BGiK

Miasto Stołeczne Warszawa

Serwisy Mapowe

Plan Warszawy - kompozycja bez możliwości włączania i wyłączania warstw.
Warszawa dzisiaj - Mapa Zaawansowana, umożliwiająca dowolne włączanie i wyłączanie poszczególnych warstw.
Warszawa historyczna - mapa zawierająca historyczne dane, takie jak archiwalne materiały kartograficzne a także aktualne dane.
Mapa warszawskich zabytków zawierająca informacje pochodzące z Systemu ewidencji zabytków m.st. Warszawy ARKA, w tym o obiektach wpisanych do rejestru zabytków, pomnikach historii, obszarze UNESCO, jak również dane towarzyszące związane z planowaniem przestrzennym, a także inne dotyczące architektonicznego dziedzictwa kulturowego Warszawy.
Mapa własności i władania gruntów m.st. Warszawy - powiększ do skali 1:4000 aby poznać właściciela lub władającego gruntem. Uwaga - kategoria "Mieszana" oznacza, że dana działka posiada więcej niż jednego właściciela/władającego. Szczegóły w atrybutach dostępnych po najechaniu kursorem na działkę.
Mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zawierająca plany uchwalone (w postaci rastrowej i wektorowej) oraz opracowywane.
Mapa miejskich nieruchomości na sprzedaż i wynajem, zawierająca nieruchomości planowane do sprzedaży, przeznaczone (tzn. posiadające zarządzenie o przeznaczeniu do sprzedaży) oraz ogłoszone (tzn. posiadające zarządzeniu o ogłoszoeniu przetargu) a także nieruchomości do wynajęcia w przetargu, konkursie ofert i poza konkursem.
Mapa warszawskich cmentarzy, zawierająca dane z bazy osób pochowanych na cmentarzach: Stare Powązki, Ewangelicko-Augsburskim oraz Komunalnym Północnym.
Mapa Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości - zawierająca informacje o transakcjach sprzedaży nieruchomości oraz mapę średnich cen 1m2 lokali mieszkalnych.
Rowerowa Warszawa - mapa zawierająca informacje dla rowerzystów.
Mapa Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) - mapa nasłonecznienia, geotermii niskotemperaturowej (pompy ciepła) i zasięgu ciepła sieciowego.
Mapa z elementami mapy zasadniczej - zawierająca dane z EGiB, dane w zakresie elementów infrastruktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej, prowadzonych w postaci numerycznej oraz znaków osnów geodezyjnych i zakresów prac geodezyjnych.
Mapy klimatyczne Warszawy ADAPTCITY.

Więcej informacji na stronie www.adaptcity.pl.


Komunikaty

wtorek, 19 września 2017 Informujemy, że opublikowano warstwy z urządzeniami podziemnymi w serwisie WMS m.st. Warszawy.
wtorek, 1 sierpnia 2017 W serwisie Warszawa Dzisiaj (katalog Pomoc społeczna) opublikowano warstwę z lokalizacją punktów przyjmowania wniosków w ramach programu Rodzina 500+. Aby zachowanć ciągłość w otrzymywaniu świadczenia, wniosek należy złożyć między 1 sierpnia do 31 października br. Więcej informacji na stronie portalu Warszawa Rodzinna.
wtorek, 11 lipca 2017 W serwisie Warszawa Dzisiaj (katalog Sport) opublikowana została nowa warstwa - siłownie plenerowe.
środa, 9 lipca 2017 W serwisie Warszawa Dzisiaj opublikowano nowy katalog - Demografia. Znalazły się tam mapy gęstości zaludnienia opracowane na podstawie danych meldunkowych, zarówno dla całego miasta jak i poszczególnych dzielnic.
wtorek, 8 lipca 2017 W serwisie Warszawa historyczna opublikowano nowy materiał - zbiór skanów fotoszkiców ulepszonych w skali 1:5000 dawnego stołecznego województwa warszawskiego, przygotowanych ze zdjęć lotniczych wykonanych w roku 1987.
czwartek, 25 maja 2017 W związku z planowanym w dniu 1 czerwca 2017 roku wyłączeniem serwisu iGeoMap prosimy o korzystanie z uruchomionego 9 marca 2017 roku serwisu „Geodezja”, który zastąpi iGeoMap.
poniedziałek, 22 maja 2017 Opublikowano nową wersję (1.2) dokumentacji usług REST i SOAP.
poniedziałek, 15 maja 2017 W usłudze WMS pojawiła się nowa warstwa - granice działek ewidencyjnych. Warstwa dostępna jest od skali 1:4000.

Informacje

Problemy, awarie lub sugestie prosimy zgłaszać na adres mailowy: ortofoto@um.warszawa.pl


Biuro Geodezji i Katastru udostępnia także usługi:


  • WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem: http://wms.um.warszawa.pl/serwis
  • WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem: http://wfs.um.warszawa.pl/serwis
  • API, umożliwiająca osadzenie mapy na stronie HTML. Dokumentacja usługi dostępna do pobrania: Dokumentacja
  • REST / SOAP. Dokumentacja usług dostępna do pobrania: Dokumentacja


W celu obejrzenia mapy przy pomocy usług WMS i WFS niezbędne jest zainstalowanie klienta WMS lub wykorzystanie serwisu mapowego umożliwiającego podłączenie takiej usługi.

Serwis Geodezja

Z dniem 1 czerwca 2017 r serwis iGeoMap został wyłączony. Prosimy korzystać z serwisu Geodezja.


Do pobrania program do transformacji między układami lokalnymi Warszawy, a układem PUWG2000: TransformacjaWarszawa_106.rar