BGiK

Miasto Stołeczne Warszawa

Serwisy Mapowe

Plan Warszawy - kompozycja bez możliwości włączania i wyłączania warstw.
Warszawa dzisiaj - Mapa Zaawansowana, umożliwiająca dowolne włączanie i wyłączanie poszczególnych warstw.
Warszawa historyczna - mapa zawierająca historyczne dane, takie jak archiwalne materiały kartograficzne a także aktualne dane.
Mapa warszawskich zabytków zawierająca informacje pochodzące z Systemu ewidencji zabytków m.st. Warszawy ARKA, w tym o obiektach wpisanych do rejestru zabytków, pomnikach historii, obszarze UNESCO, jak również dane towarzyszące związane z planowaniem przestrzennym, a także inne dotyczące architektonicznego dziedzictwa kulturowego Warszawy.
Mapa własności i władania gruntów m.st. Warszawy - powiększ do skali 1:4000 aby poznać właściciela lub władającego gruntem. Uwaga - kategoria "Mieszana" oznacza, że dana działka posiada więcej niż jednego właściciela/władającego. Szczegóły w atrybutach dostępnych po najechaniu kursorem na działkę.
Mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zawierająca plany uchwalone (w postaci rastrowej i wektorowej) oraz opracowywane.
Mapa miejskich nieruchomości na sprzedaż i wynajem, zawierająca nieruchomości planowane do sprzedaży, przeznaczone (tzn. posiadające zarządzenie o przeznaczeniu do sprzedaży) oraz ogłoszone (tzn. posiadające zarządzeniu o ogłoszoeniu przetargu) a także nieruchomości do wynajęcia w przetargu, konkursie ofert i poza konkursem.
Mapa warszawskich cmentarzy, zawierająca dane z bazy osób pochowanych na cmentarzach: Stare Powązki, Ewangelicko-Augsburskim oraz Komunalnym Północnym.
Mapa Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości - zawierająca informacje o transakcjach sprzedaży nieruchomości oraz mapę średnich cen 1m2 lokali mieszkalnych.
Rowerowa Warszawa - mapa zawierająca informacje dla rowerzystów.
Mapa Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) - mapa nasłonecznienia, geotermii niskotemperaturowej (pompy ciepła) i zasięgu ciepła sieciowego.
Mapa z elementami mapy zasadniczej - zawierająca dane z EGiB, dane w zakresie elementów infrastruktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej, prowadzonych w postaci numerycznej oraz znaków osnów geodezyjnych i zakresów prac geodezyjnych.
Mapy klimatyczne Warszawy ADAPTCITY.

Więcej informacji na stronie www.adaptcity.pl.


Komunikaty

czwartek, 20 lipca 2017 Na skutek awarii infrastruktury teleinformatycznej do końca bieżącego tygodnia mogą pojawiać się tymczasowe utrudnienia w pracy z systemami informatycznymi, polegające na ich spowolnionym działaniu lub całkowitej niedostępności. Informatycy starają się na bieżąco minimalizować negatywne skutki awarii. Prosimy jednak o cierpliwość i wyrozumiałość.
wtorek, 11 lipca 2017 W serwisie Warszawa Dzisiaj (katalog Sport) opublikowana została nowa warstwa - siłownie plenerowe.
środa, 9 lipca 2017 W serwisie Warszawa Dzisiaj opublikowano nowy katalog - Demografia. Znalazły się tam mapy gęstości zaludnienia opracowane na podstawie danych meldunkowych, zarówno dla całego miasta jak i poszczególnych dzielnic.
wtorek, 8 lipca 2017 W serwisie Warszawa historyczna opublikowano nowy materiał - zbiór skanów fotoszkiców ulepszonych w skali 1:5000 dawnego stołecznego województwa warszawskiego, przygotowanych ze zdjęć lotniczych wykonanych w roku 1987.
czwartek, 25 maja 2017 W związku z planowanym w dniu 1 czerwca 2017 roku wyłączeniem serwisu iGeoMap prosimy o korzystanie z uruchomionego 9 marca 2017 roku serwisu „Geodezja”, który zastąpi iGeoMap.
poniedziałek, 22 maja 2017 Opublikowano nową wersję (1.2) dokumentacji usług REST i SOAP.
poniedziałek, 15 maja 2017 W usłudze WMS pojawiła się nowa warstwa - granice działek ewidencyjnych. Warstwa dostępna jest od skali 1:4000.
piątek, 28 kwietnia 2017 W serwisie Warszawa Dzisiaj pojawił się nowy katalog - Miejsca Aktywności Lokalnej. Więcej informacji na temat miejsc lokalnych pod adresem http://inicjatywa.um.warszawa.pl/mal
czwartek, 13 kwietnia 2017 Opublikowano nową wersję (1.7) dokumentacji usługi (API) BGIK.
poniedziałek, 10 kwietnia 2017 Biuro Geodezji i Katastru udostępniło internetowe usługi w postaci usługi REST (Representational State Transfer) oraz usługi SOAP (Simple Object Access Protocol). Obie usługi korzystają z protokołu HTTP i mogą stanowić źródło danych przede wszystkim dla aplikacji, niezależnie od użytego języka programowania. Za ich pomocą możliwe jest wyszukiwanie i pobieranie danych przestrzennych, obejmujących przede wszystkim obszar w administracyjnych granicach Warszawy.
Do przygotowania usług wykorzystano dane pochodzące z zasobów BGiK (m.in. z Katalogu ulic i placów) oraz z baz danych prowadzonych przez inne Biura Urzędu. Usługi mogą być wykorzystywane na zasadach określonych w Warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej

Informacje

Problemy, awarie lub sugestie prosimy zgłaszać na adres mailowy: ortofoto@um.warszawa.pl


Biuro Geodezji i Katastru udostępnia także usługi:


  • WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem: http://wms.um.warszawa.pl/serwis
  • WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem: http://wfs.um.warszawa.pl/serwis
  • API, umożliwiająca osadzenie mapy na stronie HTML. Dokumentacja usługi dostępna do pobrania: Dokumentacja
  • REST / SOAP. Dokumentacja usług dostępna do pobrania: Dokumentacja


W celu obejrzenia mapy przy pomocy usług WMS i WFS niezbędne jest zainstalowanie klienta WMS lub wykorzystanie serwisu mapowego umożliwiającego podłączenie takiej usługi.

Serwis Geodezja

Z dniem 1 czerwca 2017 r serwis iGeoMap został wyłączony. Prosimy korzystać z serwisu Geodezja.


Do pobrania program do transformacji między układami lokalnymi Warszawy, a układem PUWG2000: TransformacjaWarszawa_106.rar