Warszawskie targowiska

Miasto Stołeczne Warszawa

Ogłoszenia

środa, 23 lipca 2014

W dniu 23 lipca 2014 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 6401/2014 Prezydenta m.st. Warszawy aktualizujące Zarządzenie Nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia w sprawie wprowadzenia Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich.

wtorek, 10 lipca 2014

Komunikat


12 lipca br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Nowelizacja ta wprowadza szereg dość istotnych zmian w realizacji i dokumentowaniu zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Najistotniejsze zmiany dotyczą:


  • sposobu obliczania i stawek opłat za udostępnianie materiałów zasobu, sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego, uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  • trybu załatwiania dużej części spraw związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego (w tym dotyczących: zgłaszania i przyjmowania do zasobu prac geodezyjnych, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, aktualizacji i udostępniania ewidencji gruntów i budynków),
  • wprowadzenia nowych obowiązków, jak wydawanie licencji określających zakres możliwego wykorzystania udostępnianych materiałów zasobu,
powodując wydłużenie czasu trwania dużej części procedur.


Z uwagi na brak okresu przejściowego dla wprowadzenia nowych przepisów, narzędzia informatyczne wspomagające realizację ww. zadań są dopiero w przygotowaniu. Oznacza to, że czas realizacji poszczególnych spraw może ulec wydłużeniu. Sytuację dodatkowo komplikuje planowane „na ostatnią chwilę” wydanie przepisów wykonawczych (rozporządzeń), które mają określić m.in. wzory dokumentów związanych z udostępnianiem zasobu.


Dlatego też uprzejmie proszę o wyrozumiałość w trudnym początkowym okresie obowiązywania nowych przepisów. Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby korzystanie z usług Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy przebiegało w sposób możliwie jak najmniej zakłócony.


W celu ułatwienia Państwu korzystania z usług Biura, w początkowym okresie obowiązywania nowych przepisów, na podstronie Biura: www.um.warszawa.pl/bgik oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie Biura, na bieżąco zamieszczane będą komunikaty bardziej szczegółowe, o charakterze organizacyjnym.

wtorek, 29 kwietnia 2014

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 5720/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu m. st. Warszawy w dniu 2 maja 2014 r. Biuro Geodezji i Katastru będzie nieczynne.

wtorek, 25 lutego 2014

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie zdjęć lotniczych i cyfrowego fotoplanu. Oferty można składać do 10 marca 2014 r. do godz. 12. Szczegóły dostępne na stronie Biura Zamówień Publicznych

wtorek, 18 lutego 2014

W dniu 17 lutego 2014r. weszło w życie Zarządzenie Nr 5590/2014 Prezydenta m.st. Warszawy aktualizujące Zarządzenie Nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia w sprawie wprowadzenia "Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy" oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich.

piątek, 3 stycznia 2014

Dyrektor Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy planuje w I kwartale roku 2014 zorganizowanie spotkania informacyjnego dla wykonawców prac geodezyjnych działających na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. Celem spotkania będzie przekazanie bieżących informacji na temat obsługi prac geodezyjnych i kartograficznych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.


W związku z powyższym, zachęcamy do składania propozycji tematów do poruszenia na ww. spotkaniu. Propozycje można składać m.in. w formie pisemnej w Kancelarii Biura mieszczącej się na parterze w siedzibie Biura przy ul. Sandomierskiej 12 oraz przesyłać emailem na adres BG-geospotkanie@um.warszawa.pl


Szczególnie zachęcamy do skorzystania z kanału komunikacji poprzez email.


Propozycje tematów proszę składać i nadsyłać do końca lutego 2014 r.


O dokładnym terminie spotkania zostaniecie Państwo poinformowani niezwłocznie po jego ustaleniu.

czwartek, 5 grudnia 2013

Biuro Geodezji i Katastru Urzędu Miasta st. Warszawy uprzejmie informuje, że od dnia 12 grudnia 2013 roku Delegatura Biura Geodezji i Katastru dla Dzielnicy Mokotów zostanie przeniesiona do nowej siedziby BGiK przy ul. Sandomierskiej 12.
Obsługa interesantów odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w Sali Obsługi Interesanta na parterze, wejście od ul. Sandomierskiej 12,
Informacja ogólna Biura: 22 443 16 00 ; 22 443 16 01
Pełna lista numerów telefonów w sprawach merytorycznych dot. m.in. ewidencji gruntów i budynków dostępna jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.warszawa.pl
Jednocześnie informujemy, że interesanci w dalszym ciągu mogą składać podania w sprawach z zakresu geodezji i katastru w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Mokotów.

poniedziałek, 29 lipca 2013

W dniu 22 lipca 2013 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 4716/2013 Prezydenta m.st. Warszawy aktualizujące Zarządzenie Nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia w sprawie wprowadzenia Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich.

piątek, 21 czerwca 2013

Z końcem czerwca 2013 roku rozpoczyna się zasadnicza część procesu przeniesienia Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy do nowej siedziby przy ul. Sandomierskiej 12. Prace związane z przenosinami potrwają miesiąc.

