktualizujące Zarządzenie Nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy" oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich.

środa, 27 stycznia 2016

OGŁOSZENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych
nieruchomości KW WA6M/00091014/4 i gruntu niehip. - dz.ew.81


Biuro Geodezji i Katastru informuje, że w dniu 23 lutego 2016 r. (wtorek) o godz. 11:00 zostaną okazane granice dz.ew. 81, 82, 83 z obrębu 3-12-41 w Warszawie dz. Wawer, przy ulicy Patriotów 140B (w rejonie ul. Drwali).

Osoby posiadające tytuł prawny do działek sąsiadujących nr 2/15, 81, 84 z obrębu 3-12-41 proszone są do stawiennictwa na gruncie w w/w terminie, tj. 23.02.2016 r. o godz. 11:00.

Prosimy o przyniesienie dokumentów, obrazujących aktualny stan prawny nieruchomości w celu porównania z danymi zawartymi w ewidencji gruntów.

 1. Ogłoszenie, rozmiar pliku: 298 KB
  Pobierz
czwartek, 17 grudnia 2015

Informacja dla Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych


Biuro Geodezji i Katastru informuje, że od dnia 11 stycznia 2016 r. dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych nie będzie dostępne pomieszczenie nr 321 w budynku B1.

W celu kartowania na analogowej mapie zasadniczej należy korzystać ze stanowisk do tego przeznaczonych w pokoju 320.

Z uwagi na powyższe, prosimy o zabranie pozostawionych w pokoju 321 rzeczy w terminie do 8 stycznia 2016 r.

czwartek, 17 września 2015

W dniu 15 września 2015 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 1303/2015 Prezydenta m.st. Warszawy aktualizujące Zarządzenie Nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy" oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich.

czwartek, 10 września 2015

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granicy między Dzielnicami Mokotów i Wilanów.


Zapraszamy mieszkańców Warszawy do konsultacji społecznych dotyczących zmiany granicy między dzielnicami Mokotów i Wilanów w rejonie skrzyżowania ul. Nałęczowskiej z ul. Jana III Sobieskiego.

Uwagi, opinie i wnioski można zgłosić w dniach od 16 września do 6 października 2015 r. :
 • drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat-bgik@um.warszawa.pl
 • drogą korespondencyjną na adres Biura Geodezji i Katastru ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa,
 • w punkcie konsultacyjnym w Informacji Biura Geodezji i Katastru ul. Sandomierska 12, w godzinach 8-16 (pon.-pt.).

Zmiana granicy zapewni :
 • uzyskanie jednorodności ze względu na układ osadniczy i przestrzenny
 • jednolite zarządzania przestrzenią publiczną.
 1. Zawiadomienie, rozmiar pliku: 157 KB
  Pobierz
środa, 19 sierpnia 2015

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działce ewidencyjnej nr 4 z obrębu 8-06-09, położonej przy ul. Bolesława Prusaw dzielnicy Wesoła m.st.Warszawy


Na podstawie art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U.2013.267 ze zm.) oraz §6 ust.1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012.1246) zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w zakresie działki ewidencyjnej nr 4 z obrębu 8-06-09, położonej przy ul. Bolesława Prusa w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.


W 2006 roku w oparciu o operat modernizacji ewidencji gruntów i budynków nr 8-E-56/06, przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 20.06.2006r., m.in. dla działki ewidencyjnej nr 4 z obrębu 8-06-09 dokonano weryfikacji użytków gruntowych. Zgromadzone materiały, wskazują, iż podczas powyższej weryfikacji nie uwzględniono zapisów Uproszczonego Planu Lasu Miasta Stołecznego Warszawy obowiązującego w okresie 01.01.2005r. - 31.12.2014r. (Dzielnica Wesoła Osiedle Groszówka). Wobec powyższego, stwierdzono niezgodności w zakresie oznaczenia użytków gruntowych na ww. działce i organ podjął czynności zmierzające do ustalenia gleboznawczej klasyfikacji przedmiotowego gruntu.


Postępowanie prowadzone jest przez Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (tekst jedn. Dz.U.2015.520 ze zm.) oraz § 4 pkt. 4 w/w rozporządzenia.


Zgodnie z § 5 ust. 1 tego rozporządzenia przeprowadzenie klasyfikacji obejmuje:

 • analizę niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
 • przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie;
 • sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji;
 • rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu klasyfikacji;
 • wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji.

Na podstawie upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 3277/2015 z dnia 04.08.2015 r. czynności klasyfikacyjne na przedmiotowej działce ewidencyjnej przeprowadzi klasyfikator Pan Robert Czajkowski.


W związku z powyższym zawiadamiam, że czynności techniczne w terenie na działce ewidencyjnej nr 4 z obrębu 8-06-09 rozpoczną się w dniu 16.09.2015r. o godzinie 8:00 od strony ulicy Bolesława Prusa.


Zgodnie z §7 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012.1246) niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli gruntów nie wstrzymuje czynności klasyfikacyjnych w terenie.


Pełna treść zawiadomienia wraz z pouczeniem do pobrania poniżej:

 1. Zawiadomienie, rozmiar pliku: 1,1 MB
  Pobierz
wtorek, 22 lipca 2015 Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy informuje, że z dniem 22 lipca 2015 roku uruchomiło Internetowy Informator o Statusie Prac Geodezyjnych (Serwis ISPG).

Serwis ISPG ma na celu:
 • Udostępnienie Użytkownikom (wykonawcom prac geodezyjnych) informacji o statusie prac geodezyjnych zgłoszonych do ODGiK.
 • Udostępnienie Klientom ODGiK informacji, czy wniosek został zrealizowany, czy jest w trakcie realizacji.
czwartek, 30 kwietnia 2015

KOMUNIKAT DLA WNIOSKODAWCÓW
o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej


Uprzejmie informujemy wnioskodawców, którzy otrzymali informację (wiadomość SMS) o terminie narady koordynacyjnej i są zainteresowani bezpośrednio jej przebiegiem, aby w dniu narady do godziny 9.00 powiadomili o tym fakcie Wydziału Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Biura Geodezji i Katastru przy ul. Sandomierskiej 12, WOM - stanowisko „H” (tel. 22 443 18 75).

Prosimy o podanie numeru identyfikacyjnego wniosku o uzgodnienie oraz kontaktu telefonicznego.

W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej dokumentacji projektowej, osoby oczekujące na sali WOM w godz. 10.00 – 12.00 będą zapraszane na salę narad (powiadomienie telefoniczne) do bezpośredniego w niej udziale.

Jednocześnie informujemy, że na naradzie koordynacyjnej nie wykonuje się korekt projektów złożonych do uzgodnienia.

poniedziałek, 3 sierpnia 2015

Uprzejmie informujemy, że 14 sierpnia 2015 r. (piątek) Urząd Miasta Stołecznego Warszawy będzie nieczynny.

środa, 29 kwietnia 2015

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW
o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej


Biuro Geodezji i Katastru informuje, że od dnia 11 maja 2015r. zostanie udostępniona wnioskodawcom o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nowa forma przekazywania plików z danymi do składanego opracowania projektowego. Będzie ona obejmować możliwość dostarczania danych do Wydziału Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wysyłka tą drogą będzie alternatywą dla przekazywania danych z wykorzystaniem nośników typu płyta CD lub pamięć USB. W tym celu udostępniony zostanie dedykowany adres e-mail: bg-uzgodnienia@um.warszawa.pl, na który należy przesłać w załączniku do listu plik (w formacie txt, dxf lub MAP) o nazwie zgodnej z identyfikatorem wniosku o uzgodnienie lub nazwą lokalizacji inwestycji. W temacie przesyłanej wiadomości należy umieścić pełny identyfikator wniosku o uzgodnienie lub nazwę wnioskodawcy i określenie lokalizacji inwestycji a w treści listu dane kontaktowe umożliwiające jednoznaczną identyfikację nadawcy.

W przypadku przesyłania plików za pośrednictwem poczty elektronicznej, we wniosku o uzgodnienie należy umieścić wyraźną informację o tym fakcie.

czwartek, 5 marca 2015

W dniu 4 marca 2015 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 250/2015 Prezydenta m.st. Warszawy aktualizujące Zarządzenie Nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia w sprawie wprowadzenia "Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy" oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich.

poniedziałek, 2 lutego 2015

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości (działka ewidencyjna 9/13 z obrębu 6-01-03, Dzielnica Wola m.st. Warszawy, ul. Towarowa 30)

