Miasto Stołeczne Warszawa

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu lub zgłoszenia uwag, prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie - Klauzula informacyjna.

Dane EGiB do pobrania

Dzielnica Zbiór danych dot.działek ewidencyjnych Zbiór danych dot.budynków
Bemowo SHP     DXF SHP     DXF
Białołęka SHP     DXF SHP     DXF
Bielany SHP     DXF SHP     DXF
Mokotów SHP     DXF SHP     DXF
Ochota SHP     DXF SHP     DXF
Praga-Południe SHP     DXF SHP     DXF
Praga-Północ SHP     DXF SHP     DXF
Rembertów SHP     DXF SHP     DXF
Śródmieście SHP     DXF SHP     DXF
Targówek SHP     DXF SHP     DXF
Ursus SHP     DXF SHP     DXF
Ursynów SHP     DXF SHP     DXF
Wawer SHP     DXF SHP     DXF
Wesoła SHP     DXF SHP     DXF
Wilanów SHP     DXF SHP     DXF
Włochy SHP     DXF SHP     DXF
Wola SHP     DXF SHP     DXF
Żoliborz SHP     DXF SHP     DXF

Statystyka

Dane statystyczne m.st. Warszawy
dotyczące ewidencji gruntów i budynków,

według stanu na 1 stycznia 2019 r.

Dzielnica

Liczba obrębów

liczba działek

liczba budynków

liczba lokali

Bemowo

61

10935

7766

53881

Białołęka

184

38634

20006

51114

Bielany

98

14210

8536

54056

Mokotów

166

18871

14077

124283

Ochota

38

3972

3126

35917

Praga-Południe

96

11708

12246

88579

Praga-Północ

37

2758

3559

20367

Rembertów

62

10650

10285

4656

Śródmieście

67

5975

5312

64211

Targówek

86

16517

9853

40809

Ursus

25

7792

5572

21899

Ursynów

145

19156

10422

52910

Wawer

301

55882

34404

11306

Wesoła

54

14917

8488

4296

Wilanów

115

14321

8003

20605

Włochy

85

17105

10791

15156

Wola

80

8380

6932

91773

Żoliborz

42

4100

2941

30181

m.st. Warszawa

1742

275883

182319

785999

Dane pozyskane na potrzeby programu badań statystycznych
statystyki publicznej na 2019 r.


Ogłoszenia

piątek, 18 września 2020

Informacja Biura Geodezji i Katastru
dotycząca wdrożenia systemu do obsługi PZGiK m.st. Warszawy

W związku z wdrożeniem systemu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy (System ZGiK) w ramach Etapu IV informuję, że:

  • w dniach 21-28.09.2020 r. zostanie wstrzymana aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej, w zakresie dzielnicy Mokotów
    W tych dniach nie będzie możliwości wydania protokołów z narad koordynacyjnych dla projektów zlokalizowanych na terenie dzielnic Mokotów. Narady koordynacyjne odbędą się wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w ustalonych terminach tj. cyklicznie we wtorki i czwartki w godz. 9.00-12.00;
  • od 25.09.2020r. godz. 16:00 do 28.09.2020 r. wyłączona zostanie możliwość korzystania z Portali udostępnionych przez BGIK, tj.: Portalu Geodety, Portalu Interesanta oraz Portalu Projektanta;
  • w dniu 28.09.2020 r. (poniedziałek) w I połowie dnia, wystąpią utrudnienia w obsłudze Interesantów w Biurze Geodezji i Katastru m.in. nie będzie możliwości ustalenia zasięgu zamawianej mapy zasadniczej/ewidencyjnej dla Dzielnic: Praga- Południe, Bemowo, Bielany, Ursus, Ursynów, Włochy i Mokotów oraz wystawienia dokumentów obliczenia opłaty dla wniosków dotyczących obszaru m.st. Warszawy, a tym samym - odbierania przez interesantów nieopłaconych dokumentów. Wnioski złożone w tych terminach będą realizowane sukcesywnie od momentu uruchomienia produkcyjnego Systemu ZGiK dla Etapu IV (prawdopodobnie w II połowie dnia 28.09.2020 r.).

Wydziały Obsługi Mieszkańców w dzielnicach m.st. Warszawy będą działały bez zmian.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.
czwartek, 17 września 2020

Informujemy, że w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Interesanci są obsługiwani we wszystkich sprawach realizowanych przez Biuro Geodezji i Katastru w godzinach 8.00-16.00 po wcześniejszym umówieniu wizyty poprzez stronę internetową Rezerwacje lub telefonicznie pod numerami telefonów 22 443 1600 i 22 443 1601.

Bez umówienia się można składać pisma i wnioski w punkcie podawczym w godzinach 8.00-16.00 (za potwierdzeniem wpływu) oraz odbierać zrealizowane wnioski.

Ponadto zachęcamy również do korzystania z możliwości złożenia wniosków poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Przy czym wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej ePUAP powinien:

  • być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej,
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
  • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

piątek, 31 lipca 2020

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń Ministra Rozwoju określających wzory wniosków, od dnia 31.07.2020 r. będą obowiązywały nowe formularze wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (min. wniosek o wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wniosek o mapę zasadniczą lub ewidencyjną) oraz nowe formularze wniosków zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
Nowe formularze wniosków będą dostępne od 31.07.2020 r. na stronach internetowych Biura Geodezji i Katastru oraz Warszawa 19115.

wtorek, 21 lipca 2020

W związku z ustawą z 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwaną „Tarczą 4.0”, wprowadzono możliwość bezpłatnego pobierania danych EGiB w zakresie działek i budynków oraz osnowy geodezyjnej.

Udostępnianie danych dla obszaru m.st. Warszawy realizowane jest:

poprzez usługi WFS pod adresem https://wms2.um.warszawa.pl/geoserver/wfs/wfs,

poprzez portal mapowy (serwis Geodezja) w zakresie działek oraz osnowy geodezyjnej,

na stronie http://mapa.um.warszawa.pl/BGIK w ramce „Dane EGiB do pobrania” w zakresie działek i budynków dla poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy.

Bezpłatne udostępnianie działek na portalu mapowym w serwisie Geodezja jest realizowane przez możliwość wygenerowania współrzędnych załamania granicy działki, z okienka informacji o działce, pojawiającego się po wskazaniu działki na mapie.

Bezpłatne udostępnianie osnowy geodezyjnej na portalu mapowym w serwisie Geodezja jest realizowane przez możliwość pobrania opisu topograficznego punktu osnowy z okienka informacji o punkcie, gdzie zawarte są również inne potrzebne informacje.

poniedziałek, 16 marca 2020

INFORMACJA BIURA GEODEZJI I KATASTRU

Informujemy, że od dnia 16.03.2020r. możliwe jest składanie operatów technicznych w postaci cyfrowej poprzez Portal Geodety. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Serwis dla geodetów” – „Zalecenia techniczne” http://mapa.um.warszawa.pl/BGIK/zalecenia.html