BGiK

Miasto Stołeczne Warszawa

Serwisy Mapowe

Plan Warszawy - kompozycja bez możliwości włączania i wyłączania warstw.
Warszawa dzisiaj - Mapa Zaawansowana, umożliwiająca dowolne włączanie i wyłączanie poszczególnych warstw.
Warszawa historyczna - mapa zawierająca historyczne dane, takie jak archiwalne materiały kartograficzne a także aktualne dane.
Mapa warszawskich zabytków zawierająca informacje pochodzące z Systemu ewidencji zabytków m.st. Warszawy ARKA, w tym o obiektach wpisanych do rejestru zabytków, pomnikach historii, obszarze UNESCO, jak również dane towarzyszące związane z planowaniem przestrzennym, a także inne dotyczące architektonicznego dziedzictwa kulturowego Warszawy.
Mapa własności i władania gruntów m.st. Warszawy - powiększ do skali 1:4000 aby poznać właściciela lub władającego gruntem. Uwaga - kategoria "Mieszana" oznacza, że dana działka posiada więcej niż jednego właściciela/władającego. Szczegóły w atrybutach dostępnych po najechaniu kursorem na działkę.
Mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zawierająca plany uchwalone (w postaci rastrowej i wektorowej) oraz opracowywane.
Mapa miejskich nieruchomości na sprzedaż i wynajem, zawierająca nieruchomości planowane do sprzedaży, przeznaczone (tzn. posiadające zarządzenie o przeznaczeniu do sprzedaży) oraz ogłoszone (tzn. posiadające zarządzeniu o ogłoszoeniu przetargu) a także nieruchomości do wynajęcia w przetargu, konkursie ofert i poza konkursem.
Lista nieruchomości na sprzedaż, usytuowanych poza granicami Warszawy do pobrania tutaj.
Mapa warszawskich cmentarzy, zawierająca dane z bazy osób pochowanych na cmentarzach: Stare Powązki, Ewangelicko-Augsburskim oraz Komunalnym Północnym.
Mapa Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości - zawierająca informacje o transakcjach sprzedaży nieruchomości oraz mapę średnich cen 1m2 lokali mieszkalnych.
Rowerowa Warszawa - mapa zawierająca informacje dla rowerzystów.
Mapa Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) - mapa nasłonecznienia, geotermii niskotemperaturowej (pompy ciepła) i zasięgu ciepła sieciowego.

Komunikaty

czwartek, 17 listopada 2016 Informujemy, że w serwisie mapowym opublikowany został fotoplan z 2016 roku.
wtorek, 15 listopada 2016 W serwisie Warszawa Dzisiaj (katalog Komunikacja) opublikowana została nowa warstwa - parkomaty.
środa, 9 listopada 2016 W serwisie Warszawa Dzisiaj (katalog Zieleń) opublikowana została nowa warstwa - pomniki przyrody.
czwartek, 27 października 2016 Uwaga - w związku z pracami serwisowymi nad modernizacją infrastruktury sieciowej, od godziny 18:00 28 października do godziny 7:00 31 października mogą występować przerwy w działaniu serwisów mapowych, usług sieciowych i stron internetowych, prowadzonych przez BGiK.
piątek, 7 pażdziernika 2016 W serwisach Warszawa Dzisiaj (katalog Kultura) oraz Warszawa Historyczna (katalog Pomniki i tablice) opublikowana została nowa warstwa - tablice pamiątkowe.
piątek, 2 września 2016 W serwisie mapowym wprowadzono szereg nowych funkcji:
  • w dolnym pasku serwisu, obok współrzędnych w układzie PL2000, pojawiają się współrzędne w układzie WGS84,
  • usprawnione narzędzie do generowania linków - od tej pory wygenerowany link będzie zawierał informacje o danej skali, miejscu, włączonych warstwach i rozwiniętych katalogach,
  • na górze drzewka warstw pojawił się przycisk "przywróć domyślne", służący do resetowania ustawionych zmian w drzewku warstw do początkowego widoku danego serwisu,
  • obok każdego katalogu pojawiły się przyciski sterujące widocznością warstw w danym katalogu. Pierwszy z nich służy do zaznaczania/odznaczania wszystkich warstw wewnątrz katalogu. Za pomocą drugiego przycisku można odwrócić zaznaczenie warstw,
  • na pasku narzędzi pojawił się przycisk "współrzędne wybranego punktu". Po uruchomieniu tej funkcji pojawi się dodatkowe okienko. W tym momencie kliknięcie na mapie lewym przyciskiem myszy spowoduje wyświetlenie we wspomnianym okienku współrzędnych wybranego punktu, w układach współrzędnych PL2000 i WGS84,
  • na pasku narzędzi pojawił się także przycisk "przejdź do punktu". Za pomocą tego narzędzia możemy skoczyć do wybranego miejsca mapy po wpisaniu współrzędnych (w układach PL2000 lub WGS84) w oddzielnych oknach (X,Y lub B,L) lub w jednym oknie (współrzędne oddzielone separatorem ; lub spacją).
wtorek, 30 sierpnia 2016 W serwisie RCiWN opublikowane zostały mapy średnich cen transakcyjnych lokali mieszkalnych dla roku 2015.
piątek, 29 lipca 2016 W serwisie Warszawa Historyczna opublikowana została nowa wersja Fotoplanu 1935. Warstwę uzupełniono o brakujące do tej pory arkusze fotoplanu.
piątek, 29 lipca 2016 Opublikowano nową wersję (1.5) dokumentacji usługi (API) BGIK.
środa, 27 lipca 2016 W lewej części strony, pod linkiem do serwisu Nieruchomości miejskie, umieszczono do pobrania listę nieruchomości na sprzedaż, usytuowanych poza granicami Warszawy.
piątek, 24 czerwca 2016 W serwisach Warszawa Dzisiaj oraz Rowerowa Warszawa pojawiła się nowa warstwa - promy.
piątek, 17 czerwca 2016 W serwisie Warszawa Dzisiaj, w katalogu Zezwolenia alkoholowe, opublikowano warstwy z bazy Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, administrowanej przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego. Baza ta zawiera lokalizacje punktów sprzedaży napojów alkoholowych (detalicznych i gastronomicznych) usytuowanych na terenie m.st. Warszawy wraz z informacjami opisowymi oraz strefy buforowe wokół tych punktów.
środa, 15 czerwca 2016 Opublikowano nową wersję (1.4) dokumentacji usługi (API) BGIK.
piątek, 20 maja 2016 W serwisie Warszawa Dzisiaj opublikowano nowe warstwy - Bursy i internaty, Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, Specjalne ośrodki wychowawcze (Edukacja), Oddziały leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (Opieka zdrowotna), Placówki wsparcia dziennego (Pomoc społeczna). W serwisie Warszawa Historyczna dodano historyczne granice miasta z roku 1913, 1825 i 1770.
środa, 20 kwietnia 2016 W serwisie Warszawa Historyczna opublikowana została ortofotomapa koryta Wisły. Ortofotomapa o wielkości piksela 5 cm przygotowana została ze zdjęć lotniczych wykonanych 1 września 2015 roku.
poniedziałek, 4 kwietnia 2016 W dniach 6 - 7 kwietnia odbędą się prace serwisowe, w trakcie których korzystanie z usług oraz serwisów może być utrudnione.
czwartek, 31 marca 2016 Wyłączono widoczność warstw Gimnazja - obwody oraz Szkoły podstawowe - obwody, znajdujących się w kategorii Edukacja.
środa, 23 marca 2016 Od 1 kwietnia do 1 lipca, w blisko 700 lokalizacjach, mieszkańcy Warszawy będą mogli składać wnioski o przyznanie im świadczenia rodzinnego w ramach programu Rodzina 500+. Na mapie w warstwie grupowej Pomoc społeczna udostępniliśmy lokalizacje 693 punktów przyjmowania wniosków 500+. Po 1 lipca warstwa zostanie zaktualizowana.

Informacje

piątek, 17 maja 2013

Problemy, awarie lub sugestie prosimy zgłaszać na adres mailowy: ortofoto@um.warszawa.pl


Biuro Geodezji i Katastru udostępnia także usługi:


  • WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem: http://wms.um.warszawa.pl/serwis
  • WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem: http://wfs.um.warszawa.pl/serwis
  • API, umożliwiająca osadzenie mapy na stronie HTML. Dokumentacja usługi dostępna do pobrania: Dokumentacja


W celu obejrzenia mapy przy pomocy usług WMS i WFS niezbędne jest zainstalowanie klienta WMS lub wykorzystanie serwisu mapowego umożliwiającego podłączenie takiej usługi.

Serwis IGEOMAP

Do pobrania program do transformacji między układami lokalnymi Warszawy, a układem PUWG2000: TransformacjaWarszawa_106.rar


Dostęp do iGeoMapy dla m.st. Warszawy: