BGiK

Miasto Stołeczne Warszawa

Serwisy Mapowe

Plan Warszawy - kompozycja bez możliwości włączania i wyłączania warstw.
Warszawa dzisiaj - Mapa Zaawansowana, umożliwiająca dowolne włączanie i wyłączanie poszczególnych warstw.
Warszawa historyczna - mapa zawierająca historyczne dane, takie jak archiwalne materiały kartograficzne a także aktualne dane.
Mapa warszawskich zabytków zawierająca informacje pochodzące z Systemu ewidencji zabytków m.st. Warszawy ARKA, w tym o obiektach wpisanych do rejestru zabytków, pomnikach historii, obszarze UNESCO, jak również dane towarzyszące związane z planowaniem przestrzennym, a także inne dotyczące architektonicznego dziedzictwa kulturowego Warszawy.
Mapa własności gruntów m.st. Warszawy - powiększ do skali 1:4000 aby poznać właściciela gruntu. Uwaga - kategoria "Mieszana" oznacza, że dana działka posiada więcej niż jednego właściciela. Szczegóły w atrybutach dostępnych po najechaniu kursorem na działkę.
Mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zawierająca plany uchwalone (w postaci rastrowej i wektorowej) oraz opracowywane.
Mapa miejskich nieruchomości na sprzedaż i wynajem, zawierająca nieruchomości planowane do sprzedaży, przeznaczone (tzn. posiadające zarządzenie o przeznaczeniu do sprzedaży) oraz ogłoszone (tzn. posiadające zarządzeniu o ogłoszoeniu przetargu) a także nieruchomości do wynajęcia w przetargu, konkursie ofert i poza konkursem.
Mapa warszawskich cmentarzy, zawierająca dane z bazy osób pochowanych na cmentarzach: Stare Powązki, Ewangelicko-Augsburskim oraz Komunalnym Północnym.
Mapa Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości - zawierająca informacje o transakcjach sprzedaży nieruchomości oraz mapę średnich cen 1m2 lokali mieszkalnych.
Rowerowa Warszawa - mapa zawierająca informacje dla rowerzystów.
Mapa Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) - mapa nasłonecznienia, geotermii niskotemperaturowej (pompy ciepła) i zasięgu ciepła sieciowego.

Komunikaty

piątek, 27 listopada 2015 Informujemy, że w serwisie mapowym opublikowany został fotoplan z 2015 roku.
czwartek, 29 października 2015 Serwis Cmentarze został uzupełniony o dane osób pochowanych na Cmentarzu Wojskowym. W tej chwili w bazie znajduje się już ponad 346.000 osób pochowanych na czterech cmentarzach.
środa, 7 października 2015 W serwisie Warszawa historyczna opublikowano nowy materiał - mapę przeglądową Warszawy z 1960 r.
wtorek, 6 października 2015 W serwisie Warszawa Dzisiaj, w katalogu Wybory, opublikowano warstwę lokali wyborczych. Nowa warstwa zastąpiła dotychczasową warstwę lokali referendalnych.
czwartek, 3 września 2015 W serwisie Warszawa Dzisiaj opublikowano nową warstwę - lokale referendalne w warstwie grupowej Referendum z linkami do Uchwały nr XIV/282/2015 z 09-07-2015 zmieniającej uchwałę w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania.
poniedziałek, 31 sierpnia 2015 BGiK we współpracy z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków uruchomiło nowy serwis mapowy - Zabytki. Znalazły się w nim dane z systemu ewidencji zabytków ARKA, prowadzonego przez BSKZ. Baza zawiera prawie 11 000 obiektów, znajdujących się na terenie Warszawy. Kartograficzna prezentacja zabytków, charakterystycznych skupisk i form przestrzennych uczytelnia charakter krajobrazu kulturowego i pozwala na jego głębszą analizę.
wtorek, 21 lipca 2015 Biuro Geodezji i Katastru poszukuje programisty Javy na stanowisko inspektora ds. geomatyki. Szczegóły na portalu e-rekrutacje
wtorek, 14 lipca 2015 W serwisach mapowych opublikowano dane przestrzenne z powiatów sąsiadujących z Warszawą. Pojawiła się nowa kategoria - Podział administracyjny, w której znajdują się warstwy granic gmin i powiatów, oraz warstwa lokalizacji miejscowości.
poniedziałek, 13 lipca 2015 W serwisie Warszawa Dzisiaj, w katalogu Bezpieczeństwo, opublikowano nową warstwę - lokalizacje Czarnych Punktów Wodnych, pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
poniedziałek, 13 lipca 2015 Kategoria Hydrografia (Warszawa Dzisiaj) zmieniła nazwę na Zagrożenie powodziowe. Ponadto pojawiły się w niej dane pozyskane z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Są to warstwy z mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, opracowanych w ramach projektu "Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" (ISOK).

Informacje

piątek, 17 maja 2013

Problemy, awarie lub sugestie prosimy zgłaszać na adres mailowy: ortofoto@um.warszawa.pl


Biuro Geodezji i Katastru udostępnia także usługi:


  • WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem: http://wms.um.warszawa.pl/serwis
  • WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem: http://wfs.um.warszawa.pl/serwis
  • API, umożliwiająca osadzenie mapy na stronie HTML. Dokumentacja usługi dostępna do pobrania: Dokumentacja


W celu obejrzenia mapy przy pomocy usług WMS i WFS niezbędne jest zainstalowanie klienta WMS lub wykorzystanie serwisu mapowego umożliwiającego podłączenie takiej usługi.

Serwis IGEOMAP

Do pobrania program do transformacji między układami lokalnymi Warszawy, a układem PUWG2000: TransformacjaWarszawa_106.rar


Dostęp do iGeoMapy dla m.st. Warszawy: