Miasto Stołeczne Warszawa

Mapa Zasadnicza

opublikowany: piątek, 7 września 2018

Mapa zasadnicza jest to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów.


Ze względu na intensywność zagospodarowania, dla obszaru m.st. Warszawy mapę zasadniczą prowadzi się w skali 1:500.


Dla m.st. Warszawy mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci cyfrowej. Dla 99% obszaru miasta jest to mapa opracowana i prowadzona w postaci wektorowo-obiektowej. Pozostałe 1% (część Dzielnicy Mokotów) jest to mapa opracowana i prowadzona w postaci rastrowo-wektorowej.


Mapa zasadnicza jest aktualizowana na bieżąco, to znaczy, że każde wpływające do zasobu geodezyjno-kartograficznego opracowanie geodezyjne, wykonane przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego (firmę lub geodetę uprawnionego), powoduje wprowadzenie zmian na tę mapę.


Do przekazywania wyników pomiarów zobligowane są przepisami prawa jednostki wykonawstwa geodezyjnego realizujące swoje prace na zlecenia inwestorów, których również przepisy prawa obligują po zakończeniu procesu inwestycyjnego do zlecenia prac inwentaryzacyjnych tym jednostkom.


Pomimo istnienia tych przepisów, prowadzona przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mapa zasadnicza, nie daje gwarancji pełnej aktualności treści. Z tego też względu, inwestorzy w celu uzyskania mapy do celów projektowych, są zobligowani do zlecenia prac aktualizacyjnych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego. Ten proces jest drugim strumieniem danych aktualizujących treść mapy zasadniczej.


Kopię wybranego fragmentu mapy zasadniczej może zamówić każdy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Za wydanie danych i wykonanie kopii pobierane są opłaty zgodnie z istniejącymi w tym zakresie przepisami prawa.