BGiK

Miasto Stołeczne Warszawa

Serwisy Mapowe

Plan Warszawy - kompozycja bez możliwości włączania i wyłączania warstw.
Warszawa dzisiaj - Mapa Zaawansowana, umożliwiająca dowolne włączanie i wyłączanie poszczególnych warstw.
Warszawa historyczna - mapa zawierająca historyczne dane, takie jak archiwalne materiały kartograficzne a także aktualne dane.
Mapa warszawskich zabytków zawierająca informacje pochodzące z Systemu ewidencji zabytków m.st. Warszawy ARKA, w tym o obiektach wpisanych do rejestru zabytków, pomnikach historii, obszarze UNESCO, jak również dane towarzyszące związane z planowaniem przestrzennym, a także inne dotyczące architektonicznego dziedzictwa kulturowego Warszawy.
Mapa własności i władania gruntów m.st. Warszawy - powiększ do skali 1:4000 aby poznać właściciela lub władającego gruntem. Uwaga - kategoria "Mieszana" oznacza, że dana działka posiada więcej niż jednego właściciela/władającego. Szczegóły w atrybutach dostępnych po najechaniu kursorem na działkę.
Mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zawierająca plany uchwalone (w postaci rastrowej i wektorowej) oraz opracowywane.
Mapa miejskich nieruchomości na sprzedaż i wynajem, zawierająca nieruchomości planowane do sprzedaży, przeznaczone (tzn. posiadające zarządzenie o przeznaczeniu do sprzedaży) oraz ogłoszone (tzn. posiadające zarządzeniu o ogłoszoeniu przetargu) a także nieruchomości do wynajęcia w przetargu, konkursie ofert i poza konkursem.
Mapa warszawskich cmentarzy, zawierająca wyszukiwarkę osób pochowanych na cmentarzach: Stare Powązki, Ewangelicko-Augsburskim, Komunalnym Północnym i Wojskowym.
Mapa Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości - zawierająca informacje o transakcjach sprzedaży nieruchomości oraz mapę średnich cen 1m2 lokali mieszkalnych.
Rowerowa Warszawa - mapa zawierająca informacje dla rowerzystów.
Mapa Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) - mapa nasłonecznienia, geotermii niskotemperaturowej (pompy ciepła) i zasięgu ciepła sieciowego.
Mapa z elementami mapy zasadniczej - zawierająca dane z EGiB, dane w zakresie elementów infrastruktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej, prowadzonych w postaci numerycznej oraz znaków osnów geodezyjnych i zakresów prac geodezyjnych.
Mapy klimatyczne Warszawy ADAPTCITY.

Więcej informacji na stronie www.adaptcity.pl.

Mapa obrazująca poziomy hałasu w przestrzeni miejskiej, w podziale na poszczególne źródła.

Komunikaty

poniedziałek, 18 grudnia 2017 Informujemy, że w serwisie mapowym opublikowany został fotoplan z 2017 roku.
piątek, 15 grudnia 2017 Opublikowano nową wersję (1.3) dokumentacji usług REST i SOAP. Pojawiła się nowa usługa - dotycząca linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
poniedziałek, 11 grudnia 2017 W serwisie RCiWN opublikowane zostały mapy średnich cen transakcyjnych lokali mieszkalnych dla roku 2016.
piątek, 27 października 2017 W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych przypominamy, że w Serwisie Cmentarze działa wyszukiwarka osób pochowanych na czterech warszawskich cmentarzach. W chwili obecnej w bazie znajduje się ponad 404 tysiące osób.
czwartek, 12 października 2017 Informujemy, że opublikowano warstwy z indeksem jakości powietrza obliczanym na podstawie danych ze stacji automatycznych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Dane są pobierane z serwerów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i aktualizowane co godzinę. Więcej informacji jest dostępnych na stronach GIOŚ dotyczących oceny jakości powietrza na mapach.
czwartek, 5 października 2017 Zapraszamy do obejrzenia najnowszej edycji kompletu opracowań składających się na Mapę akustyczną m.st. Warszawy. Prezentowane mapy obrazują zanieczyszczenie środowiska hałasem pochodzącym z głównych jego źródeł tj. ze środków komunikacji drogowej, szynowej (kolejowej i tramwajowej), lotniczej oraz z ośrodków przemysłowych. Stanowią odwzorowanie graficzne długookresowych, średnich poziomów dźwięku. Mapa akustyczna m.st. Warszawy jest wynikiem modelowania komputerowego z wykorzystaniem dedykowanego do tego oprogramowania. Aktualna sporządzona została na podstawie danych wejściowych zgromadzonych w latach 2014 – 2016. Rozkład hałasu został wyliczony w specjalistycznym oprogramowaniu na podstawie m.in. pomiarów natężenia ruchu pojazdów, typów pojazdów poruszających się w mieście, rodzaju nawierzchni, pory dnia.

Informacje

Problemy, awarie lub sugestie prosimy zgłaszać na adres mailowy: ortofoto@um.warszawa.pl


Biuro Geodezji i Katastru udostępnia także usługi:


  • WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem: http://wms.um.warszawa.pl/serwis
  • WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem: http://wfs.um.warszawa.pl/serwis
  • API, umożliwiająca osadzenie mapy na stronie HTML. Dokumentacja usługi dostępna do pobrania: Dokumentacja
  • REST / SOAP. Dokumentacja usług dostępna do pobrania: Dokumentacja


W celu obejrzenia mapy przy pomocy usług WMS i WFS niezbędne jest zainstalowanie klienta WMS lub wykorzystanie serwisu mapowego umożliwiającego podłączenie takiej usługi.

Serwis Geodezja

Z dniem 1 czerwca 2017 r serwis iGeoMap został wyłączony. Prosimy korzystać z serwisu Geodezja.


Do pobrania program do transformacji między układami lokalnymi Warszawy, a układem PUWG2000: TransformacjaWarszawa_106.rar