 1. Zawiadomienie, rozmiar pliku: 568 KB
  Pobierz
środa, 10 grudnia 2014

Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2014 r. (środa) Urząd Miasta Stołecznego Warszawy będzie nieczynny.

poniedziałek, 20 października 2014

Biuro Geodezji i Katastru informuje, że siedzibie przy ul. Sandomierskiej 12 uruchomiony został darmowy dostęp do Internetu „HOT SPOT” dla interesantów załatwiających sprawy w sali obsługi. Dostęp realizowany jest za pośrednictwem sieci bezprzewodowej WiFi, której zasięg obejmuje całą salę obsługi na parterze oraz przyległe pomieszczenia. Nazwa sieci (SSID) to „UM-Warszawa”. Dostęp odbywa się bez autoryzacji (tj. bez konieczności podawania hasła do sieci), ale przy pierwszej próbie połączenia z Internetem wymagane jest podanie swojego adresu e-mail i zaakceptowanie regulaminu. W praktyce wystarczy w przeglądarce internetowej wpisać dowolny adres URL, a system automatycznie przekieruje na stronę logowania do Hot Spotu. Dostęp do sieci udzielany jest na okres 60 minut od wykonania ww. czynności, jednak kolejną sesję można rozpocząć niezwłocznie po upływie tego czasu, pod warunkiem ponownego zalogowania. Dostęp do sieci bezprzewodowej obejmuje jedynie korzystanie ze standartowych usług (zapewniając komunikację przez porty http 80 i https 443 TCP) oraz umożliwia otwieranie stron w sieci web za pośrednictwem dowolnej standardowej przeglądarki internetowej, oferując dwukierunkową maksymalną prędkość przesyłu danych wynoszącą 512 kb/s. Ruch w sieci jest filtrowany i ogranicza możliwość otwierania stron, których treści są niebezpiecznie, tj. niosą ryzyko infekcji wirusem komputerowym lub zainstalowaniem złośliwego oprogramowania. Poniżej znajduje się regulamin, którego akceptacja jest warunkiem koniecznym dla połączenia z siecią UM-Warszawa:

Regulamin korzystania z bezprzewodowej sieci Urzędu miasta stołecznego Warszawy UM-WARSZAWA


1. Dostęp do zasobów sieci Intranet oraz Internet jest realizowany z wykorzystaniem infrastruktury sieci informatycznej Urzędu miasta stołecznego Warszawy. Sieć zarządzana jest przez Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Urzędu miasta stołecznego Warszawy.

2. Dostęp do zasobów sieci Intranet (serwisy i zasoby Urzędu Miasta) oraz Internet (globalna sieć) nie ma charakteru komercyjnego.

3. Dostęp do zasobów sieci Intranet oraz Internet ma na celu przede wszystkim ułatwienie kontaktów mieszkańców Warszawy z Urzędem miasta stołecznego Warszawy.

4. Dostęp do Internetu może być wykorzystywany jedynie przez osoby fizyczne dla niekomercyjnych celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

5. Dostęp do zasobów Intranetu może być wykorzystywany przez wszystkich mieszkańców, w tym firmy.

6. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

7. Do podłączenia urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej wymagane jest posiadanie urządzeń radiowych Wi-Fi, zgodnych ze standardem 802.11b/g.

8. Sieć bezprzewodowa UM-WARSZAWA umożliwia korzystanie z protokołu HTTP (port 80) oraz HTTPS (port 443) za pomocą min. standardowych przeglądarek WWW.

9. Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Urzędu miasta stołecznego Warszawy nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart sieciowych-radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą sieci UM-WARSZAWA.

10. Zapisy dotyczące ruchu w sieci UM-WARSZAWA są na bieżąco magazynowane, a ruch jest monitorowany.

11. Użytkownik punktów dostępu do sieci Internet za pomocą sieci UM-WARSZAWA zobowiązuje się do:

 • nie wykorzystywania udostępnianego połączenia internetowego do działań niezgodnych z prawem,
 • nie przesyłania i nie udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, nie należącym do użytkownika,
 • nie przesyłania i nie udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
 • nie rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu.

12. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odłączony od dostępu do Internetu za działania niezgodne z prawem, zagrażające bezpieczeństwu sieci itp. W szczególności zabronione jest:

 • usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,
 • próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.),
 • udostępnianie oraz pobieranie z sieci, bez zgody twórców, materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.),
 • udostępnianie treści pornograficznych,
 • korzystanie z aplikacji P2P,
 • dalsze udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, proxy itp.,
 • uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów hot-spot,
 • wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci i użytkowników w niej działających.