W trakcie trwania przeprowadzki obsługa interesantów odbywać się będzie w następujący sposób:

  • Do 5 lipca obsługa interesantów wszystkich wydziałów Biura Geodezji i Katastru odbywa się bez zmian, w dotychczasowych lokalizacjach, przy czym interesanci Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości będą obsługiwani w siedzibie przy ul. Sandomierskiej 12 już od 4 lipca.
  • Obsługa interesantów Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (siedziba przy Al. Jerozolimskich 28) od dnia 8 lipca odbywa się wyłącznie w siedzibie przy ul. Sandomierskiej 12.
  • Obsługa interesantów Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (siedziba przy Al. Jerozolimskich 28) od dnia 9 lipca odbywa się wyłącznie w siedzibie przy ul. Sandomierskiej 12.
  • Obsługa interesantów z dotychczasowej siedziby Biura przy ul. Marszałkowskiej 77/79 od dnia 8 lipca również zostaje przeniesiona do nowej siedziby przy ul. Sandomierskiej 12.
  • Bez zmian odbywa się obsługa w zakresie składania wniosków o udostępnienie danych ewidencyjnych w Urzędach Dzielnic w Wydziałach Obsługi Mieszkańców (WOM). Odbiór dokumentów, w zależności od wskazania, następuje w siedzibie Biura bądź w WOM-ie w Dzielnicy.

Dodatkowe informacje o funkcjonowaniu poszczególnych komórek Biura Geodezji i Katastru w okresie przeprowadzki można uzyskać w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerami telefonów:

  • Dla komórek Biura dotychczas zlokalizowanych przy ul. Marszałkowskiej 77/79, w tym dla których obsługa odbywała się w Sali Obsługi Interesanta na parterze, telefon 22 443 16 01 ; 22 443 16 00
  • Dla wydziałów dotychczas zlokalizowanych przy Al. Jerozolimskich 28 - telefon 22 443 18 00, oraz dla Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej telefon 22 443 18 75, dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej telefon 22 443 17 56 ; 22 443 17 64
a także pisząc na adres email Biura Geodezji i Katastru:
sekretariat-bgik@um.warszawa.pl

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności mogące pojawić się w trakcie przeprowadzki Biura, przepraszamy.
Link do mapy z lokalizacją nowej siedziby: mapa

środa, 30 stycznia 2013

W dniu 25 stycznia 2013 r. weszło w życie Zarządzenie nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich.


„Katalog ulic i placów m.st. Warszawy” jest wykazem obowiązujących nazw ulic, placów oraz innych obiektów nazwanych z obszaru m.st. Warszawy. Nazwy w Katalogu podane są w brzmieniu podstawowym, skróconym i w dopełniaczu, określone są również dzielnice, w których zlokalizowany jest dany obiekt miejski.


Wprowadzenie Katalogu ma na celu ujednolicenie nazw obiektów miejskich wykorzystywanych w rejestrach publicznych i innych bazach danych prowadzonych przez komórki Urzędu m.st. Warszawy, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz wszystkich innych użytkowników.


Nazwy obiektów miejskich zawartych w Katalogu, wraz z prezentacją graficzną ich przebiegów i zasięgów, udostępnia w postaci cyfrowej na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru, które wspólnie z Biurem Kultury prowadzi również procedury nadawania/zmiany nazw obiektów miejskich w m.st. Warszawie.


wtorek, 25 września 2012

Pojawił się komunikat w sprawie sposobu opłat za czynności związane z prowadzeniem i udostępnianiem materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Informacje organizacyjne
wtorek, 9 lipca 2012

Zmieniły się wytyczne do kompletowania operatów technicznych opracowań geodezyjnych

Wytyczne do kompletowania operatów technicznych opracowań geodezyjnych
wtorek, 22 maja 2012

Adres usługi WMS uległ zmianie.
Biuro Geodezji i Katastru udostępnia także usługę WMS (Web Map Service) dostępną pod adresem: http://wms.um.warszawa.pl/serwis

Usługa udostępnia obecnie ortofotomapę z 2010r. W celu obejrzenia mapy przy pomocy usługi WMS niezbędne jest zainstalowanie klienta WMS lub wykorzystanie serwisu mapowego umożliwiającego podłączenie takiej usługi.