BGiK

Miasto Stołeczne Warszawa

Serwisy Mapowe

Plan Warszawy - kompozycja bez możliwości włączania i wyłączania warstw.
Warszawa dzisiaj - Mapa Zaawansowana, umożliwiająca dowolne włączanie i wyłączanie poszczególnych warstw.
Warszawa historyczna - mapa zawierająca historyczne dane, takie jak archiwalne materiały kartograficzne a także aktualne dane.
Mapa własności gruntów m.st. Warszawy - powiększ do skali 1:4000 aby poznać właściciela gruntu. Uwaga - brak odpowiadającego koloru w legendzie oznacza, że dana działka posiada więcej niż jednego właściciela. Szczegóły w atrybutach dostępnych po najechaniu kursorem na działkę.
Mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zawierająca plany uchwalone (w postaci rastrowej i wektorowej) oraz opracowywane.
Mapa miejskich nieruchomości na sprzedaż i wynajem, zawierająca nieruchomości planowane do sprzedaży, przeznaczone (tzn. posiadające zarządzenie o przeznaczeniu do sprzedaży) oraz ogłoszone (tzn. posiadające zarządzeniu o ogłoszoeniu przetargu) a także nieruchomości do wynajęcia w przetargu, konkursie ofert i poza konkursem.
Mapa warszawskich cmentarzy zawierająca dane z bazy osób pochowanych na Cmentarzu Powązki.
Mapa Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości - zawierająca informacje o transakcjach sprzedaży nieruchomości oraz mapę średnich cen 1m2 lokali mieszkalnych.
Rowerowa Warszawa - mapa zawierająca informacje dla rowerzystów.

Komunikaty

czwartek, 4 września 2014

W serwisie Warszawa Dzisiaj opublikowano nowe warstwy - położenie i zasięgi działania posterunków Straży Miejskiej (Bezpieczeństwo) oraz ośrodki adopcyjno-opiekuńcze (Pomoc społeczna).

piątek, 1 sierpnia 2014

W serwisie Warszawa Dzisiaj opublikowano nowe warstwy - Decyzje o warunkach zabudowy. Dodatkowo dotychczasowe warstwy Pozwolenia na budowę zmieniły nazwę na Decyzje o pozwoleniu na budowę.

wtorek, 8 lipca 2014

W serwisie Rowerowa Warszawa opublikowano nową warstwę - lokalizację samoobsługowych serwisów rowerowych iBombo.

piątek, 4 lipca 2014

Opublikowano nowy serwis mapowy - Rowerowa Warszawa. W serwisie umieszczane będą wszelkie informacje potrzebne rowerzystom. Ruszył także dedykowany serwis internetowy, przygotowany przez Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej we współpracy z BGiK http://rowery.um.warszawa.pl

wtorek, 3 czerwca 2014

Dotychczasowy serwis mapowy Nieruchomości na sprzedaż został zastąpiony nowym serwisem - Nieruchomości miejskie. W nowej wersji serwisu można dodatkowo obejrzeć miejskie nieruchomości do wynajęcia.

Informacje

piątek, 17 maja 2013

Problemy, awarie lub sugestie prosimy zgłaszać na adres mailowy: ortofoto@um.warszawa.pl


Biuro Geodezji i Katastru udostępnia także usługi:


  • WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem: http://wms.um.warszawa.pl/serwis
  • WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem: http://wfs.um.warszawa.pl/serwis


W celu obejrzenia mapy przy pomocy usług WMS i WFS niezbędne jest zainstalowanie klienta WMS lub wykorzystanie serwisu mapowego umożliwiającego podłączenie takiej usługi.

Serwis IGEOMAP

Do pobrania program do transformacji między układami lokalnami Warszawy, a układem PUWG2000: TransformacjaWarszawa_106.zip


Dostęp do iGeoMapy dla m.st. Warszawy: