BGiK

Miasto Stołeczne Warszawa

Serwisy Mapowe

Plan Warszawy - kompozycja bez możliwości włączania i wyłączania warstw.
Warszawa dzisiaj - Mapa Zaawansowana, umożliwiająca dowolne włączanie i wyłączanie poszczególnych warstw.
Warszawa historyczna - mapa zawierająca historyczne dane, takie jak archiwalne materiały kartograficzne a także aktualne dane.
Mapa własności gruntów m.st. Warszawy - powiększ do skali 1:4000 aby poznać właściciela gruntu. Uwaga - brak odpowiadającego koloru w legendzie oznacza, że dana działka posiada więcej niż jednego właściciela. Szczegóły w atrybutach dostępnych po najechaniu kursorem na działkę.
Mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zawierająca plany uchwalone (w postaci rastrowej i wektorowej) oraz opracowywane.
Mapa miejskich nieruchomości na sprzedaż i wynajem, zawierająca nieruchomości planowane do sprzedaży, przeznaczone (tzn. posiadające zarządzenie o przeznaczeniu do sprzedaży) oraz ogłoszone (tzn. posiadające zarządzeniu o ogłoszoeniu przetargu) a także nieruchomości do wynajęcia w przetargu, konkursie ofert i poza konkursem.
Mapa warszawskich cmentarzy zawierająca dane z bazy osób pochowanych na Cmentarzu Powązki.
Mapa Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości - zawierająca informacje o transakcjach sprzedaży nieruchomości oraz mapę średnich cen 1m2 lokali mieszkalnych.
Rowerowa Warszawa - mapa zawierająca informacje dla rowerzystów.
Mapa Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) - mapa nasłonecznienia, geotermii niskotemperaturowej (pompy ciepła) i zasięgu ciepła sieciowego.

Komunikaty

wtorek, 21 października 2014 Opublikowano nowy serwis mapowy - Mapa OZE (odnawialnych źródeł energii) przydatny dla osób planujących wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Serwis składa się z mapy nasłonecznienia, mapy geotermii niskotemperaturowej (wykorzystywanej przez pompy ciepła) oraz mapy zasięgu ciepła sieciowego.

Mapa słoneczna podaje informacje na temat wartości nasłonecznienia na dachu wybranego budynku, uwzględniając efekt zacienienia od otaczającej zabudowy. Mapa geotermii niskotemperaturowej, pokazuje średnią wartość współczynnika mocy cieplnej ziemi w wybranym punkcie. Obie mapy są połączone z kalkulatorem energetycznym (http://kalkulatorenergetyczny.um.warszawa.pl), przy pomocy którego można oszacować opłacalność inwestycji w wybraną instalację OZE oraz korzyści ekologiczne.

Serwis mapowy jest bezpośrednio dostępny pod adresem http://mapaoze.um.warszawa.pl.

czwartek, 4 września 2014 W serwisie Warszawa Dzisiaj opublikowano nowe warstwy - położenie i zasięgi działania posterunków Straży Miejskiej (Bezpieczeństwo) oraz ośrodki adopcyjno-opiekuńcze (Pomoc społeczna).
piątek, 1 sierpnia 2014 W serwisie Warszawa Dzisiaj opublikowano nowe warstwy - Decyzje o warunkach zabudowy. Dodatkowo dotychczasowe warstwy Pozwolenia na budowę zmieniły nazwę na Decyzje o pozwoleniu na budowę.

Informacje

piątek, 17 maja 2013

Problemy, awarie lub sugestie prosimy zgłaszać na adres mailowy: ortofoto@um.warszawa.pl


Biuro Geodezji i Katastru udostępnia także usługi:


  • WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem: http://wms.um.warszawa.pl/serwis
  • WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem: http://wfs.um.warszawa.pl/serwis


W celu obejrzenia mapy przy pomocy usług WMS i WFS niezbędne jest zainstalowanie klienta WMS lub wykorzystanie serwisu mapowego umożliwiającego podłączenie takiej usługi.

Serwis IGEOMAP

Do pobrania program do transformacji między układami lokalnami Warszawy, a układem PUWG2000: TransformacjaWarszawa_106.zip


Dostęp do iGeoMapy dla m.st. Warszawy: