Miasto Stołeczne Warszawa

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu lub zgłoszenia uwag, prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie - Klauzula informacyjna.


Statystyka

Dane statystyczne m.st. Warszawy
dotyczące ewidencji gruntów i budynków,

według stanu na 1 stycznia 2019 r.

Dzielnica

Liczba obrębów

liczba działek

liczba budynków

liczba lokali

Bemowo

61

10935

7766

53881

Białołęka

184

38634

20006

51114

Bielany

98

14210

8536

54056

Mokotów

166

18871

14077

124283

Ochota

38

3972

3126

35917

Praga-Południe

96

11708

12246

88579

Praga-Północ

37

2758

3559

20367

Rembertów

62

10650

10285

4656

Śródmieście

67

5975

5312

64211

Targówek

86

16517

9853

40809

Ursus

25

7792

5572

21899

Ursynów

145

19156

10422

52910

Wawer

301

55882

34404

11306

Wesoła

54

14917

8488

4296

Wilanów

115

14321

8003

20605

Włochy

85

17105

10791

15156

Wola

80

8380

6932

91773

Żoliborz

42

4100

2941

30181

m.st. Warszawa

1742

275883

182319

785999

Dane pozyskane na potrzeby programu badań statystycznych
statystyki publicznej na 2019 r.


Ogłoszenia

poniedziałek, 18 listopada 2019 Informujemy, że w zakładce „Serwis dla geodetów” umieszczone zostały filmy instruktażowe dotyczące obsługi Portalu Geodety oraz oprogramowania InterMAP, udostępnionych przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy pod adresem https://zgik.um.warszawa.pl/. Zachęcamy do korzystania.
piątek, 4 października 2019 Informujemy, że z zakładki „Serwis dla geodetów” można pobrać bezpłatne filmy instruktażowe dotyczące obsługi Portalu Geodety, udostępnionego przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy pod adresem https://zgik.um.warszawa.pl/, tj.:

 • „Portal_Godety – podstawy” - zawierający podstawowe informacje o Portalu Geodety oraz zgłoszenie pracy geodezyjnej,
 • „Portal_Geodety - obsługa pracy” - zawierający informacje o tym jak zamawiać materiały, przeglądać dokumentację powiązaną z pracą geodezyjną, protokół uzgodnień, zgłoszenie uzupełniające, dokonanie płatności za materiały.
W późniejszym terminie udostępnione zostaną również filmy instruktażowe, dotyczące obsługi aplikacji InterMAP.
poniedziałek, 12 sierpnia 2019 Informujemy, że do momentu zakończenia prac serwisowych w zakresie aktualizacji prezentacji danych mapowych dla dzielnicy Praga-Południe, w serwisie „Geodezja” są prezentowane wyłącznie archiwalne (nie podlegające bieżącemu odświeżaniu) dane dotyczące zlokalizowanych na obszarze tej dzielnicy obiektów objętych treścią mapy zasadniczej, takich jak istniejące i projektowane elementy sieci uzbrojenia terenu, elementy infrastruktury naziemnej i nadziemnej.
Informację o zakończeniu prac serwisowych przekażemy w odrębnym komunikacie
piątek, 9 sierpnia 2019

Informacja dla geodetów
dotycząca wdrożenia systemu do obsługi PZGiK m.st. Warszawy

Uprzejmie informujemy, że od połowy sierpnia 2019r. planowane są prezentacje, dotyczące:

 • Portalu Geodety, dostępnego pod adresem https://zgik.um.warszawa.pl/;
 • bezpłatnego oprogramowania InterMap, możliwego do pobrania z zakładki „Pobierz dokumenty” w Portalu ZGiK;

Firmy geodezyjne zainteresowane udziałem w ww. prezentacjach, proszone są o przesłanie maila na adres PortalZGiK@um.warszawa.pl, z informacją o liczbie osób, oraz numerem telefonu i adresem e-mail do kontaktu, w celu uzgodnienia dogodnego terminu.

Jednocześnie zwracam się z prośbą, aby w korespondencji przekazywanej na ww. adres zawarta była poniższa informacja:

„Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w zakresie: numer telefonu, adres e-mail, w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z organizacją prezentacji.”
 1. Klauzula inform., rozmiar pliku: 20 KB
  Pobierz

piątek, 9 sierpnia 2019

Informacja dla geodetów
dotycząca wdrożenia systemu do obsługi PZGiK m.st. Warszawy

Uprzejmie informujemy, że od połowy sierpnia 2019r. planowane są prezentacje, dotyczące:

 • Portalu Geodety, dostępnego pod adresem https://zgik.um.warszawa.pl/;
 • bezpłatnego oprogramowania InterMap, możliwego do pobrania z zakładki „Pobierz dokumenty” w Portalu ZGiK;

Firmy geodezyjne zainteresowane udziałem w ww. prezentacjach, proszone są o przesłanie maila na adres PortalZGiK@um.warszawa.pl, z informacją o liczbie osób, oraz numerem telefonu i adresem e-mail do kontaktu, w celu uzgodnienia dogodnego terminu.
wtorek, 23 lipca 2019

KOMUNIKAT DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

W dniu 30.08.2019r. dla obszaru dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy przeprowadzony zostanie proces przeliczania rzędnych lokalnego układu wysokościoweo 0-Wisły do układu Kronsztadt 86.Dnia 30.08.2019r. nie będą udostępniane dane baz geometrycznych dla dzielnicy Mokotów.

Od dnia 01.09.2019r. opracowania dla obszaru dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy składane do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie należy wykonywać wyłącznie w układzie wysokościowym Kronsztadt 86.

Dla prac będących w realizacji do przeliczania rzędnych należy stosować wzór: K_86 = 0-Wisły + 77.87.

 1. Informacja, rozmiar pliku: 185 KB
  Pobierz
piątek, 12 lipca 2019

Informacja dla geodetów

Uprzejmie informujemy, że adres mailowy do kontaktu w sprawach związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych w Portalu Geodety i InterMap to PortalZGiK@um.warszawa.pl.
W przypadku problemów z logowaniem, usterek itp. zgłoszenia są obsługiwane pod adresem helpdesk-bgik@um.warszawa.pl.

środa, 10 lipca 2019

Informacja dla geodetów
dotycząca wdrożenia systemu do obsługi PZGiK m.st. Warszawy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 lipca 2019r. został zakończony Etap I wdrożenia zintegrowanego systemu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy.

W wyniku wdrożenia Systemu ZGiK w Etapie I, został uruchomiony Portal Geodety pod adresem https://zgik.um.warszawa.pl/. Regulamin oraz instrukcja korzystania z Portalu Geodety, znajdują się w zakładce „Pobierz dokumenty” na dole strony. Ponadto, w wyniku realizacji umowy, geodeci realizujący prace na terenie m.st. Warszawy, są uprawnieni do pobierania bezpłatnego oprogramowania InterMap z zakładki „Pobierz dokumenty”.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 8 lipca 2019 r.:

 1. wyłączona została aplikacja do pobierania opisów topograficznych – ODGiK-Net-Klient,
 2. wyłączony został serwis ISPG zawierający informację o statusie prac geodezyjnych.

czwartek, 4 lipca 2019

Informacja dla Interesantów
dotycząca wdrożenia systemu do obsługi PZGiK m.st. Warszawy

W związku z planowanym wdrożeniem w m.st. Warszawa zintegrowanego systemu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego ("System ZGiK") informuję, że w dniu 8 lipca 2019 r. (poniedziałek) stanowiska ds. bezpośredniej obsługi Interesantów w Biurze Geodezji i Katastru będą nieczynne, jednakże będzie istniała możliwość złożenia dokumentów w Kancelarii lub Punkcie Informacyjnym Biura Geodezji i Katastru.

Wydziały Obsługi Mieszkańców w dzielnicach m. st. Warszawy będą działały bez zmian.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w dniach 9 i 11 lipca 2019 r. nie odbędą się narady koordynacyjne.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

 1. Informacja, rozmiar pliku: 185 KB
  Pobierz
piątek, 28 czerwca 2019

Informacja dla Interesantów
dotycząca wdrożenia systemu do obsługi PZGiK m.st. Warszawy

W związku z planowanym wdrożeniem w m.st. Warszawa zintegrowanego systemu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego ("System ZGiK") informuję, że w dniach 1 – 5 lipca 2019 r. wystąpią zmiany w zakresie obsługi interesantów.

W dniach 1 – 5 lipca 2019 r. nie będzie możliwości naliczania opłat administracyjnych za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym za wydawanie wypisów i wyrysów oraz za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wnioski złożone w tym terminie będą realizowane sukcesywnie od momentu uruchomienia produkcyjnego Systemu ZGiK, planowanego na 8 lipca 2019 r.

W ww. terminie nie będzie możliwy wgląd do aktów notarialnych przez rzeczoznawców majątkowych. Obsługa wniosków o udostępnienie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości będzie prowadzona bez zmian.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

czwartek, 13 czerwca 2019

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH
dotycząca wdrożenia systemu do obsługi PZGiK m.st. Warszawy

W związku z planowanym wdrożeniem w m.st. Warszawa zintegrowanego systemu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego ("System ZGiK") informuję, że w najbliższym czasie Biuro Geodezji i Katastru wprowadzi szereg zmian organizacyjno-technicznych, związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. System ZGiK będzie wdrażany w podziale na Etapy od I do VIII, przy czym wdrożenie obejmujące Etap I (Praga-Południe) nastąpi w pierwszej połowie lipca 2019 r.

Od momentu wdrożenia Systemu ZGiK tj. w lipcu 2019 r. wprowadzone zostaną następujące zmiany:

 1. Zgodnie § 71 ust. 2 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego formatem wymiany plików danych między wykonawcą prac geodezyjnych a organem prowadzącym PZGiK, będzie format KCD systemu TurboMap lub format GML. Do czasu wdrożenia systemu dla całego obszaru m.st. Warszawy do każdego pliku KCD lub GML należy dołączyć również plik TXT obejmujący wykaz wszystkich punktów opracowania zgodnie z dotychczasową praktyką.
 2. Wykonawcom prac geodezyjnych realizującym prace na obszarze m.st. Warszawy udostępnione zostanie nieodpłatnie oprogramowanie InterMap, umożliwiające przygotowywanie map wynikowych prac geodezyjnych oraz plików danych wygenerowanych z roboczej bazy danych w formacie KCD, zawierające również funkcje eksportu danych do plików DXF i DGN. Oprogramowanie InterMap będzie udostępnione do pobrania na stronie głównej Portalu systemu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Informacja o możliwości pobierania oprogramowania oraz możliwości zakładania kont w Portalu będzie przekazywana na bieżąco.
 3. Oznaczenia obiektów uwidacznianych w dokumentacji sporządzonej w wyniku geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych będą musiały być zgodne z oznaczeniami tych obiektów w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1—6 i 10 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne lub nawiązywać do tych oznaczeń.
 4. Operaty techniczne składane do weryfikacji i przyjęcia do PZGiK w momencie zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych będą musiały zawierać dokumenty będące rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz wysokościowych, a w szczególności mapy do celów prawnych, mapy do celów projektowych oraz mapy zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych (dotyczy operatów technicznych których częścią składową są kopie tych dokumentów).
Jednocześnie informuję, że w dniach 01-05 lipca 2019 r., w związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia Etapu I prac, w którym to na potrzeby migracji danych do nowego systemu planowane jest wyłączenie dostępu do środowisk produkcyjnych dotychczasowych systemów informatycznych, nastąpi ograniczenie w zakresie realizacji wniosków i zgłoszeń prac dla całego obszaru m.st. Warszawy oraz aktualizacji baz danych dla Dzielnicy Praga-Południe.

W kolejnych Etapach wdrożenia ograniczenia te związane będą z wydawaniem danych i aktualizacją baz danych na obszarze objętym migracją danych, tj.:

 • Etap II – Bemowo i Bielany
 • Etap III - Ursus, Włochy, Ursynów
 • Etap IV - Mokotów
 • Etap V - Wilanów, Wawer, Wesoła
 • Etap VI - Śródmieście, Praga-Północ, Rembertów
 • Etap VII - Ochota, Wola, Żoliborz
 • Etap VIII - Białołęka, Targówek

O dokładnych terminach wdrożenia Systemu ZGiK w kolejnych Dzielnicach będziemy informować na bieżąco.

Za utrudnienia przepraszamy.
Dyrekcja Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy

 1. Informacja, rozmiar pliku: 662 KB
  Pobierz
piątek, 23 listopada 2018 Biuro Geodezji i Katastru uprzejmie informuje o zamieszczeniu w zakładce Serwis dla geodetów→ Druki i wzory →poz.17 nowego wzoru Wniosku o zamieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń zawiadomień o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.