13. Użytkownik we własnym zakresie podejmuje decyzje dotyczące zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz posiadanego oprogramowania antywirusowego.

14. Użytkownik wykorzystuje bezprzewodowe połączenie na własne ryzyko, Urząd miasta stołecznego Warszawy nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek straty informacji, które mogą wyniknąć w wyniku używania sieci bezprzewodowej.

15. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia, a jego znajomość przez użytkownika jest potwierdzana przy każdorazowym zalogowaniu się do sieci.

16. Wymagane jest podanie obowiązkowo adresu e-mail.

17. Czas trwania pojedynczej sesji dostępu do sieci bezprzewodowej jest ograniczony do 60 minut.

środa, 20 sierpnia 2014

INFORMACJA


W związku z pojawiającymi się wnioskami o wykonanie kopii z załączników mapowych projektów usytuowania sieci uzbrojenia terenu, będących przedmiotem narad koordynacyjnych, a wcześniej uzgodnień w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, informujemy co następuje.


Opłaty za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także za niektóre czynności związane z prowadzeniem zasobu, reguluje ustawa Pgik w art.40b Ustawa nie przewiduje dodatkowych opłat za sporządzanie kopii a Prezydent m.st. Warszawy jako Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie świadczy usług i nie jest płatnikiem VAT.


Dokumentacja projektowa natomiast nie stanowi materiałów zasobu i nie podlega udostępnianiu w trybie określonym ustawą Pgik.


W związku z powyższym, zgodnie z art. 28b ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 2014r o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897), organ służby geodezyjnej może jedynie wydać odpis protokółu z narady koordynacyjnej na żądanie zainteresowanego uczestnika. Natomiast przebieg projektowanej sieci jest treścią (w przypadku Warszawy) zasadniczej mapy miasta udostępnianej odpłatnie na zasadach określonych ustawą Pgik.


Załącznik mapowy z wniesionym przebiegiem usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu stanowi jedynie część dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. Dlatego też, do dokumentacji projektowej składanej do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane a nie ustawy PGiK. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego ( patrz strona internetowa GINB) art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), nie może mieć zastosowania do dokumentów umieszczanych w projekcie budowlanym. Organy administracji publicznej nie mają podstawy prawnej żądania notarialnego uwierzytelniania kopii dokumentacji stanowiącej część projektu budowlanego.


Należy dodatkowo wyjaśnić, że ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) wymaga, aby za każdy projekt budowlany był odpowiedzialny projektant konkretnego obiektu budowlanego (osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz uprawniona do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie). Osoba, która złożyła podpis na stronie tytułowej projektu budowlanego, odpowiada za jego zawartość, także za załączone do projektu dokumenty. Ponadto projektant do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane). W związku z powyższym podpis projektanta na pierwszej stronie każdego projektu jest dla wiarygodności zawartych w nim dokumentów wystarczający.


Wszystkie cztery egzemplarze projektu budowlanego, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.Nr 156, poz. 1118 z pózn. zm.), zatwierdzane w decyzji o pozwoleniu na budowę, stanowią identyczne (jednobrzmiące) opracowania projektowe, oznaczone kolejno numerami 1, 2, 3, 4. Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, jeden egzemplarz projektu budowlanego zatrzymuje organ wydający te decyzje, dwa egzemplarze otrzymuje inwestor, natomiast ostatni egzemplarz trafia do właściwego organu nadzoru budowlanego (zob. § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - /Dz. U. Nr 120, poz. 1133/). Natomiast bez znaczenia jest, który z kolejno oznaczonych numerami projektów, zostanie przekazany do archiwum właściwego organu nadzoru budowlanego, który do inwestora, a który zostanie w organie wydającym pozwolenie na budowę.


Ponadto należy podkreślić, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, w projekcie budowlanym należy na stronie tytułowej zamieścić imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, oraz datę opracowania i podpisy. Na stronie tytułowej każdego z czterech egzemplarzy projektu budowlanego należy zatem zamieścić oryginały podpisów projektantów opracowujących wszystkie części projektu.


Analogicznie, w sytuacjach określonych w § 3 ust. 2 i § 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ww. rozporządzenia, wymagane są oryginały podpisów wskazanych osób. Natomiast w odniesieniu do uzgodnień, w przypadku gdy zostały one wydane w jednym egzemplarzu, do pozostałych egzemplarzy projektu budowlanego należy dołączyć ich kopie, poświadczone za zgodność z oryginałem. (dokonane przez projektanta – dopisek własny).

środa, 30 lipca 2014

INFORMACJA


Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897) w sposób zasadniczy zmieniła dotychczasowe zasady oraz zakres uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Moc obowiązującą utraciło z dniem 12 lipca 2014r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455), Również Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy zarządzeniem Nr 845/2007 z dnia 2 października 2007 roku (z późn. zm.) w sprawie zasad koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakończył swoją działalność z dniem wejścia w życie ww. ustawy tj. z dniem 12 lipca 2014r.


Wprowadzone zmiany przepisów prawa mają za zadanie skrócić proces inwestycyjny poprzez likwidację zbędnych rutynowych procedur, jakim były działania ZUDP. Zgodnie z zapisami art. 28b – 28f znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej ustawa Pgik), sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgadnia się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę. Ponadto, zgodnie z zapisami art. 28b ust. 2 z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 28d, uzgodnieniu na naradach koordynacyjnych nie podlegają projekty: • przyłączy,
 • sieci uzbrojenia terenu usytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej,
 • sieci uzbrojenia terenu usytuowanych w granicach terenu zamkniętego, w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • sieci technologicznych podmiotów władających siecią uzbrojenia terenu, dla których wydana została decyzja administracyjna Prezydenta m.st. Warszawy o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, które są wykorzystywane wyłącznie przez ten podmiot i są położone na gruntach znajdujących się w wyłącznym władaniu tego podmiotu.

Nowe zasady organizacyjne koordynowania sytuowania projektowanych sieci określa Zarządzenie Nr 6378/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zasad organizacyjnych koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze m.st. Warszawy


Dodatkowo, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia BGiK związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, w celu usprawnienia współpracy, przedstawiamy Państwu definicje przyjęte dla potrzeb narad koordynacyjnych.


Przyłącze – odcinek sieci łączący istniejące przewody rozdzielcze lub magistralne biegnące w ulicy, z punktem pomiarowym położonym (złącze kablowe, punkt redukcyjno-pomiarowy gazu ) w granicy działki (linii rozgraniczającej pas drogowy), również odcinek sieci biegnący od studni na zawory do granicy działki lub budynku w przypadku sieci ciepłowniczych oraz przewód wodociągowy lub kanalizacyjny od sieci rozdzielczej do granicy działki, również kabel elektroenergetyczny przebiegający od sieci przesyłowej do projektowanego punktu pomiarowego lub granicy nieruchomości klienta.


Projektowane sieci – projektowane przewody magistralne i rozdzielcze wszystkich rodzajów prowadzone w istniejących i projektowanych pasach dróg publicznych (Art.1 i Art.7 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych – t.j. Dz.U.2013.260) wraz z „odrzutem” do granicy działki oraz telekomunikacyjne rurociągi kablowe i kanalizacja kablowa. W przypadku sieci ciepłowniczych, odcinek od przewodu rozdzielczego do studni zaworowej.


Sieci sytuowane wyłącznie w granicach działki budowlanej – są to sieci i instalacje uzbrojenia terenu wraz z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych wraz z usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów pomiarowych znajdujących się na terenie objętym planowanym zagospodarowaniem działki lub terenu, do którego Inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane, o którym mowa w art.3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t).

Ponadto uzgodnieniu nie podlegają sieci, których przebudowa czy też modernizacja lub wymiana , realizowana jest w istniejącej trasie przewodu – np. gazociągi realizowane metodą reliningu, wymiana przewodów wodociągowych, sieci ciepłownicze realizowane z wykorzystanie istniejący kanałów ciepłowniczych i inne których wymiana realizowana jest w trasie istniejącego przewodu.

W pasach drogowych ulic nie uzgadnia się obiektów takich jak:

 • biletomaty
 • bankomaty
 • słupy i inne nośniki reklamowe
 • kioski, pawilony handlowe, kontenery
 • wiaty przystankowe
 • słupki informacyjne i znaki drogowe
 • bariery energochłonne
 • fundamenty pod bramownice
 • maszty flagowe
 • słupki wygrodzeniowe
 • kable prowadzone na estakadach
 • punkty Wi-Fi
 • pętle indukcyjne
 • instalacje zraszające trawniki, hydranty ogrodowe, studzienki irygacyjne,
łącznie z instalacją niskoprądową zasilającą powyższe obiekty.

Podobnie jak do tej pory, nie są uzgadniane projekty drogowe, które obecnie nie będą również rejestrowane na zasadniczej mapie miasta.


Projekty, które nie podlegają uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej, nadal wymagają opracowania projektu na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy do projektu (Art.29a Prawa budowlanego) oraz dalszego postępowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane.


Dodatkowo przypominamy, że:


 • projekt zagospodarowania działki lub terenu wymaga opracowania mapy do celów projektowych o treści zgodnej z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995.25.133), wykonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz.1572).
 • zgodnie z Art.43 ust.1 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t) ,wszystkie obiekty wymagające pozwolenia na budowę oraz przyłącza, podlegają geodezyjnemu wytyczeniu w terenie a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie
 • jednostki wykonawstwa geodezyjnego dokonujące pomiarów inwetaryzacyjnych nie mają uprawnień do stwierdzania czy projekt został wykonany zgodnie lub niezgodnie z projektem.
środa, 23 lipca 2014

W dniu 23 lipca 2014 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 6401/2014 Prezydenta m.st. Warszawy aktualizujące Zarządzenie Nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia w sprawie wprowadzenia Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich.

wtorek, 29 kwietnia 2014

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 5720/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu m. st. Warszawy w dniu 2 maja 2014 r. Biuro Geodezji i Katastru będzie nieczynne.

wtorek, 25 lutego 2014

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie zdjęć lotniczych i cyfrowego fotoplanu. Oferty można składać do 10 marca 2014 r. do godz. 12. Szczegóły dostępne na stronie Biura Zamówień Publicznych

wtorek, 18 lutego 2014

W dniu 17 lutego 2014r. weszło w życie Zarządzenie Nr 5590/2014 Prezydenta m.st. Warszawy aktualizujące Zarządzenie Nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia w sprawie wprowadzenia "Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy" oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich.

piątek, 3 stycznia 2014

Dyrektor Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy planuje w I kwartale roku 2014 zorganizowanie spotkania informacyjnego dla wykonawców prac geodezyjnych działających na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. Celem spotkania będzie przekazanie bieżących informacji na temat obsługi prac geodezyjnych i kartograficznych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.


W związku z powyższym, zachęcamy do składania propozycji tematów do poruszenia na ww. spotkaniu. Propozycje można składać m.in. w formie pisemnej w Kancelarii Biura mieszczącej się na parterze w siedzibie Biura przy ul. Sandomierskiej 12 oraz przesyłać emailem na adres BG-geospotkanie@um.warszawa.pl


Szczególnie zachęcamy do skorzystania z kanału komunikacji poprzez email.


Propozycje tematów proszę składać i nadsyłać do końca lutego 2014 r.


O dokładnym terminie spotkania zostaniecie Państwo poinformowani niezwłocznie po jego ustaleniu.

czwartek, 5 grudnia 2013

Biuro Geodezji i Katastru Urzędu Miasta st. Warszawy uprzejmie informuje, że od dnia 12 grudnia 2013 roku Delegatura Biura Geodezji i Katastru dla Dzielnicy Mokotów zostanie przeniesiona do nowej siedziby BGiK przy ul. Sandomierskiej 12.
Obsługa interesantów odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w Sali Obsługi Interesanta na parterze, wejście od ul. Sandomierskiej 12,
Informacja ogólna Biura: 22 443 16 00 ; 22 443 16 01
Pełna lista numerów telefonów w sprawach merytorycznych dot. m.in. ewidencji gruntów i budynków dostępna jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.warszawa.pl
Jednocześnie informujemy, że interesanci w dalszym ciągu mogą składać podania w sprawach z zakresu geodezji i katastru w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Mokotów.

poniedziałek, 29 lipca 2013

W dniu 22 lipca 2013 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 4716/2013 Prezydenta m.st. Warszawy aktualizujące Zarządzenie Nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia w sprawie wprowadzenia Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich.

piątek, 21 czerwca 2013

Z końcem czerwca 2013 roku rozpoczyna się zasadnicza część procesu przeniesienia Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy do nowej siedziby przy ul. Sandomierskiej 12. Prace związane z przenosinami potrwają miesiąc.

W trakcie trwania przeprowadzki obsługa interesantów odbywać się będzie w następujący sposób:

 • Do 5 lipca obsługa interesantów wszystkich wydziałów Biura Geodezji i Katastru odbywa się bez zmian, w dotychczasowych lokalizacjach, przy czym interesanci Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości będą obsługiwani w siedzibie przy ul. Sandomierskiej 12 już od 4 lipca.
 • Obsługa interesantów Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (siedziba przy Al. Jerozolimskich 28) od dnia 8 lipca odbywa się wyłącznie w siedzibie przy ul. Sandomierskiej 12.
 • Obsługa interesantów Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (siedziba przy Al. Jerozolimskich 28) od dnia 9 lipca odbywa się wyłącznie w siedzibie przy ul. Sandomierskiej 12.
 • Obsługa interesantów z dotychczasowej siedziby Biura przy ul. Marszałkowskiej 77/79 od dnia 8 lipca również zostaje przeniesiona do nowej siedziby przy ul. Sandomierskiej 12.
 • Bez zmian odbywa się obsługa w zakresie składania wniosków o udostępnienie danych ewidencyjnych w Urzędach Dzielnic w Wydziałach Obsługi Mieszkańców (WOM). Odbiór dokumentów, w zależności od wskazania, następuje w siedzibie Biura bądź w WOM-ie w Dzielnicy.

Dodatkowe informacje o funkcjonowaniu poszczególnych komórek Biura Geodezji i Katastru w okresie przeprowadzki można uzyskać w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerami telefonów:

 • Dla komórek Biura dotychczas zlokalizowanych przy ul. Marszałkowskiej 77/79, w tym dla których obsługa odbywała się w Sali Obsługi Interesanta na parterze, telefon 22 443 16 01 ; 22 443 16 00
 • Dla wydziałów dotychczas zlokalizowanych przy Al. Jerozolimskich 28 - telefon 22 443 18 00, oraz dla Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej telefon 22 443 18 75, dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej telefon 22 443 17 56 ; 22 443 17 64
a także pisząc na adres email Biura Geodezji i Katastru:
sekretariat-bgik@um.warszawa.pl

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności mogące pojawić się w trakcie przeprowadzki Biura, przepraszamy.
Link do mapy z lokalizacją nowej siedziby: mapa
środa, 30 stycznia 2013

W dniu 25 stycznia 2013 r. weszło w życie Zarządzenie nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich.


„Katalog ulic i placów m.st. Warszawy” jest wykazem obowiązujących nazw ulic, placów oraz innych obiektów nazwanych z obszaru m.st. Warszawy. Nazwy w Katalogu podane są w brzmieniu podstawowym, skróconym i w dopełniaczu, określone są również dzielnice, w których zlokalizowany jest dany obiekt miejski.


Wprowadzenie Katalogu ma na celu ujednolicenie nazw obiektów miejskich wykorzystywanych w rejestrach publicznych i innych bazach danych prowadzonych przez komórki Urzędu m.st. Warszawy, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz wszystkich innych użytkowników.


Nazwy obiektów miejskich zawartych w Katalogu, wraz z prezentacją graficzną ich przebiegów i zasięgów, udostępnia w postaci cyfrowej na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru, które wspólnie z Biurem Kultury prowadzi również procedury nadawania/zmiany nazw obiektów miejskich w m.st. Warszawie.


wtorek, 25 września 2012

Pojawił się komunikat w sprawie sposobu opłat za czynności związane z prowadzeniem i udostępnianiem materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Informacje organizacyjne
wtorek, 9 lipca 2012

Zmieniły się wytyczne do kompletowania operatów technicznych opracowań geodezyjnych

Wytyczne do kompletowania operatów technicznych opracowań geodezyjnych
wtorek, 22 maja 2012

Adres usługi WMS uległ zmianie.
Biuro Geodezji i Katastru udostępnia także usługę WMS (Web Map Service) dostępną pod adresem: //wms.um.warszawa.pl/serwis

Usługa udostępnia obecnie ortofotomapę z 2010r. W celu obejrzenia mapy przy pomocy usługi WMS niezbędne jest zainstalowanie klienta WMS lub wykorzystanie serwisu mapowego umożliwiającego podłączenie takiej usługi.