Miasto Stołeczne Warszawa

Druki i wzory

opublikowany: poniedziałek, 21 lutego 2011
 1. 1.
  Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, rozmiar pliku: 3615 KB
  Pobierz
 2. 2.
  Wniosek o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB (wersja edytowalna), rozmiar pliku: 4193 KB
  Pobierz
 3. 3.
  Wniosek o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej (wersja edytowalna), rozmiar pliku: 4136 KB
  Pobierz
 4. 4.
  Wniosek o udostępnienie zbiorów danych BDSOG (wersja edytowalna), rozmiar pliku: 4536 KB
  Pobierz
 5. 5.
  Wniosek o udostępnienie innych materiałów (wersja edytowalna), rozmiar pliku: 2594 KB
  Pobierz
 6. 6.
  Zgłoszenie prac geodezyjnych, rozmiar pliku: 44 KB
  Pobierz
 7. 6a.
  Załacznik nr 1 do Zgłoszenia pracy geodezyjnej, rozmiar pliku: 12 KB
  Pobierz
 8. 6b.
  Załacznik nr 2 do Zgłoszenia pracy geodezyjnej, rozmiar pliku: 9 KB
  Pobierz
 9. 6c.
  Załacznik nr 3 do Zgłoszenia pracy geodezyjnej, rozmiar pliku: 42 KB
  Pobierz
 10. 6d.
  Wzór zgłoszenia pracy geodezyjnej, rozmiar pliku: 362 KB
  Pobierz
 11. 7.
  Zgłoszenie prac kartograficznych, rozmiar pliku: 43 KB
  Pobierz
 12. 8.
  Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych, rozmiar pliku: 35 KB
  Pobierz
 13. 9.
  Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, rozmiar pliku: 36 KB
  Pobierz
 14. 10.
  Zlecenie na wykonanie skanów, rozmiar pliku: 33 KB
  Pobierz
 15. 11.
  Wniosek o wydanie materiałów do zgłoszonej pracy geodezyjnej, rozmiar pliku: 35 KB
  Pobierz
 16. 12.
  Wykaz obrębów ewidencyjnych
 17. 12a.
  Wykaz obrębów ewidencyjnych - xls, rozmiar pliku: 191 KB
  Pobierz
 18. 12b.
  Wykaz obrębów ewidencyjnych - pdf, rozmiar pliku: 645 KB
  Pobierz
 19. 13.
  Zapotrzebowanie na dane z ewidencji gruntów i budynków do zgłoszonej pracy geodezyjnej - docx, rozmiar pliku: 17 KB
  Pobierz
 20. 14.
  Informacja w sprawie aktualizacji opisów topograficznych punktów szczegółowych osnów geodezyjnych 3 klasy - pdf, rozmiar pliku: 348 KB
  Pobierz
 21. 15.
  Informacja w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych - pdf, rozmiar pliku: 316 KB
  Pobierz
 22. 16.
  Informacja w sprawie układów odniesienia na obszarze m.st. Warszawy - pdf, rozmiar pliku: 380 KB
  Pobierz
 23. 17.
  Wniosek o zamieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń zawiadomień o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych – doc, rozmiar pliku: 40 KB
  Pobierz
 24. 18.
  Sprawozdania techniczne
 25. 18a.
  Informacja dla geodetów w sprawie sprawozdań technicznych, rozmiar pliku: 365 KB
  Pobierz
 26. 18b.
  Wzór sprawozdania technicznego, rozmiar pliku: 17 KB
  Pobierz