BGiK

Miasto Stołeczne Warszawa

Serwisy Mapowe

Plan Warszawy - kompozycja bez możliwości włączania i wyłączania warstw.
Warszawa dzisiaj - Mapa Zaawansowana, umożliwiająca dowolne włączanie i wyłączanie poszczególnych warstw.
Warszawa historyczna - mapa zawierająca historyczne dane, takie jak archiwalne materiały kartograficzne a także aktualne dane.
Mapa warszawskich zabytków zawierająca informacje pochodzące z Systemu ewidencji zabytków m.st. Warszawy ARKA, w tym o obiektach wpisanych do rejestru zabytków, pomnikach historii, obszarze UNESCO, jak również dane towarzyszące związane z planowaniem przestrzennym, a także inne dotyczące architektonicznego dziedzictwa kulturowego Warszawy.
Mapa własności i władania gruntów m.st. Warszawy - powiększ do skali 1:4000 aby poznać właściciela lub władającego gruntem. Uwaga - kategoria "Mieszana" oznacza, że dana działka posiada więcej niż jednego właściciela/władającego. Szczegóły w atrybutach dostępnych po najechaniu kursorem na działkę.
Mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zawierająca plany uchwalone (w postaci rastrowej i wektorowej) oraz opracowywane.
Mapa miejskich nieruchomości na sprzedaż i wynajem, zawierająca nieruchomości planowane do sprzedaży, przeznaczone (tzn. posiadające zarządzenie o przeznaczeniu do sprzedaży) oraz ogłoszone (tzn. posiadające zarządzeniu o ogłoszoeniu przetargu) a także nieruchomości do wynajęcia w przetargu, konkursie ofert i poza konkursem.
Mapa warszawskich cmentarzy, zawierająca wyszukiwarkę osób pochowanych na cmentarzach: Stare Powązki, Ewangelicko-Augsburskim, Komunalnym Północnym i Wojskowym.
Mapa Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości - zawierająca informacje o transakcjach sprzedaży nieruchomości oraz mapę średnich cen 1m2 lokali mieszkalnych.
Rowerowa Warszawa - mapa zawierająca informacje dla rowerzystów.
Mapa Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) - mapa nasłonecznienia, geotermii niskotemperaturowej (pompy ciepła) i zasięgu ciepła sieciowego.
Mapa z elementami mapy zasadniczej - zawierająca dane z EGiB, dane w zakresie elementów infrastruktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej, prowadzonych w postaci numerycznej oraz znaków osnów geodezyjnych i zakresów prac geodezyjnych.
Mapy klimatyczne Warszawy ADAPTCITY.

Więcej informacji na stronie www.adaptcity.pl.

Mapa obrazująca poziomy hałasu w przestrzeni miejskiej, w podziale na poszczególne źródła.

Komunikaty

wtorek, 15 stycznia 2019 Uwaga - w związku z pracami serwisowymi, w dniu 17.01.2019 r. (czwartek) w godzinach 16:00 - 21:00 mogą występować problemy w działaniu serwisów i usług BGiK.
czwartek, 21 grudnia 2018 Informujemy, że w serwisie mapowym opublikowany został fotoplan z 2018 roku. Zdjęcia zostały wykonane w dniach 6, 7 i 8 kwietnia 2018 r.
piątek, 30 listopada 2018 W serwisie RCiWN opublikowane zostały mapy średnich cen transakcyjnych lokali mieszkalnych dla roku 2017. Mapy zostały wykonane dla rynków pierwotnego i wtórnego.
środa, 7 listopada 2018 W serwisie Warszawa Dzisiaj opublikowano nową warstwę: „Zarządcy terenów – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy”. Na mapie kolorem zielonym oznaczono nieruchomości powierzone w zarządzanie i administrowanie Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy. Po kliknięciu kursorem myszy na wybrany obszar dostępne są m.in. informacje o numerze działki ewidencyjnej, numerze obrębu oraz podstawie prawnej.
piątek, 5 października 2018 W serwisie Warszawa Dzisiaj, w katalogu Wybory opublikowano nowe dane – Lokale wyborcze (siedziby obwodowej komisji wyborczej). Dane przygotowane zostały w oparciu o informacje Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 12 września 2018 r.
piątek, 5 października 2018 Zmieniona została warstwa WMS w serwisie http://wms.um.warszawa.pl/serwis dotycząca działek z EGiB. Dotychczasowa warstwa „Geodezja_Dzialki” będzie przedstawiała linie graniczne bez numeracji, a nowo powstała warstwa „Geodezja_Numery_dzialek” numerację.
środa, 3 października 2018 W serwisie Warszawa Dzisiaj, w katalogu Bezpieczeństwo opublikowano nowy katalog – System Alarmowania i ostrzegania ludności. Znalazły się w nim lokalizacje syren alarmowych, zintegrowanych czujników pogodowych oraz punktów pomiaru poziomu wody.
poniedziałek, 1 października 2018 W serwisie Warszawa Dzisiaj, opublikowano nowy katalog pn. Zieleń, a w nim warstwę wskazującą lokalizacje drzew przeznaczonych do usunięcia przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Warstwa jest widoczna od skali 1:16000. Kolorem żółtym oznaczono drzewa, w przypadku których wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie, a kolorem czerwonym - drzewa, w przypadku których wydano decyzję zezwalającą na usunięcie. Po kliknięciu kursorem myszy na drzewo, dostępne są informacje dotyczące m.in. gatunku, obwodu pnia oraz wniosek i decyzja w postaci pliku pdf

Informacje

Problemy, awarie lub sugestie prosimy zgłaszać na adres mailowy: ortofoto@um.warszawa.pl


Biuro Geodezji i Katastru udostępnia także usługi:


  • WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem: http://wms.um.warszawa.pl/serwis
  • WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem: http://wfs.um.warszawa.pl/serwis
  • API, umożliwiająca osadzenie mapy na stronie HTML. Dokumentacja usługi dostępna do pobrania: Dokumentacja
  • REST / SOAP. Dokumentacja usług dostępna do pobrania: Dokumentacja


W celu obejrzenia mapy przy pomocy usług WMS i WFS niezbędne jest zainstalowanie klienta WMS lub wykorzystanie serwisu mapowego umożliwiającego podłączenie takiej usługi.


Do pobrania program do transformacji między układami lokalnymi Warszawy, a układem PUWG2000: TransformacjaWarszawa_106.rar