Filmy

Miasto Stołeczne Warszawa

Filmy instruktażowe

opublikowany: środa, 13 listopada 2019
 1. 1.
  „Portal Geodety – zgłoszenie i obsługa pracy geodezyjnej w świetle nowego prawa” ”, rozmiar pliku: 151 MB

  Film zawierający informacje o obsłudze prac geodezyjnych w Portalu Geodety z uwzględnieniem zmian, wynikających ze znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. 2.
  „InterMAP - podstawy”, rozmiar pliku: 90 MB

  Film zawierający podstawowe zagadnienia dot. obsługi InterMAP, tj.:
  • Intermapa – pobranie i instalacja programu,
  • logowanie do serwisu,
  • omówienie pliku baza.fdb,
  • rozmieszczenie pasków narzędzi, zarządzanie paskami narzędzi,
  • okno E-usługi – dostęp do prac geodezyjnych,
  • pliki ukryte – backup,
  • powrót do ustawień fabrycznych.
 3. 4.
  „InterMAP - drukowanie”, rozmiar pliku: 131 MB

  Film obejmujący zakres:
  • ustawienia drukowania,
  • dodanie siatki krzyży,
  • podgląd wydruku,
  • wydruk obróconego arkusza,
  • opisy pozaramkowe,
  • ograniczenie drukowania płotem,
  • pieczatki jako alternatywne opisy pozaramkowe.
 4. 5.
  „InterMAP - referencja”, rozmiar pliku: 67 MB

  Film obejmujący zakres:
  • stworzenie referencji (zapis wybranych elementów z rysunku),
  • paletka narzędzi - selekcja obiektów,
  • wczytanie referencji,
  • ustawienie koloru dla głównego rysunku lub referencji,
  • kopiowanie z referencji bez zmiany położenia.
 5. 6.
  „InterMAP - mapa zasadnicza”, rozmiar pliku: 270 MB

  Film obejmujący zakres:
  • import pikiet pomiarowych do pliku kcd,
  • kodowanie pikiet przed wrysowaniem do pliku kcd,
  • kartowanie mapy zasadniczej z wypełnieniem atrybutów,
  • wstawianie pikiet wysokościowych wraz z tworzeniem relacji do obiektów mapy zasadniczej,
  • kartowanie z wyszukaniem pikiet po ich numerze,
  • narzędzia płotu jako szybki sposób tworzenia obszarów,
  • tworzenie enklaw obiektów powierzchniowych.
 6. 7.
  „InterMAP - pliki do modyfikacji”, rozmiar pliku: 108 MB

  Film obejmujący zakres:
  • co to jest plik do modyfikacji i jak go rozpoznać,
  • idea wymiany danych i zasilania bazy powiatowej plikiem do modyfikacji,
  • aktywny operat,
  • czuwacz,
  • opcja MOD – zmiana pliku do modyfikacji na plik z odblokowanymi obiektami.
 7. 8.
  „InterMAP - inwentaryzacja powykonawcza budynku”, rozmiar pliku: 185 MB

  Film obejmujący zakres:
  • kartowanie budynku w oparciu o pomierzone wszystkie narożniki budynku,
  • kartowanie budynku z projektu budowlanego za pomocą długości ścian,
  • numer identyfikacyjny budynku,
  • atrium,
  • kartowanie elementów trwale związanych z budynkiem oraz tworzenie relacji tych elementów do budynku.
 8. 9.
  „InterMAP - tworzenie pieczątek”, rozmiar pliku: 96 MB

  Film obejmujący zakres:
  • co to jest pieczątka i jak można ją stosować,
  • stworzenie własnej pieczątki.
 9. 10.
  „InterMAP - mapa ewidencyjna, projekt podziału działki”, rozmiar pliku: 108 MB

  Film obejmujący zakres:
  • export punktów granicznych dla wybranej działki z atrybutami,
  • kartowanie użytków, konturów klasyfikacyjnych oraz działek,
  • zmiana koloru, stylu linii, wielkości tekstów wybranych elementów,
  • rozliczenie powierzchni działki.
 10. 11.
  „InterMAP - rastry”, rozmiar pliku: 119 MB

  Film obejmujący zakres:
  • kartoteka rastrów,
  • dodanie rastra do otwartego pliku,
  • kalibracja rastra,
  • zapis rastra po kalibracji,
  • ustawienie koloru dla rastrów monochromatycznych.
 11. 12.
  „InterMAP - kontrola rysunku”, rozmiar pliku: 163 MB

  Film obejmujący zakres:
  • kontrola mapy zasadniczej w pliku do modyfikacji oraz w pliku z odblokowanymi obiektami,
  • kontrola mapy ewidencyjnej w pliku do modyfikacji oraz w pliku z odblokowanymi obiektami,
  • kontrola inwentaryzowanego budynku w pliku kcd mapy zasadniczej z blokadą dla budynków,
  • generowanie certyfikatu pozytywnej kontroli kartowanych elementów.