Serwisy mapowe m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu lub zgłoszenia uwag, prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie - Klauzula informacyjna.

Dane EGiB do pobrania

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 40a ust.2 pkt 1, nie pobiera się opłaty za udostępnianie zbiorów danych:

  • dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii (lit. i),
  • dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych (lit. j)
Dzielnica Zbiór danych dot.działek ewidencyjnych Zbiór danych dot.budynków
Bemowo SHP     DXF SHP     DXF
Białołęka SHP     DXF SHP     DXF
Bielany SHP     DXF SHP     DXF
Mokotów SHP     DXF SHP     DXF
Ochota SHP     DXF SHP     DXF
Praga-Południe SHP     DXF SHP     DXF
Praga-Północ SHP     DXF SHP     DXF
Rembertów SHP     DXF SHP     DXF
Śródmieście SHP     DXF SHP     DXF
Targówek SHP     DXF SHP     DXF
Ursus SHP     DXF SHP     DXF
Ursynów SHP     DXF SHP     DXF
Wawer SHP     DXF SHP     DXF
Wesoła SHP     DXF SHP     DXF
Wilanów SHP     DXF SHP     DXF
Włochy SHP     DXF SHP     DXF
Wola SHP     DXF SHP     DXF
Żoliborz SHP     DXF SHP     DXF

data aktualności danych jest jednym z atrybutów obiektów w plikach SHP


Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 40a ust.2 pkt 7, nie pobiera się opłaty za udostępnianie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 3, w postaci elektronicznej.

Dzielnica Zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków (grunty, użytki rolne oraz lasy, budynki i lokale) wg stanu na 1 stycznia 2021 r.
wszystkie dzielnice
m. st. Warszawy
ODS

Dane statystyczne

Dane statystyczne m.st. Warszawy
dotyczące ewidencji gruntów i budynków,
według stanu na 1 stycznia 2019 r.

Dzielnica Liczba obrębów Liczba działek Liczba budynków Liczba lokali
Bemowo 61 10935 7766 53881
Białołęka 184 38634 20006 51114
Bielany 98 14210 8536 54056
Mokotów 166 18871 14077 124283
Ochota 38 3972 3126 35917
Praga-Południe 96 11708 12246 88579
Praga-Północ 37 2758 3559 20367
Rembertów 62 10650 10285 4656
Śródmieście 67 5975 5312 64211
Targówek 86 16517 9853 40809
Ursus 25 7792 5572 21899
Ursynów 145 19156 10422 52910
Wawer 301 55882 34404 11306
Wesoła 54 14917 8488 4296
Wilanów 115 14321 8003 20605
Włochy 85 17105 10791 15156
Wola 80 8380 6932 91773
Żoliborz 42 4100 2941 30181
m.st. Warszawa 1742 275883 182319 785999

Dane pozyskane na potrzeby programu badań
statystycznych statystyki publicznej na 2019 r.


Ogłoszenia

środa, 30 czerwca 2021

Informacja dla Interesantów

W związku ze znoszeniem części wymuszonych przez pandemię ograniczeń w obsłudze mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy, informujemy, że od 1 lipca 2021r. wprowadza się kolejne zmiany w bezpośredniej obsłudze interesantów w Biurze Geodezji i Katastru.

Obsługa Interesantów we wszystkich sprawach realizowanych przez Biuro Geodezji i Katastru odbywa się przy stanowiskach ds. bezpośredniej obsługi po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie (224431 600, 224431 601) lub przez system rezerwacji internetowych.

Ponadto istnieje możliwości złożenia wniosków poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu m.st. Warszawy ePUAP.

W przypadku złożenia wniosków o mapy ewidencyjne/zasadnicze istnieje również możliwość skorzystania z portalu Interesanta.
Zachęcamy o korzystania z tych form kontaktu z Urzędem.

Dodatkowo od dnia 1 lipca 2021r. istnieje również możliwość obsługi klienta bezpośrednio w urzędzie bez konieczności umawiania wizyty (czas oczekiwania zależny od ilości interesantów).
W dalszym ciągu bez umówienia się można również składać pisma i wnioski w punkcie podawczym (za potwierdzeniem wpływu).

Przypominamy, że wciąż obowiązywać będą środki ostrożności wynikające z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i wypełnienia wytycznych sanitarnych, takimi jak: ograniczanie liczby klientów przebywających w siedzibie urzędu, obowiązek dezynfekcji rąk, zakrywania ust i nosa.

wtorek, 22 czerwca 2021

Uwaga

Informujemy, że z dniem 12 kwietnia 2021r. został przywrócony dla rzeczoznawców majątkowych wgląd do aktów notarialnych zgodnie z przyjętymi zasadami wprowadzonymi 28 kwietnia 2020r.

piątek, 7 maja 2021

Informacja Biura Geodezji i Katastru
dotycząca wdrożenia systemu do obsługi PZGiK m.st. Warszawy

W związku z wdrożeniem systemu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy (System ZGiK) w ramach Etapów od VI do VIII informuję, że:

  • w dniach od 12.05.2021 r. do 26.05.2021 r. zostanie wstrzymana aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej, w zakresie dzielnic: Śródmieście, Praga-Północ, Rembertów, Ochota, Wola, Żoliborz, Białołęka i Targówek.
    W tych dniach nie będzie możliwości wydania protokołów z narad koordynacyjnych dla projektów zlokalizowanych na terenie tych dzielnic. Narady koordynacyjne odbędą się w ustalonych terminach tj. cyklicznie we wtorki i czwartki w godz. 9.00-12.00;
  • od 14.05.2021 r.. zostanie wstrzymane działanie Serwisu dla Rzeczoznawców – internetowego serwisu dostępnego pod adresem http://rciwn.um.warszawa.pl/. Natomiast przez okres 3 mcy w Serwisie dla Rzeczoznawców będzie można pobierać dane, licencje i DOO wygenerowane przed 14.05.2021 r. W czasie, gdy serwis internetowy do zdalnego pobierania danych będzie niedostępny, będą realizowane wnioski o dane z rejestru cen nieruchomości złożone osobiście w BGiK, przesłane pocztą lub przesłane przez ePUAP.
  • od 21.05.2021 r. godz. 16:00 do 26.05.2021 r. wyłączona zostanie możliwość korzystania z Portali udostępnionych przez BGIK, tj.: Portalu Geodety, Portalu Interesanta, Portalu Projektanta, IntraEwid;
  • w dniach od 24.05.2021 r. do 26.05.2021 r., wystąpią utrudnienia w obsłudze Interesantów w Biurze Geodezji i Katastru m.in. nie będzie możliwości ustalenia zasięgu zamawianej mapy zasadniczej/ewidencyjnej dla wszystkich dzielnic m.st. Warszawy oraz wystawienia dokumentów obliczenia opłaty dla wniosków, a tym samym - odbierania przez interesantów nieopłaconych dokumentów. Wnioski złożone w tym okresie będą realizowane sukcesywnie od momentu uruchomienia produkcyjnego Systemu ZGiK (które nastąpi prawdopodobnie w drugiej połowie dnia 26.05.2021 r.).

Wydziały Obsługi Mieszkańców w dzielnicach m.st. Warszawy będą działały bez zmian.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.
piątek, 31 lipca 2020

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń Ministra Rozwoju określających wzory wniosków, od dnia 31.07.2020 r. będą obowiązywały nowe formularze wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (min. wniosek o wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wniosek o mapę zasadniczą lub ewidencyjną) oraz nowe formularze wniosków zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
Nowe formularze wniosków będą dostępne od 31.07.2020 r. na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru oraz Warszawa 19115.

wtorek, 21 lipca 2020

W związku z ustawą z 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwaną „Tarczą 4.0”, wprowadzono możliwość bezpłatnego pobierania danych EGiB w zakresie działek i budynków oraz osnowy geodezyjnej.

Udostępnianie danych dla obszaru m.st. Warszawy realizowane jest:

poprzez usługi WFS pod adresem https://wms2.um.warszawa.pl/geoserver/wfs/wfs ,

poprzez portal mapowy (serwis Geodezja) w zakresie działek oraz osnowy geodezyjnej,

na stronie Biura Geodezji i Katastru w ramce „Dane EGiB do pobrania” w zakresie działek i budynków dla poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy.

Bezpłatne udostępnianie działek na portalu mapowym w serwisie Geodezja jest realizowane przez możliwość wygenerowania współrzędnych załamania granicy działki, z okienka informacji o działce, pojawiającego się po wskazaniu działki na mapie.

Bezpłatne udostępnianie osnowy geodezyjnej na portalu mapowym w serwisie Geodezja jest realizowane przez możliwość pobrania opisu topograficznego punktu osnowy z okienka informacji o punkcie, gdzie zawarte są również inne potrzebne informacje.

poniedziałek, 16 marca 2020

INFORMACJA BIURA GEODEZJI I KATASTRU

Informujemy, że od dnia 16.03.2020r. możliwe jest składanie operatów technicznych w postaci cyfrowej poprzez Portal Geodety. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Serwis dla geodetów” – „Zalecenia techniczne”