BGiK

Miasto Stołeczne Warszawa

Serwisy Mapowe

Warszawa dzisiaj - Mapa Zaawansowana, umożliwiająca dowolne włączanie i wyłączanie poszczególnych warstw.
Plan Warszawy - kompozycja bez możliwości włączania i wyłączania warstw.
Warszawa historyczna - mapa zawierająca historyczne dane, takie jak archiwalne materiały kartograficzne a także aktualne dane.
Mapa własności gruntów m.st. Warszawy - powiększ do skali 1:4000 aby poznać właściciela gruntu. Uwaga - brak odpowiadającego koloru w legendzie oznacza, że dana działka posiada więcej niż jednego właściciela. Szczegóły w atrybutach dostępnych po najechaniu kursorem na działkę.
Mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zawierająca plany uchwalone (w postaci rastrowej i wektorowej) oraz opracowywane.
Mapa miejskich nieruchomości na sprzedaż, zawierająca nieruchomości planowane do sprzedaży, przeznaczone (tzn. posiadające zarządzenie o przeznaczeniu do sprzedaży) oraz ogłoszone (tzn. posiadające zarządzeniu o ogłoszeniu przetargu).
Mapa warszawskich cmentarzy zawierająca dane z bazy osób pochowanych na Cmentarzu Powązki.
Mapa Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości - zawierająca informacje o transakcjach sprzedaży nieruchomości oraz mapę średnich cen 1m2 lokali mieszkalnych.

Komunikaty

piątek, 11 kwietnia 2014

W niedzielę 13 kwietnia w godzinach 16-24 planowane są prace serwisowe, w trakcie których korzystanie z serwisów może być utrudnione.

poniedziałek, 14 marca 2014

Zaktualizowano zasięgi obwodów gimnazjów.

poniedziałek, 14 marca 2014

Warstwa pokazująca położenie stacji rowerowych Veturilo została wzbogacona o informację o liczbie dostępnych rowerów. Dane aktualizowane są co minutę. Warstwa znajduje się w serwisie Warszawa Dzisiaj, w katalogu Komunikacja.

piątek, 31 marca 2014

W serwisie RCiWN pojawiły się transakcje sprzedaży nieruchomości z 2014 roku. Zakres prezentowanych informacji o transakcjach rozszerzono o powierzchnię lokalu, kondygnację oraz udział. Ponadto przygotowywane do publikacji są dane z transakcji sprzedaży gruntów.

wtorek, 25 lutego 2014

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie zdjęć lotniczych i cyfrowego fotoplanu. Oferty można składać do 10 marca 2014 r. do godz. 12. Szczegóły dostępne na stronie Biura Zamówień Publicznych

Informacje

piątek, 17 maja 2013

Problemy, awarie lub sugestie prosimy zgłaszać na adres mailowy: ortofoto@um.warszawa.pl


Biuro Geodezji i Katastru udostępnia także usługi:


  • WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem: http://wms.um.warszawa.pl/serwis
  • WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem: http://wfs.um.warszawa.pl/serwis


W celu obejrzenia mapy przy pomocy usług WMS i WFS niezbędne jest zainstalowanie klienta WMS lub wykorzystanie serwisu mapowego umożliwiającego podłączenie takiej usługi.

Serwis IGEOMAP

Do pobrania program do transformacji między układami lokalnami Warszawy, a układem PUWG2000: TransformacjaWarszawa_106.zip


Dostęp do iGeoMapy dla m.st. Warszawy: