BGiK

Miasto Stołeczne Warszawa

Serwisy Mapowe

Plan Warszawy - kompozycja bez możliwości włączania i wyłączania warstw.
Warszawa dzisiaj - Mapa Zaawansowana, umożliwiająca dowolne włączanie i wyłączanie poszczególnych warstw.
Warszawa historyczna - mapa zawierająca historyczne dane, takie jak archiwalne materiały kartograficzne a także aktualne dane.
Mapa warszawskich zabytków zawierająca informacje pochodzące z Systemu ewidencji zabytków m.st. Warszawy ARKA, w tym o obiektach wpisanych do rejestru zabytków, pomnikach historii, obszarze UNESCO, jak również dane towarzyszące związane z planowaniem przestrzennym, a także inne dotyczące architektonicznego dziedzictwa kulturowego Warszawy.
Mapa własności i władania gruntów m.st. Warszawy - powiększ do skali 1:4000 aby poznać właściciela lub władającego gruntem. Uwaga - kategoria "Mieszana" oznacza, że dana działka posiada więcej niż jednego właściciela/władającego. Szczegóły w atrybutach dostępnych po najechaniu kursorem na działkę.
Mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zawierająca plany uchwalone (w postaci rastrowej i wektorowej) oraz opracowywane.
Mapa miejskich nieruchomości na sprzedaż i wynajem, zawierająca nieruchomości planowane do sprzedaży, przeznaczone (tzn. posiadające zarządzenie o przeznaczeniu do sprzedaży) oraz ogłoszone (tzn. posiadające zarządzeniu o ogłoszoeniu przetargu) a także nieruchomości do wynajęcia w przetargu, konkursie ofert i poza konkursem.
Mapa warszawskich cmentarzy, zawierająca wyszukiwarkę osób pochowanych na cmentarzach: Stare Powązki, Ewangelicko-Augsburskim, Komunalnym Północnym i Wojskowym.
Mapa Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości - zawierająca informacje o transakcjach sprzedaży nieruchomości oraz mapę średnich cen 1m2 lokali mieszkalnych.
Rowerowa Warszawa - mapa zawierająca informacje dla rowerzystów.
Mapa Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) - mapa nasłonecznienia, geotermii niskotemperaturowej (pompy ciepła) i zasięgu ciepła sieciowego.
Mapa z elementami mapy zasadniczej - zawierająca dane z EGiB, dane w zakresie elementów infrastruktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej, prowadzonych w postaci numerycznej oraz znaków osnów geodezyjnych i zakresów prac geodezyjnych.
Mapy klimatyczne Warszawy ADAPTCITY.

Więcej informacji na stronie www.adaptcity.pl.

Mapa obrazująca poziomy hałasu w przestrzeni miejskiej, w podziale na poszczególne źródła.

Komunikaty

poniedziałek, 21 maja 2018

UWAGA! Prace serwisowe!


Uwaga - w związku z pracami serwisowymi, w dniu 22.05.2018r. (wtorek) w godzinach 16:00 - 21:00 mogą występować problemy w działaniu serwisów i usług BGiK.
piątek, 11 maja 2018 W serwisie Mapa akustyczna opublikowano nowe wersje map hałasu lotniczego. Szczegóły na stronie Mapy akustycznej.
poniedziałek, 16 kwietnia 2018 W serwisie Warszawa Dzisiaj, w katalogu Pomoc społeczna opublikowano warstwę zawierającą lokalizację instytucji laureatów konkursu Miejsca Przyjaznego Seniorom 2017.
czwartek, 12 kwietnia 2018 W dwa kwietniowe weekendy, 14-15 i 21-22, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków zaprasza mieszkańców i turystów na spacery śladem miejskich dotacji na remonty warszawskich zabytków. W serwisach Warszawa Dzisiaj oraz Zabytki umieszczono lokalizację poszczególnych zabytków wraz z krótką informacją opisową. Szczegóły na stronie BSKZ.
poniedziałek, 26 marca 2018 W serwisach Rowery oraz Warszawa Dzisiaj opublikowano warstwę punktów pomiaru ruchu rowerowego. Po kliknięciu na punkt pojawi się link do strony ze statystykami ruchu dla danego punktu.
wtorek, 23 stycznia 2018 Opublikowano nową wersję serwisu Adaptcity, uzupełnioną o scenariusze zmian klimatu.
środa, 10 stycznia 2018 W związku z modernizacją serwerów, w dniu 11.01.2018 roku mogą wystąpić trudności w dostępie do serwisów WMS i WFS.
poniedziałek, 18 grudnia 2017 Informujemy, że w serwisie mapowym opublikowany został fotoplan z 2017 roku.

Informacje

Problemy, awarie lub sugestie prosimy zgłaszać na adres mailowy: ortofoto@um.warszawa.pl


Biuro Geodezji i Katastru udostępnia także usługi:


  • WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem: http://wms.um.warszawa.pl/serwis
  • WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem: http://wfs.um.warszawa.pl/serwis
  • API, umożliwiająca osadzenie mapy na stronie HTML. Dokumentacja usługi dostępna do pobrania: Dokumentacja
  • REST / SOAP. Dokumentacja usług dostępna do pobrania: Dokumentacja


W celu obejrzenia mapy przy pomocy usług WMS i WFS niezbędne jest zainstalowanie klienta WMS lub wykorzystanie serwisu mapowego umożliwiającego podłączenie takiej usługi.


Do pobrania program do transformacji między układami lokalnymi Warszawy, a układem PUWG2000: TransformacjaWarszawa_106.rar